Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42353
Назва: Віртуальні проекти університетів і бібліотек як засіб популяризації навчального закладу
Інші назви: Virtual projects of universities and libraries as a mean of educational institutions’ popularization
Wirtualne projekty uniwersytetów i bibliotek jako sposób popularyzacji placówki edukacyjnej
Автори: Cамотий, Рената
Козел, Надія
Приналежність: Науково-технічна бібліотека Національний університет «Львівська політехніка»
Бібліографічний опис: Cамотий Р. Віртуальні проекти університетів і бібліотек як засіб популяризації навчального закладу / Рената Cамотий, Надія Козел // Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 травня 2017 року, Львів, Україна / Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека ; за редакцією Р. Самотий ; [редколегія: А. Андрухів, Р. Самотий, Н. Мосієнко, С. Палюх]. − Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 495–515. – Бібліографія.
Конференція/захід: Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід
Дата публікації: 2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Львів
Теми: інформаційні ресурси
веб-технології
сайт
імідж
історико-культурна спадщина
бібліотека
вищий навчальний заклад
information resources
web technologies
site
image
historical and cultural heritage
library
institution of higher education
zasoby informacyjne
technologie web
strona internetowa
wizerunek
dziedzictwo historyczno-kulturalne
biblioteka
uczelnia wyższa
Кількість сторінок: 495-515
Короткий огляд (реферат): Розглянуто значення віртуальних проектів для популяризації та формування іміджу вищого навчального закладу. Увагу зосереджено на аналізі впроваджених онлайнових ресурсів на сайтах вітчизняних та закордонних бібліотек і університетів. Підкреслено роль, яку відіграє наукова комунікація, інтеграція історичної науки та бібліотечної справи, пошукова робота з джерельною інформацією, застосування веб-технологій у створенні якісного електронного ресурсу. The importance of virtual projects as a mean of popularization of higher education institutions national and cultural heritage and formation of its image is considered in this work. Attention is focused on the analysis of implemented online resources on the sites of domestic and foreign libraries and universities. The role, played by scientific communication, integration of historical science and library management, search work with source information, application of web technologies in creation of high-quality electronic resource is emphasized. Rozpatrzono znaczenie projektów wirtualnych dla popularyzacji i kształtowania wizerunku szkoły wyższej. Uwagę skupiono na analizie zasobów wprowadzonych online na stronach internetowych uniwersytetów oraz bibliotek krajowych i zagranicznych. Podkreślono rolę, jaką odgrywa komunikacja naukowa, integracja nauki historycznej z działalnością biblioteczną, proces wyszukiwania informacji źródłowej, wykorzystanie technologii web w tworzeniu jakościowego zasobu elektronicznego.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42353
Перелік літератури: 200 років Науковій бібліотеці (1817–2017) // Наукова бібліотека Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова : сайт. Одеса, 2016. URL: http://lib.onu.edu.ua/ua/200-let-nauchnoj-biblioteke/ (дата звернення: 22.08.2017). Електронна енциклопедія Львівської політехніки // Нац. ун-т «Львів. політехніка» : сайт 2017. URL: http://wiki.lp.edu.ua/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81% D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 (дата звернення: 22.08.2017). Каразінському університету виповнилося 210 років : сайт / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. Харків, 2014. URL: http://210years.karazin.ua/ (дата звернення: 22.08.2017). Львівська політехніка відновлюватиме поховання своїх ректорів на Личаківському цвинтарі // Нац. ун-т «Львів. політехніка» : сайт. 2016. URL: http://www.lp.edu.ua/news/2016/lvivska-politehnika-vidnovlyuvatyme-pohovannya-svoyihrektoriv- na-lychakivskomu-cvyntari (дата звернення: 22.08.2017). Макаренкіана : [наук. інтернет-ресурс] // Бібліотека ім. М. А. Жовтобрюха : сайт / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. Полтава, 2010–1017. URL: http://lib.pnpu.edu.ua/novi-nadhodzhennja/1876 (дата звернення: 22.08.2017). Мар’їна О. Ю. Веб-технології в бібліотеках: нові можливості розвитку комунікаційного середовища // Вісн. Харків. держ. акад. культури. 2012. № 36. URL: https://www.science-community.org/uk/system/files/23.pdf (дата звернення: 22.08.2017). Музей історії Острозької академії : сайт / Нац. ун-т «Острозька академія». Острог, 2017. URL: http://museum.oa.edu.ua/ (дата звернення: 22.08.2017). На Личаківському цвинтарі реставрують поховання професора Львівської політехніки Івана Левинського // Нац. ун-т «Львів. політехніка» : сайт. URL: http://lp.edu.ua/news/2017/na-lychakivskomu-cvyntari-restavruyut-pohovannya-profesoralvivskoyi- politehniky-ivana (дата звернення: 22.08.2017). Стародруки Київської політехніки : блог. 2017. URL: https://goo.gl/pkQCCy (дата звернення: 22.08.2017). Ткаченко А. В. Вступне слово // Макаренкіана : [наук. інтернет-ресурс] / Б-ка ім. М. А. Жовтобрюха, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. URL: http://lib.pnpu.edu.ua/novi-nadhodzhennja/1201 (дата звернення: 22.08.2017). Україна Incognita : [проект] // День : щоденна всеукр. газ. : сайт. URL: http://incognita.day.kiev.ua/muzej-ostrozkoyi-akademiyi.html (дата звернення: 22.08.2017). Центр краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька : сайт / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. Харків, 2017. URL: http://tronkocentr.karazin.ua/ (дата звернення: 22.08.2017). Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej : сайт. 2013. URL: http://bg.up.poznan.pl/ (дата звернення: 22.08.2017). Muzeum Politechniki Krakowskiej : сайт / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 2015. URL: http://www.newmuzeum.pk.edu.pl/ (дата звернення: 22.08.2017). Muzeum Politechniki Warszawskiej. Galeria : сайт. 2007. URL: http://www.muzeumpw.com.pl/galeria.htm (дата звернення: 22.08.2017). Muzeum Politechniki Warszawskiej : сайт. 2007. URL: http://www.muzeumpw.com.pl/index.htm (дата звернення: 22.08.2017). Muzeum Politechniki Warszawskiej. Aktualności : сайт. 2007. URL: http://www.muzeumpw.com.pl/news,198.htm (дата звернення: 22.08.2017) Muzeum Uniwersytetu Pryrodniczego w Poznaniu // Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej : сайт. URL: http://muzeum.up.poznan.pl/ (дата звернення: 22.08.2017). SGH [Szkoła Główna Handlowa w Warszawie] : сайт. URL: http://www.sgh.waw.pl/pl/Strony/default.aspx(дата звернення: 22.08.2017). Wirtualne muzeum SGH // Szkoła Główna Handlowa w Warszawie : сайт. URL: http://uczelnia.sgh.waw.pl/pl/muzeum/Strony/default.aspx (дата звернення: 22.08.2017).
Тип вмісту : Proceedings Book
Розташовується у зібраннях:Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід. – 2017 р.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Inf-prostir-biblioteky__2018-495-515.pdf1,01 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.