Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42352
Назва: Działalność biblioteczna i nie-biblioteczna współczesnej biblioteki akademickiej na przykładzie wybranych bibliotek wydziałowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Інші назви: The contemporary academic library’s core and non-core activities in selected faculty libraries of the Jagiellonian University
Бібліотечна і не-бібліотечна діяльність бібліотеки ВНЗ, на прикладі вибраних бібліотек інститутів Ягеллонського університету
Автори: Jadwiga Wichman
Приналежність: Biblioteka Wydziału Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Jagielloński
Бібліографічний опис: Wichman J. Działalność biblioteczna i nie-biblioteczna współczesnej biblioteki akademickiej na przykładzie wybranych bibliotek wydziałowych Uniwersytetu Jagiellońskiego / Jadwiga Wichman // Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 травня 2017 року, Львів, Україна / Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека ; за редакцією Р. Самотий ; [редколегія: А. Андрухів, Р. Самотий, Н. Мосієнко, С. Палюх]. − Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 470–494. – Bibliografia.
Конференція/захід: Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід
Дата публікації: 2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Львів
Теми: biblioteki akademickie
biblioteki wydziałowe
biblioteki hybrydowe
użytkownicy bibliotek
biblioteka jako miejsce
centrum edukacji
informacji i kultury
academic library
faculty libraries
hibrid library
library user
library as a place
center of education
information and culture
наукові бібліотеки
інститутські бібліотеки
гибридні бібліотеки
користувачі бібліотек
бібліотека як «місце»
центр освіти
інформації та культури
Кількість сторінок: 470-494
Короткий огляд (реферат): W artykule opisano, jak w obliczu szybkiego rozwoju nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych zmienia się działalność bibliotek naukowych. Przedstawiono jakie działania są prowadzone, aby współpraca z użytkownikami, których największą grupę stanowią pracownicy, doktoranci i studenci macierzystej uczelni, przynosiła jak najlepsze efekty. Na przykładzie Biblioteki Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ omówiono rozwój biblioteki akademickiej jako centrum edukacji, informacji i kultury. Pokazano w jaki sposób podejmowane przez bibliotekę działania kształtują jej prestiż i nowy wizerunek. The article discusses how the activities of contemporary academic libraries are subject to continuous change in times of rapid development in information and communication technologies. The largest group of library users is the academic staff, PhDs and the students of the university. This work presents activities that make the library-user cooperation most effective and beneficial for both parties. The example of the Library of Physics, Astronomy and Applied Computer Science Faculty of the Jagiellonian University illustrates how this contemporary centre of education, information and culture enhances and shapes its new status and image. У статті представлено вплив розвитку інформаційних і комунікаційних технологій на зміни у діяльності наукових бібліотек. Увагу зосереджено на нових формах діяльності, спрямованих на задоволення потреб сучасних користувачів, а також на співпрацю з основними категоріями відвідувачів: науковим складом інституту, аспірантами та студентами. На прикладі бібліотеки Інституту фізики, астрономіі та інформатики Ягеллонського університету продемонстровано можливості розвитку наукової бібліотеки як центру освіти, інформації та культури. Показано яким чином діяльність бібліотеки формує її престиж і створює новий імідж.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42352
Перелік літератури: Babik W., Biblioteki akademickie w Polsce – czy początek nowej ery?, W: Biblioteki akademickie: w środowisku naukowym, we wspólnocie uniwersyteckiej, we wspólnocie lokalnej, red. naukowa Wiesław Juszczak, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. Dąbrowska E., Miejsce Biblioteki Collegium Medicum w sieci biblioteczno-informacyjnej Uniwersytetu Jagiellońskiego i jej współpracy z Biblioteką Jagiellońską, Forum Bibliotek Medycznych [online], r. 6, nr 1, s. 196–211, [dostęp 15.06.2017]. Dostępny w: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Forum_Bibliotek_Medycznych/Forum_Bibliotek_Medyczn ych-r2013-t6-n1_(11)/Forum_Bibliotek_Medycznych-r2013-t6-n1_(11)-s196- 211/Forum_Bibliotek_Medycznych-r2013-t6-n1_(11)-s196-211.pdf. Piotrowicz G, Biblioteki naukowe wobec kulturowych i cywilizacyjnych potrzeb społeczeństwa, Konferencja Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji: działania i codzienność, Poznań, 15–17 czerwca 2005. [online], [dostęp 3.06.2017]. Dostępny w: https://library.put.poznan.pl/2005/pdf/1_3.pdf. Piotrowicz G., Model hybrydowy współczesnej polskiej biblioteki akademickiej, W: Polskie biblioteki akademickie w Unii Europejskiej, Łódź, 23–25 czerwca 2004 r. [online], [dostęp 3.06.2017]. Dostępny w: http://bg.p.lodz.pl/konferencja2004/pelne_teksty/piotrowicz.pdf. Świrad M., Dla kogo budujemy biblioteki?, W: Między hybrydą a cyfrą [online], pod red. Joanny Czyrek i Bożeny Górnej, Wrocław : Korporacja Bibliotekarzy Wrocławskich, 2010. [dostęp: 3.07.2017]. Dostępny w: http://www.dbc.wroc.pl/Content/5941/Miedzy_hybryda_a_cyfra.pdf. Wichman J., Hoły J., Bibliografia cyfrowa Zygmunta Wróblewskiego jako przykład skatalogowanego fragmentu Internetu, W: Projektowanie informacji w przestrzeni biblioteki, red. nauk. Barbara Kamińska-Czubała, Stanisław Skórka, współpr. Ewa Piotrowska, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 2017.
Тип вмісту : Proceedings Book
Розташовується у зібраннях:Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід. – 2017 р.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Inf-prostir-biblioteky__2018-470-494.pdf2,42 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.