Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42346
Назва: Logo bibliotek akademickich jako element identyfikacji wizualnej
Інші назви: Logo of academic libraries as an element of visual identification
Логотип бібліотек вищих навчальних закладів як елемент візуальної ідентифікації
Автори: Fluda-Krokos, Agnieszka
Приналежність: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Instytut Nauk o Informacji
Бібліографічний опис: Fluda-Krokos A. Logo bibliotek akademickich jako element identyfikacji wizualnej / Agnieszka Fluda-Krokos // Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 травня 2017 року, Львів, Україна / Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека ; за редакцією Р. Самотий ; [редколегія: А. Андрухів, Р. Самотий, Н. Мосієнко, С. Палюх]. − Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 368–389. – Bibliografia.
Конференція/захід: Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід
Дата публікації: 2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Львів
Теми: biblioteka akademicka
logo
identyfikacja wizualna
academic library
logo
corporate identity
наукова бібліотека
логотип
візуальна ідентифікація
Кількість сторінок: 368-389
Короткий огляд (реферат): Logo to jeden z elementów systemu identyfikacji wizualnej mającego na celu kreowanie wizerunku organizacji, jej jednoznaczną identyfikację i rozpoznawalność. W tekście, po przedstawieniu podstaw terminologicznych oraz roli logo w komunikacji z odbiorcą, analizie poddane zostały logo wybranych polskich bibliotek akademickich – 54, w tym szczegółowej charakterystyce – 15, a także pogrupowano grafiki wg konkretnych typologii (G. Hardy’ego, M. Evamy’ego, M. Fleischera, J. Altkorna), wskazano najczęściej występujące motywy oraz typy, a także korespondencję pomiędzy logo uczelni a logo biblioteki. Przeprowadzone badania pozwoliły na ustalenie trendów panujących w projektach logo bibliotek akademickich oraz cech znaków. Niewątpliwymi zaletami posiadania własnego logo jest reklama biblioteki, zapamiętywalność jej znaku i jego korespondencja z pozytywnymi skojarzeniami, a także przyciągnięcie uwagi i podkreślenie indywidualności książnicy będącej częścią struktury instytucji szkolnictwa wyższego. The logo is one of the components of a visual identification system designed to create the identity of an organization, its unique identity and visibility. In this paper, after a short presentation of the basic terminologies and the role of the logo in the communication with the customers, we will analyze the logos of a selection of Polish academic libraries – 54, and a detailed characterization of 15, as well as an attempt to group the signs by specific typology (G. Hardy, M. Evamy, M. Fleischer, J. Altkorn) and indicate the most frequently occurring motifs and types and correspondence between the logo of university and the logo of its library. The study showed the determination of the trends in the logo design projects of academic libraries and features of signs. Undoubted advantages of having your own logo is advertisement of the library, the memorability of its sign and its correspondence with the positive connotations, attracting attention and emphasizing individuality of the library as part of the structure of higher education institutions. Логотип – один із елементів системи візуальної ідентифікації. Представлено коротку характеристику ролі логотипу в комунікаційних процесах з користувачем і термінологічну базу. Охарактеризовано логотипи 54 польських бібліотек вищих навчальних закладів і проаналізовано – 15. Здійснено спробу типологічного групування графічних елементів логотипів за критеріями, розробленими Г. Харді, М. Флейшером, Є. Альткорном, а також підкреслено найчастіше використовувані їх мотиви й типи. Показано результати аналізу логотипів вибраних польських наукових бібліотек ВНЗ, символіка яких часто відображає знаки, характерні для навчальних закладів. Проведене дослідження дозволило простежити характерні тенденції, які притаманні логотипам наукових бібліотек, основною метою використання яких є формування іміджу і розпізнаваності організації. Важливою ознакою успішності бібліотеки є наявність логотипу, який підкреслює її індивідуальність як підрозділу навчальної інституції.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42346
Перелік літератури: Airey D., Logo design love: tworzenie genialnych logotypów. Nowa odsłona, Gliwice 2015. Altkorn J., Strategia marki,Warszawa 1999. Altkorn J., Wizualizacja firmy, Kraków 1999. Augustyn R., Kawecka U., System identyfikacji wizualnej biblioteki jako element komunikacji z czytelnikiem, Biuletyn EBIB [online]. 2011, nr 5 (123), [dostęp: 15.04.2017]. Dostępny w: http://www.ebib.pl/images/stories/numery/123/123_augustyn.pdf. Bajbak Piotr, Struktura systemu identyfikacji wizualnej firmy, W: Produkcja przekazów multimedialnych, red. M. Chrząścik,Warszawa 2013, s. 105–135. Bentyn Z., Identyfikacja wizualna przedsiębiorstwa, Poznań 2011. Breese Morse J.S., 4 Principles of Great Logo Design [online], [dostęp: 15.04.2017]. Dostępny w: http://jsbmorse.com/4-principles-of-great-logo-design/. CePixel: Agencja Reklamy [online], [dostęp: 15.04.2017]. Dostępny w: http://www.cepixel.com/. Evamy M., Logo: przewodnik dla projektantów,Warszawa 2008. Fleischer M., Corporate identity i public relations, Wrocław 2003. Frankowski A., Logo jako element kształtowania tożsamości firmy, Biuletyn Sztuki Projektowania 2007, nr 3: Identyfikacja wizualna, s. 32–43. Hardy G., Podręcznik projektantów logo, SmashingMagazine, Gliwice 2012. Historia – Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wałczu [online], [dostęp: 5.04.2017]. Dostępny w: http://www.biblioteka.powiatwalecki.pl/historia/. Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Marketing: podręcznik europejski, Warszawa 2012. Kruszewski T., Logo instytucji non profit – modele stosowane w bibliotekach, Biblioteka 2011, nr 15 (24), s. 231–244. Macalik J., Logotyp jako podstawowy element identyfikacji wizualnej miasta – wybrane problemy, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 2013, nr 1 (33), s. 147–161. Młodkowski J., Aktywność wizualna człowieka,Warszawa, Łódź 1998, s. 377. POLON [online], [dostęp: 11.04.2017]. Dostępny w: https://polon.nauka.gov.pl/opi/aa/rejestry/szkolnictwo?execution=e2s1. Rychter K.J., Chmielewski Z., Tworzydło D., Tożsamość wizualna: znak, system, wizerunek, Rzeszów 2012. Sudra J., Cechy dobrego logo: przewodnik na podstawie analizy znanych marek – Sudra Grafika [online], [dostęp: 15.042017]. Dostępny w: http://sudragrafika.com/cechy-dobrego-logoporadnik- analiza.html. 6 cech dobrego logo, czyli jak to robią eksperci [online], [dostęp: 15.042017]. Dostępny w: http://www.webidea.pl/6-cech-dobrego-logo-czyli-jak-to-robia-eksperci/. Ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz. U. 2005, nr 164, poz. 1365. Webidea: Projektowanie stron internetowych [online], [dostęp: 15.042017]. Dostępny w: http://www.webidea.pl/. Wiktor J., Komunikacja marketingowa, Modele, struktury, formy przekazu, Warszawa 2013, s. 307. Włoszczyńska A., Rola logo i identyfikacji wizualnej bibliotek narodowych, Zagadnienia Informacji Naukowej 2008, nr 2, s. 63–93. ZboralskiMarek, Logotyp,W: Nazwy firm i produktów,Warszawa 2000, s. 199–205.
Тип вмісту : Proceedings Book
Розташовується у зібраннях:Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід. – 2017 р.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Inf-prostir-biblioteky__2018-368-389.pdf426,02 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.