Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42345
Назва: Формування культури читання в аспекті збереження матеріальних носіїв інформації
Інші назви: Formation of the reading culture in the aspect of preservation of physical carriers of information
Kształtowanie kultury czytelnictwa w aspekcie zachowania materialnych nośników informacji
Автори: Льода, Любов
Дзендзелюк, Леся
Приналежність: Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
Бібліографічний опис: Льода Л. Формування культури читання в аспекті збереження матеріальних носіїв інформації / Любов Льода, Леся Дзендзелюк // Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 травня 2017 року, Львів, Україна / Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека ; за редакцією Р. Самотий ; [редколегія: А. Андрухів, Р. Самотий, Н. Мосієнко, С. Палюх]. − Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 354–366. – Бібліографія.
Конференція/захід: Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід
Дата публікації: 2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Львів
Теми: культура читання
матеріальний носій
інформаційна культура
книжкові пам’ятки
фізичний стан документа
culture of reading
material carrier
information culture
book memorials
physical state of the document
kultura czytelnictwa
nośnik materialny
kultura informacyjna
zabytkowe książki
stan fizyczny dokumentu
Кількість сторінок: 354-366
Короткий огляд (реферат): Читання розглядається як комплекс навиків роботи з книгою, етична поведінка у бібліотечному просторі, дослідницьке розпізнавання архітектоніки тексту, ідентифікація культури створення книги. Порівнюється з пасивним сприйняттям комп’ютерної інформації, що веде до падіння читацької культури. Обговорюються особливості використання інформації з різних носіїв та існуючі обмеження досліджень матеріальних об’єктів за допомогою інтернет-ресурсів. The culture of reading is analyzed as complex of working with the book skills, ethical behavior in the library space, research recognition of the architectonics of the text, identification the books creating culture. Compared with passive perception of computer information, that decreases the reading culture. We discuss the ability to read information from various carriers and imperfections of studying material objects with the Internet resource. Kulturę czytelnictwa rozpatruje się jako zespół nawyków pracy z książką, zachowanie etyczne w przestrzeni bibliotecznej, jako pole badania w kierunku rozpoznawania architektoniki tekstu, identyfikację kultury powstawania książki, porównanie do pasywnego odbioru informacji komputerowej, który prowadzi do upadku kultury czytelniczej. Omawia się cechy charakterystyczne wykorzystania informacji z różnych nośników oraz istniejące ograniczenia w badaniach obiektów materialnych przy pomocy zasobów Internetu.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42345
Перелік літератури: Библиотековедение : учеб. пособие / под ред. В. В. Серова, Е. В. Сеглина. М. : Книга, 1972. Т. 2. 384 с. Библиотечная энциклопедия / Рос. Гос. б-ка. М. : Изд-во РГБ «Пашков дом», 2007. 1300 с. Бородина В. А. Культура чтения – универсум развития личности и модернизация образования // Культура чтения в контекстемодернизации российскойшколы. СПб., 2003. С. 7–9. Бородина В. А. Читательское развитие личности: теоретико-методологические аспекты : автореф. дис. ... д-ра пед. наук. СПб., 2007. С. 3–10. Вилегжаніна Т. Криза читання як сучасна проблема світового рівня // Бібліотечна планета. Київ, 2011. №4 (54). С. 4–6. Гальченко О. М. Оправа східнослов’янських рукописних книг та стародруків в Україні: історія, структура, опис. Київ, 2005. 375 с. Дзендзелюк Л. С., Зінченко С. В. Каптал // Проблеми збереження, консервації, реставрації та експертизи музейних пам’яток : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 24–27 трав. 2005 р. Київ, 2005. С. 72–74. Зинченко С. Методические рекомендации для описания, локализации и датирования средневековых кожаных переплётов с тиснением // Рукописная книга Древней Руси и славянских стран: от кодикологии к текстологии. СПб. : «Дмитрий Буланин», 2004. С. 5–18. Мелентьева Ю. П. Чтение, читатель, библиотека в изменяющемся мире. М. : Наука, 2007. 355 с. Мелентьева Ю. П. Чтение: явление, процесс, деятельность / Отделение историко- филол. наук РАН; науч. совет РАН «История мировой культуры». М. : Наука, 2010. 182 с. Перцовская Р. Ф. Культура чтения в эпоху электронных технологий // Вестник библиотекМосквы. 2008. №4. С. 8–10. Примаковский А. П. О культуре чтения: методы самостоятельной работы с книгой в свете научной организации умственного труда. М. : Книга, 1969. 158 с. Розумна Л., Льода Л. Дослідження стародруків Івана Федорова у процесі їх реставрації // Друкарський кур’єр. 1999. Вип. берез.–квіт. С. 5–7. Серажим К. С. Культура читання в Україні // Наукові записки Інституту журналістики. Київ, 2014. Т. 55. С. 44–52. Словарь библиотечных терминов. М. : Книга, 1976. 223 с. Смол Г., Ворган Г. Мозг онлайн. Человек в эпоху Интернета. Спб. : Изд-во КоЛибри, 2011. 352 с. Смородинская М. Д., Маркова Ю. П. О культуре чтения. М. : Книга, 1984. 88 с.
Тип вмісту : Proceedings Book
Розташовується у зібраннях:Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід. – 2017 р.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Inf-prostir-biblioteky__2018-354-366.pdf153,41 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.