Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42344
Назва: Edukacja biblioteczna użytkowników w Bibliotece Politechniki Białostockiej
Інші назви: Library education of users of Library of Bialystok University of Technology
Бібліотечне навчання користувачів у Бібліотеці Білостоцького технічного університету
Автори: Kierejczuk, Elżbieta
Sidorczuk, Anna
Gogiel-Kuźmicka, Anna
Приналежність: Biblioteka Politechniki Białostockiej
Бібліографічний опис: Kierejczuk E. Edukacja biblioteczna użytkowników w Bibliotece Politechniki Białostockiej / Elżbieta Kierejczuk, Anna Sidorczuk, Anna Gogiel-Kuźmicka // Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 травня 2017 року, Львів, Україна / Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека ; за редакцією Р. Самотий ; [редколегія: А. Андрухів, Р. Самотий, Н. Мосієнко, С. Палюх]. − Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 336–353. – Bibliografia.
Конференція/захід: Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід
Дата публікації: 2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Львів
Теми: kształcenie umiejętności informacyjnych
edukacja biblioteczna
Biblioteka Politechniki Białostockiej
education of information skills
library education
Library of Bialystok University of Technology
формування інформаційних компетенцій
бібліотечне навчання
Бібліотека Білостоцького технічного університету
Кількість сторінок: 336-353
Короткий огляд (реферат): Współczesna biblioteka akademicka to miejsce, gdzie spotykają się użytkownicy będący na różnych etapach swojej drogi ku wiedzy. Z uwagi na ten fakt, edukacja biblioteczna pod względem formy i zakresu przekazywanych treści powinna być dostosowana do poziomu wiedzy i umiejętności odbiorców. Artykuł opisuje rozwój edukacji bibliotecznej w Bibliotece Politechniki Białostockiej w ciągu kilku dziesięcioleci, a także prezentuje aktualnie podejmowane działania edukacyjne bibliotekarzy realizowane wśród różnych grup użytkowników: studentów, dzieci (w ramach Podlaskiego Uniwersytetu Dziecięcego) oraz innych okazjonalnych odbiorców, w celu podniesienia ich kompetencji i kształcenia umiejętności informacyjnych. The modern academic library is a place where users are at different stages of their path to knowledge. Library education is varied in terms of the form and scope of content delivered, tailored to the recipient. On the other hand, the main goal – to improve the competence and education of users' information skills, has always remained the same. This article describes the educational activities of librarians of the Library of Bialystok University of Technology among different user groups: students, children of Podlaskie Children’s University and other occasional recipients, in order to improve their skills and information literacy. Наукова бібліотека – це осередок, де зустрічаються читачі, які перебувають на різних етапах інформаційної компетенції. Бібліотечне навчання, організоване у Бібліотеці Білостоцького технічного університету, полягає в індивідуальному підході з використанням форм, методів і змістового наповнення, орієнтованого на кожного користувача. Висвітлено види діяльності, скеровані до різних груп користувачів: студентів, дітей (у рамках Підляського дитячого університету) та інших користувачів з метою формування у них інформаційної компетенції та навичок. У статті представлено розвиток інтегрованого навчання в Бібліотеці Білостоцького технічного університету протягом десятиліть.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42344
Перелік літератури: Biblioteka Politechniki Białostockiej: Misja [online], [dostęp 22.05.2017]. Dostępny w: http://biblioteka.pb.edu.pl/pl/misja. Information literacy w bibliotekach akademickich, Biblioteka i Edukacja [online]. 2013, nr 3, [dostęp 16.05.2017]. Dostępny w: http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/issue/view/3. ISSN 2299-565X. Edukacja użytkowników informacji, Biuletyn EBIB [online]. 2011, nr 2 (120), [dostęp 16.05.2017]. Dostępny w: http://www.ebib.pl/?page_id=299. ISSN 1507-7187. Szkolenia dla użytkowników, Biuletyn EBIB [online]. 2005, nr 1 (62), [dostęp 16.05.2017]. Dostępny w: http://www.ebib.pl/2005/62/index.php. ISSN 1507-7187. Brzozowska-Szczecina E., Kowalczuk-Czapko E., Potrzeby informacyjne dyplomantów. Badanie jakości szkolenia w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Politechniki Białostockiej, W: Nauka o informacji w okresie zmian, red. B. Sosińska-Kalata, E. Chuchro, Warszawa 2013. ISBN 978-83-61464-63-1. Czyżewska M., Putko J., Kształcenie w zakresie korzystania z elektronicznych źródeł informacji na przykładzie Biblioteki Politechniki Białostockiej, W: W kierunku gospodarki elektronicznej – wyzwania, narzędzia, dobre praktyki. T. 1. Upowszechnianie wiedzy w warunkach gospodarki elektronicznej, red. B. Powichrowska, Białystok 2014. ISBN 978-83-61247-61-6. Derfert-Wolf L., Information literacy – koncepcje i nauczanie umiejętności informacyjnych, Biuletyn EBIB [online]. 2005, nr 1 (62), [dostęp 16.05.2017]. Dostępny w: http://www.ebib.pl/2005/62/derfert.php. ISSN 1507-7187. Derfert-Wolf L., Usługi edukacyjne bibliotek – tendencje i prognozy, W: Systemy biblioteczne nowej generacji: platformy usług, red.M. Odlanicka-Poczobutt,Gliwice 2015. ISBN 978-83-937876-4-7. Dębowska I., Wizerunek biblioteki jako instytucji dydaktycznej na przykładzie bibliotek uczelni technicznych, W: Kształtowanie wizerunku biblioteki, red M. Czyżewska, Białystok 2007. ISBN 978-83-87981-39-6. Feret B., Marcinek M., Przyszłość bibliotek i bibliotekarzy akademickich. Studium wykorzystujące metodę delficką, Biuletyn EBIB [online]. 2000, nr 9, [dostęp 22.05.2017]. Dostępny w: http://www.ebib.pl/biuletyn-ebib/9/a.php?feret_marcinek. ISSN 1507-7187. Grala B., Dydaktyka biblioteczna w uczelniach medycznych w aspekcie kształtowania się edukacji informacyjnej, Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej 2007, nr 1. ISSN 1230-5529. Jeż R., Konieczko A., Kwiatkowska M., Jakość usług informacyjnych biblioteki akademickiej jako ważny element gospodarki opartej na wiedzy, W: Biblioteka w społeczeństwie wiedzy: informacja, edukacja, profesjonalizm. Konferencja naukowa Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego : materiały konferencyjne, red. T. Piestrzyński, J. Jerzyk-Wojtecka, Łódź 2015. ISBN 978-83-8088-191-4. LineM. B., Biblioteka przyszłości, Forum Akademickie 2001, nr 11. Politechnika Białostocka. Białostocki Uniwersytet Dziecięcy: Biblioteka źródłem wiedzy [online], [dostęp 22.05.2017]. Dostępny w: http://pbbud.pb.edu.pl/artykul/2017/02/25/4-marca- 2017-roku-kolejne-zajecia. PróchnickaM., Człowiek i komputer: dialogowymodel wyszukiwania informacji, Kraków 2004. ISBN 83-233-1874-3. Sewastianowicz L., Szkolenie użytkowników informacji w Bibliotece Głównej Politechniki Białostockiej, Bibliotekarz 1990, nr 1-2-3. ISSN 0208-4333. Sidorczuk A., Koncepcja szkolenia bibliotecznego online na przykładzie Biblioteki Politechniki Białostockiej, W: E-learning – nowe aspekty: materiały z II Ogólnopolskiej konferencji, red B. Boryczka,Warszawa 14–15 września 2010 r.,Warszawa 2011. ISBN 978-83-61464-64-8. Sidorczuk A., Kierejczuk E., Promocja i kształtowanie wizerunku biblioteki przez edukację dzieci w bibliotece naukowej. Biblioteka i edukacja [online]. 2016, nr 10, [dostęp 22.05.2017]. Dostępny w: http://www.bg.up.krakow.pl/newbie/index.php/bie/article/view/155. ISSN 2299-565X. Śląska Biblioteka Cyfrowa. Kształcenie użytkowników bibliotek szkół wyższych. Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy [online]. 2012, nr 1 (27), [dostęp 16.05.2017]. Dostępny w: http://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/61385/edition/57694/content?&navref=M3M1azs zazRwIDMwMW87MnRkdSBocDk7Zmt1IDUxZDM7NHJoayAxdHF2OzFxMHogMjF0MjsxeG42. ISSN 1734-6576. Żurowska A., Szkolenia on-line w polskich bibliotekach, Biuletyn EBIB [online]. 2009, nr 4 (104), [dostęp 22.05.2017]. Dostępny w: http://www.ebib.pl/2009/104/a.php?linki. ISSN: 1507-7187.
Тип вмісту : Proceedings Book
Розташовується у зібраннях:Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід. – 2017 р.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Inf-prostir-biblioteky__2018-336-353.pdf234,34 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.