Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42343
Назва: Ewolucja form i treści szkoleń bibliotecznych w Bibliotece Głównej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
Інші назви: The evolution of forms and content of library training for students in The Main Library of the West Pomeranian University of Technology, Szczecin
Еволюція форм і змісту навчання студентів в бібліотеці на прикладі Головної бібліотеки Західно-Поморського технологічного університету в Щецiні
Автори: Gryta, Anna
Łapuć, Wiesława
Приналежність: Biblioteka Główna Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Бібліографічний опис: Gryta A. Ewolucja form i treści szkoleń bibliotecznych w Bibliotece Głównej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie / Anna Gryta, Wiesława Łapuć // Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 травня 2017 року, Львів, Україна / Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека ; за редакцією Р. Самотий ; [редколегія: А. Андрухів, Р. Самотий, Н. Мосієнко, С. Палюх]. − Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 320–335. – Bibliografia.
Конференція/захід: Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід
Дата публікації: 2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Львів
Теми: szkolenia biblioteczne
środowisko informacyjne
badanie ankietowe
edukacja informacyjna
library training
information environment
questionnaire
informational education
бібліотечні занняття
інформаційне середовище
анкетування
інформаційна культура
Кількість сторінок: 320-335
Короткий огляд (реферат): W publikacji zaprezentowano w ujęciu historycznym, od czasu powstania uczelni do chwili obecnej, ewolucję form szkoleń bibliotecznych prowadzonych przez pracowników biblioteki. Omówiono formy zajęć oraz ich tematykę z uwzględnieniem zmian środowiska informacyjnego oraz rozwoju technologii informacyjnych. In this paper the evolvement of library and information skills training delivered by the librarians is discussed. The article presents the trainings from the historical point of view, starting from the moment of establishing our University until present time. The forms of training courses and the development of subject areas are analyzed and we take into consideration all changes of information environment as well as information technology progress. У статті в історичному ракурсі (від початків створення технологічного університету і до сьогоднішнього дня) представлено еволюцію в організації різних видів бібліотечних занять, які проводять працівники бібліотеки. Описано форми проведення занять та їх тематику з урахуванням змін в інформаційних технологіях. Представлено результати соціологічного дослідження.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42343
Перелік літератури: Marciniak Aleksandra, Szkolenie użytkowników w polskich bibliotekach uczelnianych. Historia i współczesność, Bibliotheca Nostra 2012, nr 1/1, s. 18–28. Nalewajska Lilianna, Dydaktyka w bibliotece akademickiej. Analiza potrzeb i możliwych zmian, Przegląd Biblioteczny 2013, z. 1, s. 19–30. Paruzel Alicja, Kształtowanie umiejętności informacyjnych użytkowników w bibliotece szkoły wyższej. Wybrane problemy i zagadnienia [online], [dostęp 24.04.2017]. Dostępny w: http://www.ptin.org.pl/konferencje/10forum/repozytorium/Paruzel.pdf. Pismo Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego z dn. 19.09.1954 r. nr DU-III-3c/49/54 skierowane do rektorów w sprawie przysposobienia bibliotecznego studentów pierwszego roku (maszynopis). Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji. Dz. U. 2011, nr 253, poz. 1520. Uchwała nr 35 Rady Ministrów z dnia 12 lutego 1971 r. w sprawie rozwoju informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej. Monitor Polski 1971, nr 14, poz. 104. Uchwała nr 36 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie wytycznych Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie dla rad wydziałów dotyczących programów studiów, w tym planów studiów [online]. [Dostęp 24.04.2017 z komputerów sieci uczelnianej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie]. Uchwała nr 84 Rady Ministrów z dnia 30 maja 1990 r. w sprawie uznania niektórych uchwał Rady Ministrów ogłoszonych w Monitorze Polskim za nieobowiązujące. Monitor Polski 1990, nr 24, poz. 181. Zarządzenie Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 marca 1961 r. w sprawie struktury organizacyjnej i zasad działania biblioteki głównej szkoły wyższej oraz bibliotek przy poszczególnych jednostkach organizacyjnych szkół wyższych podległych Ministerstwu Szkolnictwa Wyższego. Dz. U. Min. Szk. Wyższego 1961, nr 3, poz. 9. Zarządzenie nr 19 Rektora Politechniki Szczecińskiej z dnia 3 kwietnia 1997r. w sprawie dostosowania planów i programów studiów na kierunkach studiów magisterskich jednolitych oraz magisterskich uzupełniających w Politechnice Szczecińskiej, do minimalnych wymagań programowych. [Dostęp 24.04.2017 z komputerów sieci uczelnianej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Dostępny w Bazie archiwalnych aktów prawnych uczelni].
Тип вмісту : Proceedings Book
Розташовується у зібраннях:Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід. – 2017 р.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Inf-prostir-biblioteky__2018-320-335.pdf234,62 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.