Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42341
Назва: Електронні каталоги Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого: загальна характеристика
Інші назви: Electronic catalogues of the Yaroslav Mudryi National Library of Ukraine: general description
Katalogi elektroniczne Narodowej Biblioteki Ukrainy im. Jarosława Mądrego: charakterystyka ogólna
Автори: Збанацька, Оксана
Приналежність: Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого
Бібліографічний опис: Збанацька О. Електронні каталоги Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого: загальна характеристика / Оксана Збанацька // Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 травня 2017 року, Львів, Україна / Національний університет «Львівська політехніка», Науково-технічна бібліотека ; за редакцією Р. Самотий ; [редколегія: А. Андрухів, Р. Самотий, Н. Мосієнко, С. Палюх]. − Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 287–300. – Бібліографія.
Конференція/захід: Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід
Дата публікації: 2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Країна (код): UA
Місце видання, проведення: Львів
Теми: електронні каталоги
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого
electronic catalogs
Yaroslav Mudryi National Library of Ukraine
katalogi elektroniczne
Narodowa Biblioteka Ukrainy im. Jarosława Mądrego
Кількість сторінок: 287-300
Короткий огляд (реферат): Розглядається історія створення, ведення та інформаційне наповнення електронних каталогів Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого. Розкриваються пошукові можливості кожного з них. Наводяться статистичні відомості щодо кількості бібліографічних записів. The creation, management and information filling history of the Yaroslav Mudryi National Library of Ukraine electronic catalogs is considered. The search capabilities of each of them are explored. Statistical information on the number of bibliographic records is provided. Uwagę skupiono na historii powstania, prowadzenia oraz zawartości informacyjnej katalogów elektronicznych Narodowej Biblioteki Ukrainy im. Jarosława Mądrego. Pokazano możliwości wyszukiwawcze każdego z nich. Przytoczono dane statystyczne dotyczące ilości rekordów bibliograficznych.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42341
Перелік літератури: Вилегжаніна Т. І., Збанацька О.М. Інформаційно-пошуковий тезаурус. Донецьк : Альфа–Прес, 2004. 1103 с. ГОСТ 7.82–2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления. Введ. впервые. [Введ. 2002.07.01]. Минск : Межгос. Совет по стандартизации, метрологии и сертификации, 2001. 31 с. (Межгосударственный стандарт) (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу). ГОСТ 7.12–93. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила. [Взамен ГОСТ 7.12–77 ; введ. 1995–07–01]. Москва : Госстандарт России, 1995. III, 16 с. (Межгосударственный стандарт) (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу). ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання. [На заміну ГОСТ 7.1–84, ГОСТ 7.16–79, ГОСТ 7.18–79, ГОСТ 7.34–81, ГОСТ 7.40–82 ; введ. 2007–07–01 ; чинний від 2008–04–01]. Київ : Держспоживстандарт України, 2007. 47 с. (Національний стандарт України) (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи). ДСТУ ГОСТ 7.80:2007. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання. [Чинний від 2008–04–01]. Київ : Держспоживстандарт України, 2009. III, 7 с. (Національний стандарт України) (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи). ДСТУ 7093:2009 (ГОСТ 7.11–2004 (ИСО 832:1994), MOD ; ISO 832:1994, MOD). Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами. [Уведено вперше (зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.11–78 ; чинний від 2010–04–01]. Київ : Держспоживстандарт України, 2009. IV, 82 с. (Національний стандарт України) (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи). ДСТУ 3582:2013. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень української мови. Загальні вимоги та правила. [На заміну ДСТУ 3582–97 ; чинний від 2014–01–01]. Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. III, 15 с. (Національний стандарт України) (Інформація та документація). ДСТУ 7448:2013. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять. Зі скасуванням в Україні ГОСТ 7.26–80. Київ : Мінекономрозвитку України, 2014. III, 41 с. (Національний стандарт України) (Інформація та документація). ДСТУ 4861:2007. Видання. Вихідні відомості (ISO 8:1977, NEQ; ISO 1086:1991, NEQ; ISO 7275:1985, NEQ). [Чинний від 2009.01.01]. Київ : Держспоживстандарт України, 2009. IV, 45 с. (Національний стандарт України) (Інформація та документація). ДСТУ 4419:2005. Документи аудіовізуальні. Терміни та визначення понять. [Чинний від 2006.07.01]. Київ : Держспоживстандарт України, 2006. III, 14 с. (Національний стандарт України) (Інформація і документація). ДСТУ ГОСТ 7.59:2003. Індексування документів. Загальні вимоги до систематизації та предметизації. На заміну ГОСТ 7.59-90 ; дата введ. 2004–07–01. Київ : Держспоживстандарт України, 2004. III, 5 с. (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи). ДСТУ 5034:2008. Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення понять. [Чинний від 2009.01.01]. Київ : Держспоживстандарт України, 2009. 38 с. (Національний стандарт України) (Інформація та документація). Про бібліотеки і бібліотечну справу [Електронний ресурс] : Закон України від 27.01.1995 № 32/95-ВР ; чинний, поточна редакція від 25.02.2016, підстава 954-19 // Законодавство України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/32/95-вр. (дата звернення: 10.10.2016).Сєдих В. В., Удалова В. К., Терентьєва Г. П. Бібліотечні каталоги як інформаційно- пошукові системи : навч. посіб. / Харк. держ. акад. культури. Харків, 2003. 192 с. Універсальна десяткова класифікація (УДК) : у 2 кн. Кн. 1. Таблиці / Книжкова палата України ; [підгот.: М. Й. Ахвердова та ін.] ; М. I. Сенченко (голов. ред.). Київ, 2000. 932 с.; Кн. 2. Алфавітно-предметний покажчик / Кн. палата України ; [підгот.: М. Й. Ахвердова та ін.] ; М. I. Сенченко (голов. ред.). Київ, 2001. 812 с.
Тип вмісту : Proceedings Book
Розташовується у зібраннях:Інформаційний простір бібліотеки: польсько-український досвід. – 2017 р.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Inf-prostir-biblioteky__2018-287-300.pdf1,1 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.