Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42292
Назва: До питання рекультивації земель, пошкоджених «бурштиновою лихоманкою»
Автори: Магура, Богдан
Бібліографічний опис: Магура Б. До питання рекультивації земель, пошкоджених «бурштиновою лихоманкою» / Богдан Магура // Психологічні виміри культури, економіки, управління : науковий журнал. — Львів, 2018. — Том 11. — С. 408–413.
Bibliographic description: Mahura B. Do pytannia rekultyvatsii zemel, poshkodzhenykh "burshtynovoiu lykhomankoiu" / Bohdan Mahura // Psykholohichni vymiry kultury, ekonomiky, upravlinnia : naukovyi zhurnal. — Lviv, 2018. — Vol 11. — P. 408–413.
Є частиною видання: Психологічні виміри культури, економіки, управління : науковий журнал (11), 2018
Журнал/збірник: Психологічні виміри культури, економіки, управління : науковий журнал
Том: 11
Дата публікації: 12-бер-2018
Місце видання, проведення: Львів
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 408-413
Початкова сторінка: 408
Кінцева сторінка: 413
Короткий огляд (реферат): У статті розглянуто питання, пов’язані з негативними на слідками не-законного видобутку бурштину в укра-їнському Поліссі, та запропоновано один із шляхів очищення цих територій від всихаючих ростучих дерев та зали-шеної деревини.
The article considered the issues related to the negative consequences of the illegal amber mining in Ukrainian Polissya, and one of the ways of these territories clearing from standing trees and woodwastes has been proposed.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/42292
Власник авторського права: © ГО «Львівський аналітичний дім», 2018.
© Західний науковий центр НАН України та МОН України, 2018.
© Магура Богдан
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.dw.com/uk/a-19077234
http://ua.112.ua/mnenie/deshcho-pro-nezakonnyi-vydobutok-burshtynu-
http://tomat.rv.ua
http://ujrs.org.ua/ujrs/%20article/view/52/70
https://www.kmu.gov.ua/ua/news/249540139
Перелік літератури: 1. ―Бурштинова лихоманка‖ загрожує Україні екологічною ката-строфою // [Електронний ресурс] − Режим доступу: http://www.dw.com/uk/a-19077234
2. Слободян О. Дещо про незаконний видобуток бурштину // [Електронний ресурс] − Режим доступу: http://ua.112.ua/mnenie/deshcho-pro-nezakonnyi-vydobutok-burshtynu- 250536.html
3. На Рівненщині майже 5 тис. га лісогосподарських земель пошкоджено внаслідок незаконного видобутку бурштину [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://tomat.rv.ua
4. Супутниковий моніторинг територій незаконного видобутку бурштину // [Електронний ресурс] − Режим доступу: http://ujrs.org.ua/ujrs/%20article/view/52/70
5. Незаконний видобуток бурштину на Житомирщині пошкодив 200 га земель. Газета ―День‖ 11 липня, 2015.
6. Уряд затвердив пілотний проект рекультивації земель лісого-сподарського призначення у Волинській, Рівненській та Жи-томирській областях [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/249540139
References: 1. ―Burshtynova lykhomanka‖ zahrozhuie Ukraini ekolohichnoiu kata-strofoiu, [Electronic resource] − Access mode: http://www.dw.com/uk/a-19077234
2. Slobodian O. Deshcho pro nezakonnii vidobutok burshtinu, [Electronic resource] − Access mode: http://ua.112.ua/mnenie/deshcho-pro-nezakonnyi-vydobutok-burshtynu- 250536.html
3. Na Rivnenshchyni maizhe 5 tys. ha lisohospodarskykh zemel poshkodzheno vnaslidok nezakonnoho vydobutku burshtynu [Electronic resource], 2017, Access mode: http://tomat.rv.ua
4. Suputnykovyi monitorynh terytorii nezakonnoho vydobutku burshtynu, [Electronic resource] − Access mode: http://ujrs.org.ua/ujrs/%20article/view/52/70
5. Nezakonnyi vydobutok burshtynu na Zhytomyrshchyni poshkodyv 200 ha zemel. Hazeta ―Den‖ 11 lypnia, 2015.
6. Uriad zatverdyv pilotnyi proekt rekultyvatsii zemel lisoho-spodarskoho pryznachennia u Volynskii, Rivnenskii ta Zhy-tomyrskii oblastiakh [Electronic resource], 2016, Access mode: https://www.kmu.gov.ua/ua/news/249540139
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Психологічні виміри культури, економіки, управління. – 2018. – №11Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.