Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41739
Назва: The notion and content of quality assurance of higher education in Ukraine
Інші назви: Поняття та зміст забезпечення якості вищої освіти в Україні
Понятие и содержание обеспечения качества высшего образования в Украине
Автори: Хомишин, Ірина
Khomyshyn, Irina
Хомишин, Ирина
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Politechnic National University
Бібліографічний опис: Khomyshyn I. The notion and content of quality assurance of higher education in Ukraine / Irina Khomyshyn // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 861. — С. 341–345.
Bibliographic description: Khomyshyn I. The notion and content of quality assurance of higher education in Ukraine / Irina Khomyshyn // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Yurydychni nauky : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 861. — P. 341–345.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць, 861, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки : збірник наукових праць
Випуск/№ : 861
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 340.116
316.42
Теми: якість вищої освіти
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти
незалежні агенції
компетентність
the quality of higher education
the National Agency for Quality Assurance in Higher Education
independent agencies
competence
качество высшего образования
Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования
независимые агентства
компетентность
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 341-345
Початкова сторінка: 341
Кінцева сторінка: 345
Короткий огляд (реферат): Стаття присвячена дослідженню змісту забезпечення якості вищої освіти. У статті визначено основні принципи забезпечення якості освіти. Проаналізовано правовий статус Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
The article is dedicated to the study of the content of quality assurance of higher education. The basic principles of education quality assurance are defined in the article. The legal status of the National Agency for Quality Assurance in Higher Education is analyzed.
Статья посвящена исследованию содержания качества высшего образования. В статье определены основные принципы обеспечения качества образования. Проанализированы правовой статус Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41739
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.niss.gov.ua/articles/745/
Перелік літератури: 1. Карпенко М. М. Європейський досвід для створення ефективної системи контролю та оцінки якості вищої освіти в Україні [Електронний ресурс] // Національний інститут стратегічних досліджень, Серія “Гуманітарний розвиток”. − № 31. Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/745/
2. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в європейському просторі вищої освіти. – К. : Ленвіт, 2006. – 35 с.
3. Про вищу освіту: : Закон України від 26 грудня 2002 р. № 380-IV(380-15) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: //zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2984-14.
4. Про утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти: постанова КМУ від 15 квітня 2015 р. № 244 // Урядовий кур’єр. – 2015. – № 108.
References: 1. Karpenko M. M. Yevropeiskyi dosvid dlia stvorennia efektyvnoi systemy kontroliu ta otsinky yakosti vyshchoi osvity v Ukraini [Electronic resource], Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen, Seriia "Humanitarnyi rozvytok". − No 31. Access mode: http://www.niss.gov.ua/articles/745/
2. Standarty i rekomendatsii shchodo zabezpechennia yakosti v yevropeiskomu prostori vyshchoi osvity, K. : Lenvit, 2006, 35 p.
3. Pro vyshchu osvitu: : Zakon Ukrainy vid 26 hrudnia 2002 y. No 380-IV(380-15) [Electronic resource], Access mode: //zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2984-14.
4. Pro utvorennia Natsionalnoho ahentstva iz zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity: postanova KMU vid 15 kvitnia 2015 y. No 244, Governmental courier, 2015, No 108.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Юридичні науки. – 2017. – № 861Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.