Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41573
Назва: Напрями аналізу основних засобів бюджетних установ
Інші назви: Trends in the analysis of fixed capital assets of budgetary institutions
Автори: Нашкерська, М. М.
Nashkerska, M. M.
Приналежність: Національний університет «Львівська політехніка»
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Нашкерська М. М. Напрями аналізу основних засобів бюджетних установ / М. М. Нашкерська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 862. — С. 192–197.
Bibliographic description: Nashkerska M. M. Trends in the analysis of fixed capital assets of budgetary institutions / M. M. Nashkerska // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Seriia : Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 862. — P. 192–197.
Є частиною видання: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : збірник наукових праць, 862, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : збірник наукових праць
Випуск/№ : 862
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 657
Теми: основні засоби
аналіз
бюджетна установа
необоротні активи
класифікація
інформаційне забезпечення
ефективність
загальний фонд
спеціальний фонд
споживачі послуг
fixed capital assets
analysis
budgetary institutions
non-current assets
classification
information
performance general fund
special fund
consumers of services
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 192-197
Початкова сторінка: 192
Кінцева сторінка: 197
Короткий огляд (реферат): У науковій статті розглянуто напрями аналізу основних засобів бюджетної установи з врахуванням специфіки діяльності цих установ. Під час аналізу необхідно враховувати, що основні засоби бюджетної установи не беруть участі у виробництві матеріальних благ. Такі матеріальні активи використовуються у процесі створення і надання нематеріальних послуг суспільству. Сформульовано мету, завдання й інфор- маційне забезпечення основних засобів бюджетної установи. Розглянуто класифікацію основних засобів за різними ознаками та окреслено напрями їх аналізу.
The article examines trends in the analysis of fixed capital assets of budgetary institutions taking into account the specifics of the institution’s activity. In the process of analysis it should be considered that fixed capital assets of budgetary institutions are not involved in the creation of material assets. They are used in the creation and provision of intangible services to the society. The aim of the study is to outline the main trends in the analysis of fixed capital assets of budgetary institutions, taking into account the and specifics and characteristics of these institutions. The task of the analysis of fixed capital assets is formulated; the information support is defined – accounting and reporting, non-accounting and normative information. The classification of fixed capital assets is considered according to the following classification criteria: the participation in the activities of institutions – active and passive; the degree of use – in use, in reserve, not used; attribution to the institution – owned and leased; source of funding – from the general fund, from the special fund. Research areas of fixed capital assets of budgetary institutions are formulated – analysis of the institution’s security with fixed capital assets; analysis of the condition of fixed capital assets (including the calculation and analysis of the depreciation and availability coefficients, the age structure assessment, the level of progressivity and innovation of fixed capital assets); analysis of the efficiency of active and passive parts of fixed capital assets is carried out on the basis of calculation of capital productivity ratio; analysis of the identification of needs and formulation of recommendations for improving the institution’s security with necessary fixed capital assets, which is based on the abovementioned analysis. Analytical procedures that should be carried out in the course of the analysis in the defined trends are specified and tools to implement them are outlined. Based on the results of the analysis of fixed capital assets management will have exact information on the level of institution’s security with necessary modern fixed capital assets and timely identify the need for new ones. This will enable preliminary planning and formation of the purchase of modern fixed capital assets in the draft budget for new time, specify the sources of its funding (general or special funds). However, appraisal methodology of the efficient use of fixed capital assets, which includes not only the features of budgetary institution’s activity, but also their industry affiliation and specifics of their activity, needs further improvement.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/41573
Власник авторського права: © Національний університет
«Львівська політехніка», 2017
© Нашкерська М. М., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: https://buhgalter.com.ua/news/
Перелік літератури: 1. Болюх М. А. Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ: навч. посіб. / Болюх М. А., Заросило А. П. – К.: КНЕУ, 2008. – 344 с.
2. Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору: Наказ МФУ від 23.01.2015 № 11.
3. Національне Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби»: Наказ МФУ від 12.10.2010 № 1202.
4. Про публічні закупівлі: Законом України від 25.12.2015 № 922-VIII.
5. Режим доступу: https://buhgalter.com.ua/news/ zakupivli-za-derzhkoshty/prozorro-stala-obovyazkovoyu-dlya-vikoristannya-po-vsiy-ukrayini/
References: 1. Boliukh M. A. Analiz finansovo-hospodarskoi diialnosti biudzhetnykh ustanov: tutorial, Boliukh M. A., Zarosylo A. P, K., KNEU, 2008, 344 p.
2. Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsii z bukhhalterskoho obliku dlia subiektiv derzhavnoho sektoru: Nakaz MFU vid 23.01.2015 No 11.
3. Natsionalne Polozhennia (Standart) bukhhalterskoho obliku v derzhavnomu sektori 121 "Osnovni zasoby": Nakaz MFU vid 12.10.2010 No 1202.
4. Pro publichni zakupivli: Zakonom Ukrainy vid 25.12.2015 No 922-VIII.
5. Access mode: https://buhgalter.com.ua/news/ zakupivli-za-derzhkoshty/prozorro-stala-obovyazkovoyu-dlya-vikoristannya-po-vsiy-ukrayini/
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2017. – №862Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.