Search


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


Rezultaty 1-49 z 49.
  • poprzedni
  • 1
  • następny
Pozycje polecane:
PreviewTypData wydaniaTytułAutor(zy)
Article28-mar-2017Теоретичні аспекти формування обліково-аналітичного забезпечення стратегічного розвитку підприємствЛевик, І. С.; Чубай, В. М.; Levyk, I. S.; Chubai, V. M.
Article28-mar-2017Трансформація бухгалтерського обліку некондиційних результатів виробництва у відповідь на запити системи управління якістю продукціїЛуцюк, І. В.; Lutsiuk, I. V.
Article28-mar-2017Аудиторська діяльність в Україні: узгодженість змісту базових термінів та понятьЛитвиненко, Н. О.; Lytvynenko, N. O.
Article28-mar-2017Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного обліку на підприємствах ресторанного господарства в процесі управлінняБандура, З. Л.; Кріль, Я. Я.; Bandura, Z. L.; Kril, Y. Y.
Article28-mar-2017Пріоритетні напрямки фінансування ВНЗ: особливості впливу контингенту іноземних студентів на результативність діяльностіКузьмін, О. Є.; Яструбський, М. Я.; Kuzmin, O. Ye.; Yastrubskyy, M. Ya.
Article28-mar-2017Оцінка в системі бухгалтерського обліку: ретроспективний аналіз принципів і методівЛемішовська, О. С.; Lemishovska, O. S.
Article28-mar-2017Якісний стан складових економічного потенціалу машинобудівних підприємств – оптимальний та прогнозований рівеньКоваль, Л. В.; Koval, L. V.
Article28-mar-2017Оцінка в бухгалтерському облікуКафка, С. М.; Kafka, S. M.
Article28-mar-2017Особливості обліку реалізації товарів із наданням знижокКнязь, С. В.; Залуцький, В. П.; Яворська, Н. П.; Kniaz, S. V.; Zalutskyi, V. P.; Yavorska, N. P.
Article28-mar-2017Визначення індикаторів оцінювання промислового потенціалу переробної промисловостіСтанасюк, Н. С.; Stanasyuk, N. S.
Article28-mar-2017Оцінювання ефективності маркетингової стратегії на етапах життєвого циклу вартісно-орієнтованого підприємстваЧухрай, Н. І.; Коваль, З. О.; Chukhray, N. I.; Koval, Z. O.
Article28-mar-2017Сучасний стан та механізми забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів аудиторської діяльностіЧижевська, Л. В.; Антонюк, О. Р.; Chyzhevska, L. V.; Antoniuk, O. R.
Article28-mar-2017Атавізм облікових процедур на тлі їхньої уніфікаціїХомин, П. Я.; Khomin, P. Y.
Article28-mar-2017Трансакційні витрати: методико-обліковий аспектРуда, Т. П.; Ruda, T. P.
Article28-mar-2017Засади формування ефективного внутрішнього контролю у сфері електронного бізнес-середовищаПлотніченко, І. Б.; Plotnichenko, I. B.
Article28-mar-2017Урахування інтересів стейкхолдерів у процесі формування інтегрованої звітності підприємстваПартин, Г. О.; Загородній, А. Г.; Partyn, H. O.; Zagorodniy, A. G.
Article28-mar-2017Бенчмаркінг як інструмент підвищення ефективної операційної діяльності підприємствБілявський, В. М.; Biliavskyi, V. M.
Article28-mar-2017Підвищення фіскальної ефективності податкової системи на шляху до вступу в ЄСЛучишин, Л. М.; Luchyshyn, L. M.
Article28-mar-2017Організація системи бюджетування на автотранспортних підприємствахРеслер, М. В.; Resler, M. V.
Article28-mar-2017Напрями аналізу основних засобів бюджетних установНашкерська, М. М.; Nashkerska, M. M.
Article28-mar-2017Система обліково-аналітичного забезпечення інноваційних підприємствОдрехівський, М. В.; Наконечний, Б. В.; Odrekhivskyi, M. V.; Nakonechnyj, B. V.
Article28-mar-2017Аудит системи економічної безпеки підприємстваМоскаль, Н. В.; Moskal, N. V.
Article28-mar-2017Обліково-аналітичне забезпечення державно-приватного партнерства на ринку житлово-комунальних послуг УкраїниГоловчак, Г. В.; Струк, Н. С.; Golovchak, G. V.; Struk, N. S.
Article28-mar-2017Інформаційне забезпечення інтегрованого звітуванняГолов, С. Ф.; Holov, S. F.
Article28-mar-2017Історія облікової культури території країн МагрибаДаньків, Й. Я.; Остап’юк, М. Я.; Dankiv, J. J.; Ostap’yuk, M. J.
Article28-mar-2017Удосконалення документування для обліку витрат на маркетинг промислового підприємстваГрицай, О. І.; Grytsay, O. I.
Article28-mar-2017Формування системи обліку і контролю витрат на інноваціїГик, В. В.; Hyk, V. V.
Article28-mar-2017Оцінка використання природних ресурсів та аналіз діяльності національних природних парків УкраїниГарасим, П. М.; Клим, Н. М.; Harasym, P. M.; Klym, N. M.
Article28-mar-2017Організація бухгалтерського обліку зберігання та знищення документів господарської діяльності підприємствКарп’як, Я. С.; Karpyak, Ya. S.
Article28-mar-2017Планування діяльності служби внутрішнього аудитуКаменська, Т. О.; Kamenska, T. O.
Article28-mar-2017Титульний аркуш до Вісника Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку-
Article28-mar-2017Формування та облік собівартості напівфабрикатів власного виробництва на підприємствахСажинець, С. Й.; Sazhynets, S. J.
Article28-mar-2017Кодифікація рахунків бухгалтерського обліку ревізійним союзом українських кооперативШвець, В. Є.; Shvets, V. E.
Article28-mar-2017Передумови становлення ренти як облікової категоріїВисочан, О. С.; Vysochan, O. S.
Article28-mar-2017Особливості обліку та відображення у звітності інформації про забезпечення відповідно до національних та міжнародних стандартів, а також податкового кодексу УкраїниВоськало, Н. М.; Карий, О. І.; Воськало, В. І.; Voskalo, N. M.; Karyj, O. I.; Voskalo, V. I.
Article28-mar-2017Оцінка та контроль бізнес-ризиків суб’єктів господарювання споживчої кооперації УкраїниВоронко, Р. М.; Voronko, R. M.
Article28-mar-2017Економічний інструментарій вартісно-орієнтованої концепції управлінняЯремко, І. Й.; Yaremko, I. Yo.
Article28-mar-2017Екологічні витрати промислових підприємств: особливості обліково-аналітичного відображенняВоскресенська, Т. І.; Voskresenska, T. I.
Article28-mar-2017Значення бухгалтерської служби як безпосереднього учасника бюджетного процесу у небюджетних неприбуткових організаціяхВисочан, О. О.; Vysochan, O. O.
Article28-mar-2017Зміст до Вісника Національного університету "Львівська політехніка". Серія : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку-
Article28-mar-2017Особливості формування системи фінансових показників оцінювання кредитоспроможності позичальника – юридичної особиКіндрацька, Г. І.; Kindratska, G. I.
Article28-mar-2017Методологічні аспекти обліку основних засобів на стадії надходженняЯцунська, О. С.; Iatsunska, O. S.
Article28-mar-2017Методологічні підходи до обліку інтелектуального потенціалу компаній на основі концепції збереження інтелектуального капіталуЯремко, І. Й.; Пилипенко, Л. М.; Подольчак, Н. Ю.; Yaremko, I. Yo.; Pylypenko, L. M.; Podolchak, N. Y.
Article28-mar-2017Методика формування управлінської звітності підприємстваЯсінська, А. І.; Демків, Н. І.; Yasinska, A. I.; Demkiv, N. I.
Article28-mar-2017Проблемні аспекти відображення в обліку резервів на покриття можливих втрат за банківськими кредитамиБорщук, І. В.; Borshchuk, I. V.
Article28-mar-2017Класифікація факторів, що впливають на конкурентоспроможність вищих навчальних закладів УкраїниТеловата, М. Т.; Telovata, M. T.
Article28-mar-2017Księgowy i zawody pokrewne w polsce – definicja i klasyfikacjaKamieniecka, M.; Nóżka, A.
Article28-mar-2017Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem – ograniczenia i kierunki doskonaleniaNarkiewicz, J.
Article28-mar-2017Płynność finansowa jako kryterium oceny działaności przedsiębiorstwaOleszko-Kurzyna, B.
Rezultaty 1-49 z 49.
  • poprzedni
  • 1
  • następny