Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40857
Назва: Лексема ХАТА: літературна vs сленгова
Автори: Лебеденко, Юлія
Таран, Оксана
Приналежність: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Національний університет «Львівська політехніка»
Бібліографічний опис: Лебеденко Ю. Лексема ХАТА: літературна vs сленгова / Юлія Лебеденко, Оксана Таран // Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — С. 197–199. — (9. Соціолінгвістика).
Bibliographic description: Lebedenko Iu. Leksema KhATA: literaturna vs slenhova / Yuliia Lebedenko, Oksana Taran // Liudyna. Kompiuter. Komunikatsiia : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — P. 197–199. — (9. Sotsiolinhvistyka).
Є частиною видання: Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць, 2017
Журнал/збірник: Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць
Дата публікації: 8-чер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
Lviv
Теми: загальний сленг
літературна мова
сленгізм
арготизм
лексико-семантичний варіант (ЛСВ)
Кількість сторінок: 3
Діапазон сторінок: 197-199
Початкова сторінка: 197
Кінцева сторінка: 199
Короткий огляд (реферат): The author of the article traces the semantic development of lexeme хата in Standart language and Sub-standart (general slang), its semantic parallels with the word хаза.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40857
ISBN: 978-966-941-072-6
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.ruthenia.ru/apr/textes/sherba/sherba5.htm
http://pl.wiktionary.org/wiki/Indeks:Polski_-
Перелік літератури: 1. Горбач О. Арґо в Україні / Олекса Горбач. — Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2006.
2. Даль В.И. Словарь офенского языка / В.И. Даль // Бондалетов В.Д. В.И. Даль и тайные языки в России.— М.: Флинта: Наука, 2004. — С. 240-350.
3. Розина Р.И. Семантическое развитие слова в русском литературном языке и современном сленге: глагол / Р.И. Розина. — М.: Азбуковник, 2005. —302 с.
4. Собрание толковых словарей тюремного и блатного жаргона: 26 словарей, изданных в России с 1859 до 2005 гг. / под ред. Е. Ю. Ачеркан: CD-диск (программная оболочка ETS), 2005.
5. Щерба Л.В. Современный русский литературный язык / Л.В. Щерба // Архив петербургской русистики.— Режим доступу: http://www.ruthenia.ru/apr/textes/sherba/sherba5.htm
6. Czeszewski M. Słownik slangu młodzieżowego / M. Czeszewski. — Piła: Wydawnictwo Ekolog, 2001. – 346 s.
7. Gwara więzienna. — Режим доступу: http://pl.wiktionary.org/wiki/Indeks:Polski_- _Gwara_więzienna
8. Kania S. Słownik argotyzmów / S. Kania. — Warszawa:Wiedza Powszechna, 1995. – 275 s.
References: 1. Horbach O. Argo v Ukraini, Oleksa Horbach, Lviv: In-t ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NAN Ukrainy, 2006.
2. Dal V.I. Slovar ofenskoho iazyka, V.I. Dal, Bondaletov V.D. V.I. Dal i tainye iazyki v Rossii, M., Flinta: Nauka, 2004, P. 240-350.
3. Rozina R.I. Semanticheskoe razvitie slova v russkom literaturnom iazyke i sovremennom slenhe: hlahol, R.I. Rozina, M., Azbukovnik, 2005. -302 p.
4. Sobranie tolkovykh slovarei tiuremnoho i blatnoho zharhona: 26 slovarei, izdannykh v Rossii P. 1859 do 2005 hh., ed. E. Iu. Acherkan: CD-disk (prohrammnaia obolochka ETS), 2005.
5. Shcherba L.V. Sovremennyi russkii literaturnyi iazyk, L.V. Shcherba, Arkhiv peterburhskoi rusistiki, Access mode: http://www.ruthenia.ru/apr/textes/sherba/sherba5.htm
6. Czeszewski M. Słownik slangu młodzieżowego, M. Czeszewski, Piła: Wydawnictwo Ekolog, 2001, 346 s.
7. Gwara więzienna, Access mode: http://pl.wiktionary.org/wiki/Indeks:Polski_- _Gwara_więzienna
8. Kania S. Słownik argotyzmów, S. Kania, Warszawa:Wiedza Powszechna, 1995, 275 s.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Людина. Комп’ютер. Комунікація. – 2017 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.