Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40856
Назва: Від Холуя до Холуйства
Автори: Поповський, Анатолій
Приналежність: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Бібліографічний опис: Поповський А. Від Холуя до Холуйства / Анатолій Поповський // Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — С. 188–197. — (9. Соціолінгвістика).
Bibliographic description: Popovskii A. Vid Kholuia do Kholuistva / Anatolii Popovskyi // Liudyna. Kompiuter. Komunikatsiia : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — P. 188–197. — (9. Sotsiolinhvistyka).
Є частиною видання: Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць, 2017
Журнал/збірник: Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць
Дата публікації: 8-чер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
Lviv
Теми: етимологія
синоніми
семантика
словотвір
номінація
антропоніми
експресія
метонімія
епітет
метафора
Кількість сторінок: 10
Діапазон сторінок: 188-197
Початкова сторінка: 188
Кінцева сторінка: 197
Короткий огляд (реферат): The article considers the etymology, lexical and semantic features and word-building functions of the word "kholui" in texts of literary, publicistic, scientific and official styles.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40856
ISBN: 978-966-941-072-6
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.votechestvo.com.ua/modules.php?name=Pages&page=106
http://slovnik.narod.ru/etim_prikl4.htm
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/kob/01.php
http://www.votechestvo
http://www.ukrcenter.com/Література/Дмитро-Донцов/25737-2/Россія-
http://www.ukrcenter.com/Література/Дмитро-
http://tarasua.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=270:Portret_potvori&
http://www.radiosvoboda.org/content/article/927926.html
http://www.radiosvoboda.org/content/blog/2031110.html
http://slovokalinove.blogspot.com/p/blog-page_15.html
http://www.unian.net/ukr/news/news-371969.html
http://galinfo.com.ua/news/63974.html
http://svobodavo.at.ua/news
http://www.zaxid.net/newsua/2010/11/26/160544/
http://waldi-pro.ucoz.ua/publ/1-1-0-19
http://otherside.com.ua/news/detail.php?lang=1&id=93269
http://www.volyn.com.ua/index.php?rub=22&article2
http://news.ukrhome.net/content/990694/BYUT%D1%96vets-rahunki-TRK
http://www.politarena.org.ua/2009/09/08
http://blogs.telekritika.ua/?id=122
http://www.novasich.org.ua/index.php?go=News&in
Перелік літератури: 1. Авторський архів.
2. Беринда П. Лексикон словенороський. К., 1961. – 271 с.
3. Білецький-Носенко П. П. Словник української мови: Підготовка до видання В. В. Німчук. – К.: Наук. думка, 1966. – 422 с.
4. Білодід О. І. Вчення О. Потебні про значення слова. // Мовознавство. – 1967. – № 4. – С. 27 – 33.
5. Ващенко В. С. Українська семасіологія. Типологія лексичних значень. Дніпропетровськ, 1981. – 68 с.
6. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. І допов.) / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ „Перун”, 2005. – 1728 с.
7. Винник В. О. Слово міра, його похідні та іншомовні відповідники на ґрунті української мови // Дослідження з лексикології та лексикографії. – К. 1965. – С. 186 – 189.
8. Вишня Остап. Твори: В 4 т. / Редкол. І. О. Дзеверін та ін. – К.: Дніпро, 1988. – Т. 3. Усмішки, фейлетони, гуморески, 1944 – 1950 / Підгот. тексти, упоряд. і склав приміт. Ю.І. Церков. – 1989. – 398 с.
9. Гончар Олесь. Із щоденникових записів // Літературна Україна, 1997, 3 квітня.
10. Даль В.И. Толковый словарь живого велико-русского языка. [ В 4 т.]. – М.: Рус. яз. Т. 4. 1991. – 683 с.
11. Драч І. Ф. Вибрані твори: В 2 т. Т. 1: Поезії / Передм. Л. Новиченка. – К.: Дніпро, 1986. – 351 с.
12. Дубровський В. Словник українсько-московський. – 5 – вид. – К.: „Рідна мова”, 361 с.
13. Желеховський Є. Малорусько-німецький словар. У 2 т. Т. 1 – 2. – Львів, 1886.
14. Звернення державницьких партій і організацій України до Президента України, голів обласних, районних, міських адміністрацій. Всеукраїнська організація “ТРИЗУБ” ім. Степана Бандери, 5 липня 1999.
15. Іващенко В. Лексема кобзар як прототермін // Українська мова. – 2006. – №3. – С. 80 – 95.
16. Киричок В’ячеслав. Ще один театр абсурду // Червоний перець. – 2008. – № 6-7.
17. Костенко Л. Берестечко: Іст. роман. – К.: Либідь, 2010. – 232 с.
18. Крижанівський О. П. Історія стародавнього Сходу / Навч. посібник. – К.: Либідь, 2002. – 590 с.
19. Мандик Віталій. За урочистими реляціями // Альманах «Своє», - Павлоград Дніпропетровської обл. – №4, 08.09.2009. – С. 20.
20. Маланін В. М. Фактори семантичних перетворень слів у мовленні. // Мовознавство. – 1988. – № 6. – С. 11 – 18.
21. Народне слово. 21 квітня 2011.Невидайло М. Г. Динозаври. Повісті, новели. – Дніпропетровськ: «Пороги», 2005. – С. 46
22. Нечитайло О. І. Липень: історія слова // Культура слова. – К, 1986. – Вип. 31. – С. 25 – 26.
23. Новий тлумачний словник української мови. У 4 т. Т. 4 / укл.: В. Яременко, О. Сліпушко. – К.: Аконіт, 2000. – 944 с.
24. Новікова Ю.М. Практичний словозмінно-орфогра- фічний словник прізвищ Центральної та Східної Донеччини / під ред.. проф.. Т.Ю. Ковалевської та проф.. І.Є. Намакштанської. – Донецьк: «Вебер». – 2007. – 996 с.
25. Оксент Мирослав. «Хочу в Росію!» остогидла Україна? // Українське слово. – № 9. – 27 лютого – 5 березня 2013. – С. 4.
26. Отечество…http://www.votechestvo.com.ua/modules.php?name=Pages&page=106
27. Персонал Плюс. –2006. – № 9 (160), 1 – 7 березня.
28. Півторак Г. А. З історії слів хор, хорей, хореогра- фія // Рідне слово. – Вип. 9. – К.: Наук. думка, 1974. – С. 48 – 53.
29. Реєстр Війська Запорозького 1649 року / Підгот до друку О.В.Тодійчук та ін. – К.: Наукова думка, 1995. – 592 с.
30. Сенченко І. Ю. Оповідання. Повісті. Спогади / упоряд і приміт. М. М. Гнатюк; вступ. сл. і ред. тому В. С. Брюховецький. – К.: Наук. думка, 1990. – 664 с.
31. Симоненко Василь. Берег чекань / Вибір і комент. І. Кошелівця. – 2-ге вид., доп. – Б.М.: Сучасність, 1973. – 310 с.
32. Симоненко Василь. Ти знаєш, що ти – людина: Вірші, сонети, поеми, казки, байки / Передм. В.Т. Гончаренка. – К.: Наук. думка, 2005. – 269 с.
33. Сосюра В. М. Вибрані твори: в 2-т.: Т. 2 . – К.: Наук. думка, 2000. – 552 с.
34. Стельмах М. П. Чотири Броди: Роман. – К.: Дніпро, 1995. – 592 с.
35. Сидоржевський Михайло. Комплекс холуя. Наскільки тісними будуть обійми Путіна: заду- шить лише Януковича чи вся Україна почне задихатися? // Українське слово. – 2012. – № 36. – 5-11 вересня.
36. Скуратівський Вадим. Безвихідь українського авторитаризму // Українське слово. – 2011. – 9-15 березня. – С. 3.
37. Словарь української мови. У 4-ох т. Т. 4 / Упоряд. Б. Грінченко. – К. Лексикон, 1996. – 563 с.
38. Словник живої народноі, пісьменноі і актової мови руських югівщанъ Російської і Австроуйсько-Венгерські цесарії. Составилъ Фортунатъ Пискуновъ. Издание второе. Кієвъ, 1882.
39. Словник мови творів Г. Квітки-Основ’яненка у 3- х т.: Т. 3. / Відп. За ред. М. А. Жовтобрюх, ред. тому Л. В. Веневцева. – Х., 1979. – 690 с.
40. Словник мови Шевченка. В 2-х т. Відп. за ред. д – р філолог. наук В. С. Ващенко. К.: Наукова думка, 1964. – Т. 2. – 566 с.
41. Словник синонімів української мови. У 2-х т.: Т. 2 / кол. авт. А.А. Бурячок, Г.М. Гнатюк, Н.Є. Голо- ващук та ін. – К.: Наук. думка, 2000. – 960 с.
42. Словник староукраїнської мови XIV – XV ст. В 2-х т.: Т. 2 / Редкол. Л. Гуменецька та ін. – К.: Наук. думка, 1978. – 591с.
43. Словник української мови. Т. 11 / ред. тому С.І. Головащук. – К.: Наук. думка, 1980. – 699 с.
44. Словница української (або Югово-Руської) мови. Праця Фортуната Піскунова. – Вид.-я Одеськ. Книгопродавця Е. П. Распопова, 1873. –154 с.
45. Содомора А. Слово тепле і морозне водночас: Різдво // Урок української. – 2002. – № 12. – С. 25-27.
46. Срезневский И.И. Словарь древнерусского язика [В 3т.]. – М.: Книга, 1989. – Т. 3. – Ч. 2.
47. Степаненко М. І. Ліна Костенко – «найбільша поетеса України». Щоденникові записи Олеся Гончара // Вивчаймо українську мову та літе- ратуру: Харків: Основа, 2009. – № 22-23. – С.4.
48. Степаненко М. І. Світ в оцінці Олеся Гончара: аксіосфера щоденникового дискурсу письменника / автор і упорядник М. Степаненко. – Полтава: ПП Шевченко Р.В., 2012. – С. 48-49.
49. Стратулат Н.В. Семантична неологізація як спосіб збагачення словникового складу української мови // Мовознавство. – 2007. – №3. – С. 69-77.
50. СУЛМ. Лексика і Фразеологія / за заг. ред. акад. І. К. Білодіда. – К.: Наук. думка. – 1973. – 439 с.
51. Танюк Л. Монологи. – К., 1994. – 338 с.
52. Тараненко О.О. Новий словник української мови. Київ – Камянець-Подільський, 1996. – 171 с.
53. Тимченко Є. Матеріали до словника писемної та книжної української мови ХV – XVIII ст.: У 2-х кн.: Кн. 2 / підг. до вид.: В.В. Німчук та Г.І. Лиса. – К. – Нью-Йорк: ВПЦ „Літопис ХХ”, 2003. – 512 с.
54. Тлумачний словник української мови / А.О. Ів- ченко. – 12 вид., випр. – Х.: Фоліо, 2007. – 540 с.
55. Трубачёв О.Н. История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов об- щественного стороя. – М.: АНСССР, 1959. – 212 с.
56. Українська мова. Енциклопедія / редкол.: В.М. Руса- нівський, О.О. Тараненко (співголови), М.П. Зяблюк та ін. – К.: Укр. енцикл., 2000. – 752 с.
57. Україна молода. – № 140, 02.03.2012.
58. Україна молода. – № 061, 13. 04. 2011.
59. Українське слово. – № 10, 9 березня – 15 березня 2011 р.
60. Уманець М., Спілка А. Словарь російсько- український. К.: Держвидав, 1925. – 1149 с.
61. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. – 2-е изд. стер. – М.: Прогресс, 1987. – Т. 4. – 860 с.
62. Частотний словник української художньої прози. В 2-х т.: Т. 2 – К.: Наук. думка, 1981. – 856 с.
63. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского язика. Вв 2-х т.: Т. 2. – М.: Рус. яз.- Медиа, 2006. – 559 с.
64. Чорногуз О. Відкритий лист до європарламенту. Копія – В. Ф. Януковичу // Українське слово. – 2010– № 12. – 24-30 березня. – С. 6.
65. Чубай Г. Плач Єремії. – Львів: „Кальварія”, 1998. –321 с.
66. Ященко А. УНІАН. Табачник готує холуйський підручник історії? // Шляхом перемоги. – 2010. – № 16. – 21 квітня.
67. http://slovnik.narod.ru/etim_prikl4.htm
68. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/kob/01.php
69. http://www.votechestvo. com.ua/modules.php?name=Pages&page=106
70. http://www.ukrcenter.com/Література/Дмитро-Донцов/25737-2/Россія- чи-Европа-та-інші-есеї
71. http://www.ukrcenter.com/Література/Дмитро- Донцов/26079-4/Незримі- скрижалі-Кобзаря
72. http://tarasua.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=270:Portret_potvori& Itemid=10#
73. http://www.radiosvoboda.org/content/article/927926.html
74. http://www.radiosvoboda.org/content/blog/2031110.html
75. http://slovokalinove.blogspot.com/p/blog-page_15.html
76. http://www.unian.net/ukr/news/news-371969.html
77. http://galinfo.com.ua/news/63974.html
78. http://svobodavo.at.ua/news
79. http://www.zaxid.net/newsua/2010/11/26/160544/
80. http://waldi-pro.ucoz.ua/publ/1-1-0-19
81. http://otherside.com.ua/news/detail.php?lang=1&id=93269
82. http://www.volyn.com.ua/index.php?rub=22&article2 =3&arch=879
83. http://news.ukrhome.net/content/990694/BYUT%D1%96vets-rahunki-TRK
84. http://www.politarena.org.ua/2009/09/08
85. http://blogs.telekritika.ua/?id=122
86. http://www.novasich.org.ua/index.php?go=News&in =view&id=5137
87. http://www.votechestvo. com.ua/modules.php?name=Pages&page=106
88. Бабій С. Холуйство // Літературна Україна. – 2004,27 травня.
89. Павличко Д. Не скаржтеся! // Літературна Україна. – № 25, 1.08.2004.
90. Лосєв І. Компроміс зі смертю? // Шлях перемоги.– №35, 29.08.2012.
91. Ребро П. Козацькі жарти. – Кн. 10. – С. 70.
References: 1. Avtorskyi arkhiv.
2. Berinda P. Leksikon slovenoroskii. K., 1961, 271 p.
3. Biletskyi-Nosenko P. P. Slovnyk ukrainskoi movy: Pidhotovka do vydannia V. V. Nimchuk, K., Nauk. dumka, 1966, 422 p.
4. Bilodid O. I. Vchennia O. Potebni pro znachennia slova., Movoznavstvo, 1967, No 4, P. 27 – 33.
5. Vashchenko V. S. Ukrainska semasiolohiia. Typolohiia leksychnykh znachen. Dnipropetrovsk, 1981, 68 p.
6. Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy (z dod. I dopov.), Uklad. i holov. red. V. T. Busel, K.; Irpin: VTF "Perun", 2005, 1728 p.
7. Vynnyk V. O. Slovo mira, yoho pokhidni ta inshomovni vidpovidnyky na grunti ukrainskoi movy, Doslidzhennia z leksykolohii ta leksykohrafii, K. 1965, P. 186 – 189.
8. Vyshnia Ostap. Tvory: V 4 t., Redkol. I. O. Dzeverin and other – K., Dnipro, 1988, V. 3. Usmishky, feiletony, humoresky, 1944 – 1950, Pidhot. teksty, uporiad. i sklav prymit. Yu.I. Tserkov, 1989, 398 p.
9. Honchar Oles. Iz shchodennykovykh zapysiv, Literaturna Ukraine, 1997, 3 kvitnia.
10. Dal V.I. Tolkovyi slovar zhivoho veliko-russkoho iazyka. [ V 4 t.], M., Rus. iaz. V. 4. 1991, 683 p.
11. Drach I. F. Vybrani tvory: V 2 t. V. 1: Poezii, Peredm. L. Novychenka, K., Dnipro, 1986, 351 p.
12. Dubrovskyi V. Slovnyk ukrainsko-moskovskyi, 5 – vyd, K., "Ridna mova", 361 p.
13. Zhelekhovskyi Ye. Malorusko-nimetskyi slovar. U 2 t. V. 1 – 2, Lviv, 1886.
14. Zvernennia derzhavnytskykh partii i orhanizatsii Ukrainy do Prezydenta Ukrainy, holiv oblasnykh, raionnykh, miskykh administratsii. Vseukrainska orhanizatsiia "TRYZUB" im. Stepana Bandery, 5 lypnia 1999.
15. Ivashchenko V. Leksema kobzar yak prototermin, Ukrainska mova, 2006, No 3, P. 80 – 95.
16. Kirichok V’iacheslav. Shche odin teatr absurdu, Chervonii perets, 2008, No 6-7.
17. Kostenko L. Berestechko: Ist. roman, K., Lybid, 2010, 232 p.
18. Kryzhanivskyi O. P. Istoriia starodavnoho Skhodu, Navch. posibnyk, K., Lybid, 2002, 590 p.
19. Mandyk Vitalii. Za urochystymy reliatsiiamy, Almanakh "Svoie", Pavlohrad Dnipropetrovskoi obl, No 4, 08.09.2009, P. 20.
20. Malanin V. M. Faktory semantychnykh peretvoren sliv u movlenni., Movoznavstvo, 1988, No 6, P. 11 – 18.
21. Narodne slovo. 21 kvitnia 2011.Nevydailo M. H. Dynozavry. Povisti, novely, Dnipropetrovsk: "Porohy", 2005, P. 46
22. Nechytailo O. I. Lypen: istoriia slova, Kultura slova, K, 1986, Iss. 31, P. 25 – 26.
23. Novyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy. U 4 t. V. 4, ukl., V. Yaremenko, O. Slipushko, K., Akonit, 2000, 944 p.
24. Novikova Yu.M. Praktychnyi slovozminno-orfohra- fichnyi slovnyk prizvyshch Tsentralnoi ta Skhidnoi Donechchyny, pid red.. prof.. T.Yu. Kovalevskoi ta prof.. I.Ye. Namakshtanskoi, Donetsk: "Veber", 2007, 996 p.
25. Oksent Myroslav. "Khochu v Rosiiu!" ostohydla Ukraine?, Ukrainske slovo, No 9, 27 liutoho – 5 bereznia 2013, P. 4.
26. Otechestvo…http://www.votechestvo.com.ua/modules.php?name=Pages&page=106
27. Personal Plius. –2006, No 9 (160), 1 – 7 bereznia.
28. Pivtorak H. A. Z istorii sliv khor, khorei, khoreohra- fiia, Ridne slovo, Iss. 9, K., Nauk. dumka, 1974, P. 48 – 53.
29. Reiestr Viiska Zaporozkoho 1649 roku, Pidhot do druku O.V.Todiichuk and other – K., Naukova dumka, 1995, 592 p.
30. Senchenko I. Yu. Opovidannia. Povisti. Spohady, uporiad i prymit. M. M. Hnatiuk; vstup. sl. i red. tomu V. S. Briukhovetskyi, K., Nauk. dumka, 1990, 664 p.
31. Symonenko Vasyl. Bereh chekan, Vybir i koment. I. Koshelivtsia, 2-he vyd., dop, B.M., Suchasnist, 1973, 310 p.
32. Symonenko Vasyl. Ty znaiesh, shcho ty – liudyna: Virshi, sonety, poemy, kazky, baiky, Peredm. V.T. Honcharenka, K., Nauk. dumka, 2005, 269 p.
33. Sosiura V. M. Vybrani tvory: v 2-t., V. 2 , K., Nauk. dumka, 2000, 552 p.
34. Stelmakh M. P. Chotyry Brody: Roman, K., Dnipro, 1995, 592 p.
35. Sydorzhevskyi Mykhailo. Kompleks kholuia. Naskilky tisnymy budut obiimy Putina: zadu- shyt lyshe Yanukovycha chy vsia Ukraine pochne zadykhatysia?, Ukrainske slovo, 2012, No 36, 5-11 veresnia.
36. Skurativskyi Vadym. Bezvykhid ukrainskoho avtorytaryzmu, Ukrainske slovo, 2011, 9-15 bereznia, P. 3.
37. Slovar ukrainskoi movy. U 4-okh t. V. 4, Uporiad. B. Hrinchenko, K. Leksykon, 1996, 563 p.
38. Slovnyk zhyvoi narodnoi, pismennoi i aktovoi movy ruskykh yuhivshchan Rosiiskoi i Avstrouisko-Venherski tsesarii. Sostavyl Fortunat Pyskunov. Yzdanye vtoroe. Kiiev, 1882.
39. Slovnyk movy tvoriv H. Kvitky-Osnovianenka u 3- kh t., V. 3., Vidp. ed. M. A. Zhovtobriukh, red. tomu L. V. Venevtseva, Kh., 1979, 690 p.
40. Slovnyk movy Shevchenka. V 2-kh t. Vidp. ed. d – r filoloh. nauk V. S. Vashchenko. K., Naukova dumka, 1964, V. 2, 566 p.
41. Slovnyk synonimiv ukrainskoi movy. U 2-kh t., V. 2, kol. avt. A.A. Buriachok, H.M. Hnatiuk, N.Ye. Holo- vashchuk and other – K., Nauk. dumka, 2000, 960 p.
42. Slovnyk staroukrainskoi movy XIV – XV st. V 2-kh t., V. 2, Redkol. L. Humenetska and other – K., Nauk. dumka, 1978, 591p.
43. Slovnyk ukrainskoi movy. V. 11, red. tomu S.I. Holovashchuk, K., Nauk. dumka, 1980, 699 p.
44. Slovnytsa ukrainskoi (abo Yuhovo-Ruskoi) movy. Pratsia Fortunata Piskunova, Vyd.-ya Odesk. Knyhoprodavtsia E. P. Raspopova, 1873. –154 p.
45. Sodomora A. Slovo teple i morozne vodnochas: Rizdvo, Urok ukrainskoi, 2002, No 12, P. 25-27.
46. Sreznevskii I.I. Slovar drevnerusskoho iazika [V 3t.], M., Kniha, 1989, V. 3, Ch. 2.
47. Stepanenko M. I. Lina Kostenko – "naibilsha poetesa Ukrainy". Shchodennykovi zapysy Olesia Honchara, Vyvchaimo ukrainsku movu ta lite- raturu: Kharkiv: Osnova, 2009, No 22-23, P.4.
48. Stepanenko M. I. Svit v otsintsi Olesia Honchara: aksiosfera shchodennykovoho dyskursu pysmennyka, avtor i uporiadnyk M. Stepanenko, Poltava: PP Shevchenko R.V., 2012, P. 48-49.
49. Stratulat N.V. Semantychna neolohizatsiia yak sposib zbahachennia slovnykovoho skladu ukrainskoi movy, Movoznavstvo, 2007, No 3, P. 69-77.
50. SULM. Leksyka i Frazeolohiia, by gen. ed. akad. I. K. Bilodida, K., Nauk. dumka, 1973, 439 p.
51. Taniuk L. Monolohi, K., 1994, 338 p.
52. Taranenko O.O. Novyi slovnyk ukrainskoi movy. Kyiv – Kamianets-Podilskyi, 1996, 171 p.
53. Tymchenko Ye. Materialy do slovnyka pysemnoi ta knyzhnoi ukrainskoi movy KhV – XVIII st., U 2-kh kn., Kn. 2, pidh. do vyd., V.V. Nimchuk ta H.I. Lysa, K, Niu-York: VPTs "Litopys KhKh", 2003, 512 p.
54. Tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy, A.O. Iv- chenko, 12 vyd., vypr, Kh., Folio, 2007, 540 p.
55. Trubachev O.N. Istoriia slavianskikh terminov rodstva i nekotorykh drevneishikh terminov ob- shchestvennoho storoia, M., ANSSSR, 1959, 212 p.
56. Ukrainska mova. Entsyklopediia, redkol., V.M. Rusa- nivskyi, O.O. Taranenko (spivholovy), M.P. Ziabliuk and other – K., Ukr. entsykl., 2000, 752 p.
57. Ukraine moloda, No 140, 02.03.2012.
58. Ukraine moloda, No 061, 13. 04. 2011.
59. Ukrainske slovo, No 10, 9 bereznia – 15 bereznia 2011 y.
60. Umanets M., Spilka A. Slovar rosiisko- ukrainskyi. K., Derzhvydav, 1925, 1149 p.
61. Fasmer M. Etimolohicheskii slovar russkoho iazyka: v 4 t, 2-e izd. ster, M., Prohress, 1987, V. 4, 860 p.
62. Chastotnyi slovnyk ukrainskoi khudozhnoi prozy. V 2-kh t., V. 2 – K., Nauk. dumka, 1981, 856 p.
63. Chernykh P.Ia. Istoriko-etimolohicheskii slovar sovremennoho russkoho iazika. Vv 2-kh t., V. 2, M., Rus. iaz, Media, 2006, 559 p.
64. Chornohuz O. Vidkrytyi lyst do yevroparlamentu. Kopiia – V. F. Yanukovychu, Ukrainske slovo, 2010– No 12, 24-30 bereznia, P. 6.
65. Chubai H. Plach Yeremii, Lviv: "Kalvariia", 1998. –321 p.
66. Yashchenko A. UNIAN. Tabachnyk hotuie kholuiskyi pidruchnyk istorii?, Shliakhom peremohy, 2010, No 16, 21 kvitnia.
67. http://slovnik.narod.ru/etim_prikl4.htm
68. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/kob/01.php
69. http://www.votechestvo. com.ua/modules.php?name=Pages&page=106
70. http://www.ukrcenter.com/Literatura/Dmytro-Dontsov/25737-2/Rossiia- chy-Evropa-ta-inshi-esei
71. http://www.ukrcenter.com/Literatura/Dmytro- Dontsov/26079-4/Nezrymi- skryzhali-Kobzaria
72. http://tarasua.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=270:Portret_potvori& Itemid=10#
73. http://www.radiosvoboda.org/content/article/927926.html
74. http://www.radiosvoboda.org/content/blog/2031110.html
75. http://slovokalinove.blogspot.com/p/blog-page_15.html
76. http://www.unian.net/ukr/news/news-371969.html
77. http://galinfo.com.ua/news/63974.html
78. http://svobodavo.at.ua/news
79. http://www.zaxid.net/newsua/2010/11/26/160544/
80. http://waldi-pro.ucoz.ua/publ/1-1-0-19
81. http://otherside.com.ua/news/detail.php?lang=1&id=93269
82. http://www.volyn.com.ua/index.php?rub=22&article2 =3&arch=879
83. http://news.ukrhome.net/content/990694/BYUT%D1%96vets-rahunki-TRK
84. http://www.politarena.org.ua/2009/09/08
85. http://blogs.telekritika.ua/?id=122
86. http://www.novasich.org.ua/index.php?go=News&in =view&id=5137
87. http://www.votechestvo. com.ua/modules.php?name=Pages&page=106
88. Babii S. Kholuistvo, Literaturna Ukraine, 2004,27 travnia.
89. Pavlychko D. Ne skarzhtesia!, Literaturna Ukraine, No 25, 1.08.2004.
90. Losiev I. Kompromis zi smertiu?, Shliakh peremohy, No 35, 29.08.2012.
91. Rebro P. Kozatski zharty, Kn. 10, P. 70.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Людина. Комп’ютер. Комунікація. – 2017 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.