Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40825
Назва: Лінгвопоетичне втілення концепту ЖІНКА у поезії Сільвії Плат
Автори: Заболотна, Ольга
Приналежність: Національний університет «Львівська політехніка»
Бібліографічний опис: Заболотна О. Лінгвопоетичне втілення концепту ЖІНКА у поезії Сільвії Плат / Ольга Заболотна // Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — С. 92–95. — (4. Гендерна лінгвістика).
Bibliographic description: Zabolotna O. Linhvopoetychne vtilennia kontseptu ZhINKA u poezii Silvii Plat / Olha Zabolotna // Liudyna. Kompiuter. Komunikatsiia : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — P. 92–95. — (4. Henderna linhvistyka).
Є частиною видання: Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць, 2017
Журнал/збірник: Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць
Дата публікації: 8-чер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
Lviv
Теми: жіночий дискурс
текст
фемінізм
архетип
жіноча сутність
концепт
Кількість сторінок: 4
Діапазон сторінок: 92-95
Початкова сторінка: 92
Кінцева сторінка: 95
Короткий огляд (реферат): The article aims at an overview of the concept WOMAN and its main characteristics in the poetry of Sylvia Plath. Considerable attention is paid to the definition of categories “discourse” and “gender” provided by native and foreign linguists.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40825
ISBN: 978-966-941-072-6
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://theharpdolly.blogspot.com/2010/12/thoughtson-
http://www.angelfire.com/tn/plath/
Перелік літератури: 1. Гонсалєс-Муніс С.Ю. Еволюція жіночих образів в поезії Енн Секстон,Сильвії Плат, Едріенн Річ // Література в контексті культури : зб. наук. пр. / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2011. — Вип. 2(1).— С. 16.
2. Павличко С. Теорія літератури. – К.: Основи, 2002. — 679 с.
3. Ortner Sh. Is Female to Male as Nature is to Culture? // Anthropological Theoiy. reprint in Anthropological Theory. John McGee and Richard Worms, eds. CA, Mayfield Publishing Company. 1974. - P. 402-413.
4. Plain Jane. Thoughts on "Heavy Women" by Sylvia Plath – URL http://theharpdolly.blogspot.com/2010/12/thoughtson- heavy-women-by-sylvia-plath.html
5. Sylvia Plath. Online Poetry collections/ URL http://www.angelfire.com/tn/plath/
References: 1. Honsalies-Munis S.Yu. Evoliutsiia zhinochykh obraziv v poezii Enn Sekston,Sylvii Plat, Edrienn Rich, Literatura v konteksti kultury : zb. nauk. pr., Dnipropetr. nats. un-t im. O. Honchara, Dnipropetrovsk: Vyd-vo DNU, 2011, Iss. 2(1), P. 16.
2. Pavlychko S. Teoriia literatury, K., Osnovy, 2002, 679 p.
3. Ortner Sh. Is Female to Male as Nature is to Culture?, Anthropological Theoiy. reprint in Anthropological Theory. John McGee and Richard Worms, eds. CA, Mayfield Publishing Company. 1974, P. 402-413.
4. Plain Jane. Thoughts on "Heavy Women" by Sylvia Plath – URL http://theharpdolly.blogspot.com/2010/12/thoughtson- heavy-women-by-sylvia-plath.html
5. Sylvia Plath. Online Poetry collections/ URL http://www.angelfire.com/tn/plath/
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Людина. Комп’ютер. Комунікація. – 2017 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.