Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40818
Назва: Електронний словник синонімів як засіб системного опису синонімічних відношень у лексичній системі української мови
Автори: Грязнухіна, Тетяна
Любченко, Тетяна
Приналежність: Українського мовно-інформаційного фонду
НАН України
Бібліографічний опис: Грязнухіна Т. Електронний словник синонімів як засіб системного опису синонімічних відношень у лексичній системі української мови / Тетяна Грязнухіна, Тетяна Любченко // Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — С. 56–60. — (3. Класична й комп’ютерна лексикографія).
Bibliographic description: Hriaznukhina T. Elektronnyi slovnyk synonimiv yak zasib systemnoho opysu synonimichnykh vidnoshen u leksychnii systemi ukrainskoi movy / Tetiana Hriaznukhina, Tetiana Liubchenko // Liudyna. Kompiuter. Komunikatsiia : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — P. 56–60. — (3. Klasychna y kompiuterna leksykohrafiia).
Є частиною видання: Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць, 2017
Журнал/збірник: Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць
Дата публікації: 8-чер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
Lviv
Теми: лексичні синоніми
синсет
електронний словник синонімів
семантичний стан
інтегрована лексикографічна система
комп’ютерні інформаційні технології
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 56-60
Початкова сторінка: 56
Кінцева сторінка: 60
Короткий огляд (реферат): The article is devoted to the questions of procedural determination of the synonyms with using the theory of the semantic states, to the questions of forming the Electronic dictionary of synonyms (EDS) of the Ukrainian language. EDS is oriented for the using it as an instrument for automatic semantic indexing of the text in the natural language processing systems
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40818
ISBN: 978-966-941-072-6
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
Перелік літератури: 1. Широков В.А. Феноменологія лексикографічниз систем : монографія / В.А. Широков. – К.: Наукова думка, 2004. – 327 с
2. Широков В. А. Семантичні стани мовних одиниць та їх застосування в когнітивній лексикографії / В.А. Широков // Мовознавство. – 2005. – №3 – 4.– С. 47 – 62.
3. Грязнухіна Т. Операційне визначення крите- рію семантичної подібності синонімів / Т.Грязнухіна, О.Устимець, В.Широков // Прикладна лінгвістика та лінгвістичні технології: MegaLing-2008: Зб. наук.пр. / НАН України, укр. мовно-інформ.фонд та ін..; редкол. : Ю.Д. Апресян та ін.. – К.: Довіра, 2009. – С. 42 – 57.
4. Устимець О. В. Формування електронного словника синонімів української мови / Устимець О. В // Учёные записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия „Филология”. Том 20 (59).– Симферополь, 2007. – № 4.– С. 57 – 61.
5. Общее языкознание / под ред. А. Е. Супрун. – Минск, 1983. – 456 с.
6. Словник синонімів української мови: у 2 т.– К., 1999–2000.
References: 1. Shyrokov V.A. Fenomenolohiia leksykohrafichnyz system : monograph, V.A. Shyrokov, K., Naukova dumka, 2004, 327 s
2. Shyrokov V. A. Semantychni stany movnykh odynyts ta yikh zastosuvannia v kohnityvnii leksykohrafii, V.A. Shyrokov, Movoznavstvo, 2005, No 3 – 4, P. 47 – 62.
3. Hriaznukhina T. Operatsiine vyznachennia kryte- riiu semantychnoi podibnosti synonimiv, T.Hriaznukhina, O.Ustymets, V.Shyrokov, Prykladna linhvistyka ta linhvistychni tekhnolohii: MegaLing-2008: Zb. nauk.pr., NAN Ukrainy, ukr. movno-inform.fond and other.; redkol. : Yu.D. Apresian and other, K., Dovira, 2009, P. 42 – 57.
4. Ustymets O. V. Formuvannia elektronnoho slovnyka synonimiv ukrainskoi movy, Ustymets O. V, Uchenye zapysky Tavrycheskoho natsyonalnoho unyversyteta ym. V. Y. Vernadskoho. Seryia "Fylolohyia". V. 20 (59), Symferopol, 2007, No 4, P. 57 – 61.
5. Obshchee iazykoznanie, ed. A. E. Suprun, Minsk, 1983, 456 p.
6. Slovnyk synonimiv ukrainskoi movy: u 2 t, K., 1999–2000.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Людина. Комп’ютер. Комунікація. – 2017 р.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
2017_Hriaznukhina_T-Elektronnyi_slovnyk_56-60.pdf543,74 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
2017_Hriaznukhina_T-Elektronnyi_slovnyk_56-60__COVER.png519,18 kBimage/pngПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.