Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40814
Назва: Використання статистичних методів описової статистики у корпусній лінгвістиці
Автори: Кочуєва, Зоя
Дідусьов, Валерій
Приналежність: Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Бібліографічний опис: Кочуєва З. Використання статистичних методів описової статистики у корпусній лінгвістиці / Зоя Кочуєва, Валерій Дідусьов // Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — С. 42–44. — (2. Корпусна лінгвістика).
Bibliographic description: Kochuieva Z. Vykorystannia statystychnykh metodiv opysovoi statystyky u korpusnii linhvistytsi / Zoia Kochuieva, Valerii Didusov // Liudyna. Kompiuter. Komunikatsiia : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — P. 42–44. — (2. Korpusna linhvistyka).
Є частиною видання: Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць, 2017
Журнал/збірник: Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць
Дата публікації: 8-чер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
Lviv
Теми: комп’ютерні науки
лінгвістичні аспекти
корпус
критерії
генеральна сукупність
вибірка
Кількість сторінок: 3
Діапазон сторінок: 42-44
Початкова сторінка: 42
Кінцева сторінка: 44
Короткий огляд (реферат): The purpose of this study: the development of software to determine the criteria of Pearson Hi2 on the basis of both scientific and literary texts. In the first part of the study it is conducted the analysis of contemporary corpus linguistics. Statistical studies and their views of corpus linguistics are also described. Held his own description of the body of fiction and non-fiction texts. In the second part of the paper it is focused on statistical methods in corpus linguistics, namely the descriptive statistics. The description of the operation of the developed software.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40814
ISBN: 978-966-941-072-6
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://uchebnikionline.com/statistika/matematich
http://www.myfilology.ru/177/korpusnaya-lingvistikakak-razdel-yazykoznaniya/
http://corpora.iling.spb.ru/theory.htm
http://medstatistic.ru/theory/hi_kvadrat.html
Перелік літератури: 1. Корпусна лінгвістика / В. А. Широков, О. В. Бугаков, Т. О. Грязнухіна та ін. – К.: Довіра, 2005. – 471 с.
2. Ивановский Р. Теория вероятностей и математическая статистика. Основы, прикладные аспекты с примерами и задачами в среде Mathcad. — 528 с.
3. Основые задачи и методы математической статистики: [Електронний ресурс]. − Режим доступу:http://uchebnikionline.com/statistika/matematich na_statistika_htm.
4. Корпусная лингвистика: [Електронний ресурс].− http://www.myfilology.ru/177/korpusnaya-lingvistikakak-razdel-yazykoznaniya/
5. Корпусная лингвистика: [Електронний ресурс]. −http://corpora.iling.spb.ru/theory.htm
6. Критерій Хі2 Пірсона: [Електронний ресурс]. − http://medstatistic.ru/theory/hi_kvadrat.html
References: 1. Korpusna linhvistyka, V. A. Shyrokov, O. V. Buhakov, T. O. Hriaznukhina and other – K., Dovira, 2005, 471 p.
2. Ivanovskii R. Teoriia veroiatnostei i matematicheskaia statistika. Osnovy, prikladnye aspekty s primerami i zadachami v srede Mathcad, 528 p.
3. Osnovye zadachi i metody matematicheskoi statistiki: [Electronic resource]. − Access mode:http://uchebnikionline.com/statistika/matematich na_statistika_htm.
4. Korpusnaia linhvistika: [Electronic resource].− http://www.myfilology.ru/177/korpusnaya-lingvistikakak-razdel-yazykoznaniya/
5. Korpusnaia linhvistika: [Electronic resource]. −http://corpora.iling.spb.ru/theory.htm
6. Kryterii Khi2 Pirsona: [Electronic resource]. − http://medstatistic.ru/theory/hi_kvadrat.html
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Людина. Комп’ютер. Комунікація. – 2017 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.