Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40811
Назва: Інноваційні підходи до інформаційного забезпечення наукових досліджень
Автори: Веретеннікова, Наталія
Кунанець, Наталія Едуардівна
Приналежність: Національний університет "Львівська
політехніка"
Бібліографічний опис: Веретеннікова Н. Інноваційні підходи до інформаційного забезпечення наукових досліджень / Наталія Веретеннікова, Наталія Кунанець // Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — С. 31–33. — (1. Моделювання лінгвальних явищ і новітні інформаційні технології).
Bibliographic description: Veretennikova N. Innovatsiini pidkhody do informatsiinoho zabezpechennia naukovykh doslidzhen / Nataliia Veretennikova, Nataliia Kunanets // Liudyna. Kompiuter. Komunikatsiia : zbirnyk naukovykh prats. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — P. 31–33. — (1. Modeliuvannia linhvalnykh yavyshch i novitni informatsiini tekhnolohii).
Є частиною видання: Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць, 2017
Журнал/збірник: Людина. Комп’ютер. Комунікація : збірник наукових праць
Дата публікації: 8-чер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
Lviv
Теми: електронне інформаційне середовище
віртуальний науковий колектив
е-наука
інформаційно- комунікаційна інфраструктура
наукова комунікація
Кількість сторінок: 3
Діапазон сторінок: 31-33
Початкова сторінка: 31
Кінцева сторінка: 33
Короткий огляд (реферат): The aim of the study is to analyze the leading role of libraries in the information support of virtual organizations that conduct research on the platform of e-science. It is introduced the concept of virtual creative team and its characteristics.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40811
ISBN: 978-966-941-072-6
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
Перелік літератури: 1. Cummings J.N. Collaborative research across disciplinary and institutional boundaries / Cummings J. N., Kiesler S. // Social Studies of Science. – 2005. – Vol. 35, №5. – P. 703–722.
2. Petersen S.A. The role of enterprise modeling in virtual enterprises / Sobah Abbas Petersen // Collaborative Networks and Their Breeding Environments: IFIP TC5 WG 5.5 Sixth IFIP Working Conference on VIRTUAL ENTERPRISES (26-28 September, 2005, Valencia, Spain) / Edited by Luis M. Camarinha-Matos, Hamideh Afsarmanesh and Angel Ortiz. – Valencia , 2005. – P. 109–117.
3. Towards a framework for creation of dynamic virtual organizations / Luis M. Camarinha-Matos, Ivan Silveri, Hamideh Afsarmanesh, Ana Ines Oliveira // Collaborative Networks and Their Breeding Environments: IFIP TC5 WG 5.5 Sixth IFIP Working Conference on VIRTUAL ENTERPRISES (26-28 September, 2005, Valencia, Spain) / Edited by Luis M. Camarinha-Matos, Hamideh Afsarmanesh and Angel Ortiz. – Valencia, 2005. – P. 69–81.
4. Лобузіна К. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності : монографія / Катерина Лобузіна ; відп. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2012. – 252 с.
References: 1. Cummings J.N. Collaborative research across disciplinary and institutional boundaries, Cummings J. N., Kiesler S., Social Studies of Science, 2005, Vol. 35, No 5, P. 703–722.
2. Petersen S.A. The role of enterprise modeling in virtual enterprises, Sobah Abbas Petersen, Collaborative Networks and Their Breeding Environments: IFIP TC5 WG 5.5 Sixth IFIP Working Conference on VIRTUAL ENTERPRISES (26-28 September, 2005, Valencia, Spain), Edited by Luis M. Camarinha-Matos, Hamideh Afsarmanesh and Angel Ortiz, Valencia , 2005, P. 109–117.
3. Towards a framework for creation of dynamic virtual organizations, Luis M. Camarinha-Matos, Ivan Silveri, Hamideh Afsarmanesh, Ana Ines Oliveira, Collaborative Networks and Their Breeding Environments: IFIP TC5 WG 5.5 Sixth IFIP Working Conference on VIRTUAL ENTERPRISES (26-28 September, 2005, Valencia, Spain), Edited by Luis M. Camarinha-Matos, Hamideh Afsarmanesh and Angel Ortiz, Valencia, 2005, P. 69–81.
4. Lobuzina K. Tekhnolohii orhanizatsii znannievykh resursiv u bibliotechno-informatsiinii diialnosti : monograph, Kateryna Lobuzina ; vidp. red. O. S. Onyshchenko ; NAN Ukrainy, Nats. b-ka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho, Kyiv, 2012, 252 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Людина. Комп’ютер. Комунікація. – 2017 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.