Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2017. – №874 : [18] Домівка зібрання Перегляд статистики

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Статті, опубліковані у збірнику наукових праць серії «Радіоелектроніка та телекомунікації», індексуються у науково-метричній базі IndexCopernicus. Відображено результати досліджень з теорії та проектування радіоелектронних кіл та пристроїв, антен і пристроїв НВЧ-діапазону, систем телекомунікації та інформаційних мереж, а також математичного моделювання та конструювання радіоелектронних схем і радіоапаратури. Для наукових працівників, інженерів та студентів старших курсів, фахівців з радіотехніки, інформаційних технологій та телекомунікаційних систем, матеріалознавства, інформатики, вимірювання і контролю якості.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Радіоелектроніка та телекомунікації : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – № 874. – 127 с. : іл.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Радіоелектроніка та телекомунікації

Зміст


1
3
10
17
25
31
39
47
57
61
73
81
87
95
103
110
122
126

Content


1
3
10
17
25
31
39
47
57
61
73
81
87
95
103
110
122
126

Огляд
Підпишіться на це зібрання, щоб щодня отримувати повідомлення по електронній пошті про нові додавання RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 18 з 18
Попередній переглядТипДата випускуНазваАвтор(и)
Conference Abstract28-бер-2017Two-stage filtration algorithm with interframe non-causal processing for multichannel image with presence of uncorrelated noiseЛяшук, О. М.; Вишневий, С. В.; Жук, С. Я.; Liashuk, O.; Vyshnevyi, S.; Zhuk, S.
Conference Abstract28-бер-2017Метрологічні завдання аерофотозйомки за допомогою безпілотних літальних апаратівМикийчук, М. М.; Марків, В. І.; Mykyichuk, M. M.; Markiv, V. I.
Conference Abstract28-бер-2017Тестова надійнісна математична модель технічної відновлюваної системи та порівняння методів її розв’язуванняМандзій, Б. А.; Матвійчук, Я. М.; Mandziy, B.; Matviychuk, Y.
Conference Abstract28-бер-2017Method ensuring electromagnetic compatibility with cognitive frequency resource allocation in a mobile communication systemПоповский, В. В.; Коляденко, А. В.; Popovski, V. V.; Kolyadenko, A. V.
Conference Abstract28-бер-2017Поле антенної решітки ромбічних випромінювачів на основі щілинної лінії передаванняГоблик, В. В.; Павлиш, В. А.; Ліске, О. М.; Тепляков, І. Ю.; Hoblyk, V. V.; Pavlysh, V. A.; Liske, O. M.; Teplyakov, I. Yu.
Conference Abstract28-бер-2017Процедура оптимізації лінійних параметричних кіл у середовищі UDF MAOPCsШаповалов, Ю. І.; Мандзій, Б. А.; Бачик, Д. Р.; Shapovalov, Y. I.; Mandziy, B. A.; Bachyk, D. R.
Conference Abstract28-бер-2017Відновлення форми джерела розсіювання, поле якого спотворене шумомКасперська, Л. В.; Русин, Б. П.; Kasperska, L.; Rusyn, B.
Conference Abstract28-бер-2017Дослідження частотної характеристики програмно реалізованого пристрою ФАПЧБондарєв, А. П.; Алтунін, С. І.; Bondariev, A. P.; Altunin, S. I.
Conference Abstract28-бер-2017Зміст до Вісника «Львівська політехніка». Серія: радіоелектроніка та телекомунікації-
Conference Abstract28-бер-2017Алгоритм інтелектуального вертикального хендоверу в гетерогенній мобільній мережі на основі хмарних обчисленьМасюк, А. Р.; Стрихалюк, І. Б.; Брич, М. В.; Кагало, І. О.; Бешлей, Г. В.; Masiuk, A. R.; Strykhalyuk, I. B.; Brych, M. V.; Kahalo, I. O.; Beshley, H. V.
Conference Abstract28-бер-2017Історичні символи радіотехнічного факультету Львівської політехнікиЯкубенко, В. М.
Conference Abstract28-бер-2017Модель визначення метричного тензора телекомунікаційної мережі на основі криволінійної системи координатКлимаш, Ю. В.; Кайдан, М. В.; Стрихалюк, Б. М.; Klymash, Yu. V.; Kaidan, M. V.; Strykhalyuk, B. M.
Conference Abstract28-бер-2017Алгоритм кластеризації, агрегації та класифікації M2M-пристроїв у гетерогенній мережі 4G/5GБешлей, Г. В.; Селюченко, М. О.; Берневек, І. А.; Пущак, С. І.; Бешлей, М. І.; Beshley, H. V.; Seliuchenko, M. O.; Bernevek, I. A.; Pushchuk, S. I.; Beshley, M. I.
Conference Abstract28-бер-2017Оцінка ефективності алгоритмів перемикання радіочастотних каналів для вибору спектра у когнітивних радіомережахКлимаш, М. М.; Кирик, М. І.; Янишин, В. Б.; Klymash, M.; Kyryk, M.; Yanyshyn, V.
Conference Abstract28-бер-2017Адаптивне управління радіоресурсом у складних завадостійких умовахТолюпа, С. В.; Самохвалов, Ю. Я.; Труш, О. В.; Tolyupa, S.; Samokhvalov, Y.; Trush, A.
Conference Abstract28-бер-2017Суміщення зображень, сформованих сенсорами різної фізичної природи в процесі комплексування сигналів у мультиспектральних системах моніторингуГривачевський, А. П.; Фабіровський, С. Є.; Hryvachevskyi, A. P.; Fabirovskyy, S. E.
Conference Abstract28-бер-2017Оцінка узагальненого контрасту монохромних зображень без використання посиланьГрановська, О. С.; Романишин, Ю. М.; Hranovska, O. S.; Romanyshyn, Y. M.
Conference Abstract28-бер-2017Титульний аркуш до Вісника Національного університету «Львівська політехніка». Серія: радіоелектроніка та телекомунікації-
Матеріали зібрання (Дати збереження, сортування за спаданням): від 1 до 18 з 18