Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2017. – №874 : [18] Collection home page

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

Статті, опубліковані у збірнику наукових праць серії «Радіоелектроніка та телекомунікації», індексуються у науково-метричній базі IndexCopernicus. Відображено результати досліджень з теорії та проектування радіоелектронних кіл та пристроїв, антен і пристроїв НВЧ-діапазону, систем телекомунікації та інформаційних мереж, а також математичного моделювання та конструювання радіоелектронних схем і радіоапаратури. Для наукових працівників, інженерів та студентів старших курсів, фахівців з радіотехніки, інформаційних технологій та телекомунікаційних систем, матеріалознавства, інформатики, вимірювання і контролю якості.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Радіоелектроніка та телекомунікації : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – № 874. – 127 с. : іл.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Радіоелектроніка та телекомунікації

Зміст


1
3
10
17
25
31
39
47
57
61
73
81
87
95
103
110
122
126

Content


1
3
10
17
25
31
39
47
57
61
73
81
87
95
103
110
122
126

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 18 of 18
PreviewTypeIssue DateTitleAuthor(s)
Conference Abstract28-Mar-2017Two-stage filtration algorithm with interframe non-causal processing for multichannel image with presence of uncorrelated noiseЛяшук, О. М.; Вишневий, С. В.; Жук, С. Я.; Liashuk, O.; Vyshnevyi, S.; Zhuk, S.
Conference Abstract28-Mar-2017Метрологічні завдання аерофотозйомки за допомогою безпілотних літальних апаратівМикийчук, М. М.; Марків, В. І.; Mykyichuk, M. M.; Markiv, V. I.
Conference Abstract28-Mar-2017Тестова надійнісна математична модель технічної відновлюваної системи та порівняння методів її розв’язуванняМандзій, Б. А.; Матвійчук, Я. М.; Mandziy, B.; Matviychuk, Y.
Conference Abstract28-Mar-2017Method ensuring electromagnetic compatibility with cognitive frequency resource allocation in a mobile communication systemПоповский, В. В.; Коляденко, А. В.; Popovski, V. V.; Kolyadenko, A. V.
Conference Abstract28-Mar-2017Поле антенної решітки ромбічних випромінювачів на основі щілинної лінії передаванняГоблик, В. В.; Павлиш, В. А.; Ліске, О. М.; Тепляков, І. Ю.; Hoblyk, V. V.; Pavlysh, V. A.; Liske, O. M.; Teplyakov, I. Yu.
Conference Abstract28-Mar-2017Процедура оптимізації лінійних параметричних кіл у середовищі UDF MAOPCsШаповалов, Ю. І.; Мандзій, Б. А.; Бачик, Д. Р.; Shapovalov, Y. I.; Mandziy, B. A.; Bachyk, D. R.
Conference Abstract28-Mar-2017Відновлення форми джерела розсіювання, поле якого спотворене шумомКасперська, Л. В.; Русин, Б. П.; Kasperska, L.; Rusyn, B.
Conference Abstract28-Mar-2017Дослідження частотної характеристики програмно реалізованого пристрою ФАПЧБондарєв, А. П.; Алтунін, С. І.; Bondariev, A. P.; Altunin, S. I.
Conference Abstract28-Mar-2017Зміст до Вісника «Львівська політехніка». Серія: радіоелектроніка та телекомунікації-
Conference Abstract28-Mar-2017Алгоритм інтелектуального вертикального хендоверу в гетерогенній мобільній мережі на основі хмарних обчисленьМасюк, А. Р.; Стрихалюк, І. Б.; Брич, М. В.; Кагало, І. О.; Бешлей, Г. В.; Masiuk, A. R.; Strykhalyuk, I. B.; Brych, M. V.; Kahalo, I. O.; Beshley, H. V.
Conference Abstract28-Mar-2017Історичні символи радіотехнічного факультету Львівської політехнікиЯкубенко, В. М.
Conference Abstract28-Mar-2017Алгоритм кластеризації, агрегації та класифікації M2M-пристроїв у гетерогенній мережі 4G/5GБешлей, Г. В.; Селюченко, М. О.; Берневек, І. А.; Пущак, С. І.; Бешлей, М. І.; Beshley, H. V.; Seliuchenko, M. O.; Bernevek, I. A.; Pushchuk, S. I.; Beshley, M. I.
Conference Abstract28-Mar-2017Модель визначення метричного тензора телекомунікаційної мережі на основі криволінійної системи координатКлимаш, Ю. В.; Кайдан, М. В.; Стрихалюк, Б. М.; Klymash, Yu. V.; Kaidan, M. V.; Strykhalyuk, B. M.
Conference Abstract28-Mar-2017Оцінка ефективності алгоритмів перемикання радіочастотних каналів для вибору спектра у когнітивних радіомережахКлимаш, М. М.; Кирик, М. І.; Янишин, В. Б.; Klymash, M.; Kyryk, M.; Yanyshyn, V.
Conference Abstract28-Mar-2017Адаптивне управління радіоресурсом у складних завадостійких умовахТолюпа, С. В.; Самохвалов, Ю. Я.; Труш, О. В.; Tolyupa, S.; Samokhvalov, Y.; Trush, A.
Conference Abstract28-Mar-2017Суміщення зображень, сформованих сенсорами різної фізичної природи в процесі комплексування сигналів у мультиспектральних системах моніторингуГривачевський, А. П.; Фабіровський, С. Є.; Hryvachevskyi, A. P.; Fabirovskyy, S. E.
Conference Abstract28-Mar-2017Оцінка узагальненого контрасту монохромних зображень без використання посиланьГрановська, О. С.; Романишин, Ю. М.; Hranovska, O. S.; Romanyshyn, Y. M.
Conference Abstract28-Mar-2017Титульний аркуш до Вісника Національного університету «Львівська політехніка». Серія: радіоелектроніка та телекомунікації-
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 18 of 18