Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40676
Назва: Дослідження ефективності активації порошкоподібного полівінілхлориду
Інші назви: Activation efficiency study of powdered polyvinyl chloride
Автори: Моравський, В. С.
Дзяман, І. З.
Баран, Н. М.
Кучеренко, А. М.
Дулебова, Л.
Moravskyi, W. S.
Dziaman, I. Z.
Baran, N. M.
Kucherenko, A. M.
Dulebova, L.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Технічний університет Кошице (Словаччина)
Бібліографічний опис: Дослідження ефективності активації порошкоподібного полівінілхлориду / В. С. Моравський, І. З. Дзяман, Н. М. Баран, А. М. Кучеренко, Л. Дулебова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 868. — С. 413–418.
Bibliographic description: Activation efficiency study of powdered polyvinyl chloride / W. S. Moravskyi, I. Z. Dziaman, N. M. Baran, A. M. Kucherenko, L. Dulebova, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 868. — P. 413–418.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування, 868, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування
Випуск/№ : 868
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 691.175.743
Теми: активація
полівінілхлорид
цинк
кульовий млин
полімерні композити
activation
PVC
zinc
ball mill
polymer composites
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 413-418
Початкова сторінка: 413
Кінцева сторінка: 418
Короткий огляд (реферат): Наведено результати експериментальних досліджень особливостей механічної активації порошкоподібного суспензійного полівінілхлориду цинком. Розроблено методику дослідження ефективності механічної активації порошкоподібної полімерної сировини дрібнодисперсними металами. Досліджено вплив співвідношення порошко- подібного полівінілхлориду і дрібнодисперсного цинку, часу обробки суміші, а також ступеня завантаження кульового млина на ефективність активації полімерної поверхні. Встановлено оптимальний час обробки порошкоподібного полівінілхлориду у кульовому млині під час активації дрібнодисперсним цинком.
The results of experimental studies of features of powdered PVC mechanically activated by zinc are presented. The method of efficiency research of mechanical activation of powdered polymers by finely dispersed metals was developed. The effect of the ratio of powdered PVC and finely dispersed zinc, processing time of the mix and degree of loading of ball mill on the efficiency of activation of polymer surface was investigated. The optimal processing time of powdered PVC in a ball mill during activation of finely dispersed zinc was established.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40676
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Моравський В. С., Дзяман І. З., Баран Н. М., Кучеренко А. М., Дулебова Л., 2017
Перелік літератури: 1. Leblanc, J. L. Filled Polymers: Science and Industrial Applications / J. L. Leblanc. – CRC Press, Taylor & Francis Group, 2010. – 428 p.
2. Los P. Metal-polymer composites for electromagnetic interference shielding applications / P. Los, A. Lukomska, R. Jeziorska // Рolimery. – 2016. – № 10(61). – P. 663–669.
3. Delmonte, J. Metal/polymer composites / J. Delmonte. – Springer, 2013. – 264 p.
4. Luyt A.S. Thermal, mechanical and electrical properties of copper powder filled low-density and linear low-density polyethylene composites / A. S. Luyt, J. A. Molefi, H. Krump // Polymer Degradation and Stability. – 2006. – No. 91(7). – P. 1629–1636.
5. Моравський В. С. Металізація полівінілхлоридного пластикату хімічним відновленням у розчинах / В. С. Моравський, І. А. Тимків, П. Т. Боднарчук // Вісник НУ “Львівська політехніка” “Хімія, технологія речовин та їх застосування”. – 2016. – № 841. – С. 405–409.
6. Filled polymeric compositional materials / Moravskyi V., Tymkiv I., Bodnarchuk P., Dulebova L., Suberlyak O. // W: Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites. – Vol. 4. – Red: Sikora Janusz, Greškovič František. – Lublin: Politechnika Lubelska, 2016. – P. 19–30.
7. ГОСТ 9.313-89. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические на пластмассах. Общие требования и технологические операции. – М.: ИПК Изд-во стандартов, 1990. – 57 с.
References: 1. Leblanc, J. L. Filled Polymers: Science and Industrial Applications, J. L. Leblanc, CRC Press, Taylor & Francis Group, 2010, 428 p.
2. Los P. Metal-polymer composites for electromagnetic interference shielding applications, P. Los, A. Lukomska, R. Jeziorska, Rolimery, 2016, No 10(61), P. 663–669.
3. Delmonte, J. Metal/polymer composites, J. Delmonte, Springer, 2013, 264 p.
4. Luyt A.S. Thermal, mechanical and electrical properties of copper powder filled low-density and linear low-density polyethylene composites, A. S. Luyt, J. A. Molefi, H. Krump, Polymer Degradation and Stability, 2006, No. 91(7), P. 1629–1636.
5. Moravskyi V. S. Metalizatsiia polivinilkhlorydnoho plastykatu khimichnym vidnovlenniam u rozchynakh, V. S. Moravskyi, I. A. Tymkiv, P. T. Bodnarchuk, Visnyk NU "Lvivska politekhnika" "Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia", 2016, No 841, P. 405–409.
6. Filled polymeric compositional materials, Moravskyi V., Tymkiv I., Bodnarchuk P., Dulebova L., Suberlyak O., W: Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites, Vol. 4, Red: Sikora Janusz, Greškovič František, Lublin: Politechnika Lubelska, 2016, P. 19–30.
7. HOST 9.313-89. Edinaia sistema zashchity ot korrozii i stareniia. Pokrytiia metallicheskie i nemetallicheskie neorhanicheskie na plastmassakh. Obshchie trebovaniia i tekhnolohicheskie operatsii, M., IPK Izd-vo standartov, 1990, 57 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2017. – № 868Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.