Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40668
Назва: Синтез поліакриламіду з регульованою молекулярною масою
Інші назви: Synthesis of polyacrylamide with controlled molecular weight
Автори: Варваренко, С. М.
Ференс, М. В.
Олекса, В. В.
Дронь, І. А.
Берчук, Н. С.
Воронов, С. А.
Varvarenko, S. M.
Ferens, M. V.
Oleksa, V. V.
Dron, I. A.
Berchuk, N.
Voronov, S. A.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Синтез поліакриламіду з регульованою молекулярною масою / С. М. Варваренко, М. В. Ференс, В. В. Олекса, І. А. Дронь, Н. С. Берчук, С. А. Воронов // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 868. — С. 369–375.
Bibliographic description: Synthesis of polyacrylamide with controlled molecular weight / S. M. Varvarenko, M. V. Ferens, V. V. Oleksa, I. A. Dron, N. Berchuk, S. A. Voronov, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 868. — P. 369–375.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування, 868, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування
Випуск/№ : 868
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 678
541.64
Теми: акриламід
тіогліколева кислота
пропанол-2
поліакриламід
acrylamide
thioglycolic acid
2-propanone
polyacrylamide
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 369-375
Початкова сторінка: 369
Кінцева сторінка: 375
Короткий огляд (реферат): Здійснено експериментальні дослідження полімеризації акриламіду, ініційованої “окисно-відновною системою” у концентрованих водних розчинах. Синтезовано та охарактеризовано полімери акриламіду різної молекулярної маси. Встановлено умови отримання полімерів в присутності сполук різної природи, здатних до участі у процесах передачі ланцюга. Встановлено, що використання тіогліколевої кислоти та пропанолу-2 дає змогу отримувати широкий спектр полімерів із заданими молекулярними масами від 3 до 1200 кДа.
Experimental studies of acrylamide polymerization initiated by redox system in concentrated aqueous solutions were conducted. Acrylamides of different molecular weights were synthesized and characterized. The conditions of polymer synthesis in the presence of compounds, capable of participating in the step of chain transfer, were established. According to an investigation, the use of thioglycolic acid and 2-propanone allows to obtain polymers in a wide range of molecular weights – from 3 to 1200 kDa.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40668
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Варваренко С. М., Ференс М. В., Олекса В. В., Дронь І. А., Берчук Н. С., Воронов С. А., 2017
Перелік літератури: 1. Zhenbin Chen, Xiaojiao Li, Jiapeng Long, Xiaolan Wei, Xueyan Du Study on the Cationic Polyacrylamide Synthesized by Inverse Emulsion Polymerization // Journal of Materials and Applications. – 2012. – № 1. – Р. 47–55.
2. O’Shea J. P., Qiao G. G., Franks G. V. Solid–liquid separations with a temperature-responsive polymeric flocculant: effect of temperature and molecular weight on polymer adsorption and deposition // Journal of colloid and interface science 348 (1), 9–23.
3. Лопатин В. В., Аскадский А.А. Полиакриламидные гидрогели в медицине. – М.: Научный мир, 2004. – 264 с.
4. Caulfield M. J., Hao X., Qiao G. G., Solomon D. H. Degradation on polyacrylamides. Part I. Linear polyacrylamide // Polymer. – 2010. – 44 (5). – S. 1331–1337.
5. Абрамова Л. И., Байбурдов Т. А., Григорян Э. П. и др. Полиакриламид / под ред. В. Ф. Куренкова. – М.: Химия, 1992. 192 с.
6. Caufield M.J., Qiao G. G., Solomon D.H. Some aspects of the properties and degradation of polyacrylamides // Chem. Rev. – 2002. – 102. – S. 3067–3083.
7. Липин А. А., Шибашов А. В., Липин А. Г. Кинетика полимеризации акриламида в концентрированных водных растворах // Журнал прикладной химии. – 2015. – Т. 88, Вып. 1. – С. 103–108.
8. Сиггиа С. Количественный органический анализ по функциональным группам / С. Сиггиа, Дж. Г. Ханна. – М.: Химия, 1983. – 670 с.
9. Торопцева А. М., Белогородская К. В., Бондаренко В. М. Лабораторный практикум по химии и технологии высокомолекулярных соединений. – Л.: Химия, 1976. – 415 с.
References: 1. Zhenbin Chen, Xiaojiao Li, Jiapeng Long, Xiaolan Wei, Xueyan Du Study on the Cationic Polyacrylamide Synthesized by Inverse Emulsion Polymerization, Journal of Materials and Applications, 2012, No 1, R. 47–55.
2. O’Shea J. P., Qiao G. G., Franks G. V. Solid–liquid separations with a temperature-responsive polymeric flocculant: effect of temperature and molecular weight on polymer adsorption and deposition, Journal of colloid and interface science 348 (1), 9–23.
3. Lopatin V. V., Askadskii A.A. Poliakrilamidnye hidroheli v meditsine, M., Nauchnyi mir, 2004, 264 p.
4. Caulfield M. J., Hao X., Qiao G. G., Solomon D. H. Degradation on polyacrylamides. Part I. Linear polyacrylamide, Polymer, 2010, 44 (5), S. 1331–1337.
5. Abramova L. I., Baiburdov T. A., Hrihorian E. P. and other Poliakrilamid, ed. V. F. Kurenkova, M., Khimiia, 1992. 192 p.
6. Caufield M.J., Qiao G. G., Solomon D.H. Some aspects of the properties and degradation of polyacrylamides, Chem. Rev, 2002, 102, S. 3067–3083.
7. Lipin A. A., Shibashov A. V., Lipin A. H. Kinetika polimerizatsii akrilamida v kontsentrirovannykh vodnykh rastvorakh, Zhurnal prikladnoi khimii, 2015, V. 88, Iss. 1, P. 103–108.
8. Sihhia S. Kolichestvennyi orhanicheskii analiz po funktsionalnym hruppam, S. Sihhia, Dzh. H. Khanna, M., Khimiia, 1983, 670 p.
9. Toroptseva A. M., Belohorodskaia K. V., Bondarenko V. M. Laboratornyi praktikum po khimii i tekhnolohii vysokomolekuliarnykh soedinenii, L., Khimiia, 1976, 415 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2017. – № 868Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.