Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40667
Назва: Структуровані полімерні гідрогелі з вбудованими напівпровідниковими нанокристалами
Інші назви: Cross-linked polymer hydrogels with embedded semiconductor nanocrystals
Автори: Шевчук, О. М.
Букартик, Н. М.
Нікітішин, Є. Ю.
Сердюк, В. О.
Надашкевич, З. Я.
Shevchuk, O. M.
Bukartyk, N. M.
Nikitishyn, E. Y.
Serdiuk, V. O.
Nadashkevych, Z. Ya.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Структуровані полімерні гідрогелі з вбудованими напівпровідниковими нанокристалами / О. М. Шевчук, Н. М. Букартик, Є. Ю. Нікітішин, В. О. Сердюк, З. Я. Надашкевич // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 868. — С. 362–368.
Bibliographic description: Cross-linked polymer hydrogels with embedded semiconductor nanocrystals / O. M. Shevchuk, N. M. Bukartyk, E. Y. Nikitishyn, V. O. Serdiuk, Z. Ya. Nadashkevych, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 868. — P. 362–368.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування, 868, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування
Випуск/№ : 868
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 678.6/.7
544.23.057
544.25.057
544.77
Теми: структуровані гідрогелі
функційні кополімери
радикальна копо- лімеризація
нанокомпозити
напівпровідникові нанокристали
cross-linked hydrogels
functional copolymers
radical copolymerization
nanocomposites
semiconductor nanocrystals
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 362-368
Початкова сторінка: 362
Кінцева сторінка: 368
Короткий огляд (реферат): Радикальною кополімеризацією гідрофільних мономерів у водному середовищі у присутності солей металу синтезовано структуровані гідрогелі, які містять катіони металу, і на їх основі одержано нанокомпозитні гідрогелі in situ золь-гельсинтезом напівпровідникових нанокристалів безпосередньо у гідрогелевих полімерних матрицях. Досліджено вплив йонів металу на кінетику кополімеризації та ступінь зшивки гідрогелю. Показано, що розмір нанокристалів напівпровідника значною мірою визначається густиною сітки гідрогелю.
Cross-linked hydrogels containing metal cations were synthesized via radical copolymerization of hydrophilic monomers and nanocomposite hydrogels were obtained on their basis using in situ sol-gel synthesis of semiconductor nanocrystals directly in hydrogel polymeric matrices. The influence of metal ions onto the copolymerization kinetics as well as the ratio of hydrogel cross-linking degree was studied. It was shown that nanocrystal size is determined to a large extent by the density of hydrogel network.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40667
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Шевчук О. М., Букартик Н. М., Нікітішин Є. Ю., Сердюк В. О., Надашкевич З. Я., 2017
Перелік літератури: 1. Organic semiconductor optical amplifiers / D. Amarasinghe, A. Ruseckas, G. A. Turnbull, I. D. Samuel // Proceedings of the IEEE. – 2009. – V. 97(9). – P. 1637–1650.
2. Kramer I.J. Colloidal quantum dot photovoltaics: a path forward / I. J. Kramer, E. H. Sargent // ACS Nano. – 2011. – Vol. 5(11). – P. 8506–8514.
3. Zimnitsky D., Jiang C., Xu J., Lin Z., Tsukruk V.V. Substrate – and timedependent photoluminescence of quantum dots inside the ultrathin polymer LbL film // Langmuir. – 2007. – Vol. 23. – P. 4509–4515.
4. Li G., Wen Q., Zhang T., Ju Y. Synthesis and properties of silver nanoparticles in chitosan-based thermosensitive semi-interpenetrating hydrogels // J Appl Polym Sci. – 2013. – Vol. 127. – P. 2690–2697.
5. Zhao H., Douglas E. P. Preparation of corona-embedded CdS nanoparticles // Chem Mater . – 2002. – Vol. 14. – P. 1418–1423.
6. Tovstun S. A., Razumov V. F. Preparation of nanoparticles in reverse microemulsions // Russ Chem Rev. – 2011. – Vol. 80. – P. 953–969.
7. Chu Y-C., Wang C.-C., Chen C.-Y. A new approach to hybrid CdS nanoparticles in poly(BA-co-GMAco- GMA-IDA) copolymer membranes // J Membr Sci. – 2005. – V. 247. – P. 201–209.
8. Naeem H., Farooqi Z. H., Shah L. A., Siddiq M. Synthesis and characterization of p(NIPAM-AA-AAm) microgels for tuning of optical properties of silver nanoparticles // J Polym Res. – 2012. – DOI: 10.1007/s10965-012-9950-1.
9. Li G., Wen Q., Zhang T., Ju Y. Synthesis and properties of silver nanoparticles in chitosanbased thermosensitive semi-interpenetrating hydrogels // J Appl Polym Sci. – 2013. – Vol. 127. – P. 2690–2697.
10. Liu Y., Meng H., Konst S. Injectable Dopamine-Modified Poly(ethylene glycol) Nanocomposite Hydrogel with Enhanced Adhesive Property and Bioactivity // ACS Appl. Mater. Interfaces. – 2014. – Vol. 6. – P. 16982–16992.
11. Skelton S., Bostwick M., O’Connor K. et al. Biomimetic adhesive containing nanocomposite hydrogel with enhanced materials properties // Soft Matter. – 2013. – Vol. 9. – P. 3825–3833.
12. Торопцева А. М., Белогородская К. В., Бондаренко В. М. Лабораторный практикум по химии и технологии высокомолекулярных соединений. – Л.: Химия, 1972. –416 с.
13. Reiss P., Protiere M., Li L.: Core/Shell Semiconductor Nanocrystals // Small. – 2009. – Vol. 5 (2). – P. 154–168.
14. Букартик Н. М., Чобіт М. Р., Борова С. Г., Надашкевич З. Я., Токарев В.С. Синтез та властивості карбоксил – і аміновмісних гідрогелів на основі акриламіду // Вісник НУ “Львівська політехніка” “Хімія, технологія речовин та їх застосування”. – 2016. –№841. – С. 466–471.
References: 1. Organic semiconductor optical amplifiers, D. Amarasinghe, A. Ruseckas, G. A. Turnbull, I. D. Samuel, Proceedings of the IEEE, 2009, V. 97(9), P. 1637–1650.
2. Kramer I.J. Colloidal quantum dot photovoltaics: a path forward, I. J. Kramer, E. H. Sargent, ACS Nano, 2011, Vol. 5(11), P. 8506–8514.
3. Zimnitsky D., Jiang C., Xu J., Lin Z., Tsukruk V.V. Substrate – and timedependent photoluminescence of quantum dots inside the ultrathin polymer LbL film, Langmuir, 2007, Vol. 23, P. 4509–4515.
4. Li G., Wen Q., Zhang T., Ju Y. Synthesis and properties of silver nanoparticles in chitosan-based thermosensitive semi-interpenetrating hydrogels, J Appl Polym Sci, 2013, Vol. 127, P. 2690–2697.
5. Zhao H., Douglas E. P. Preparation of corona-embedded CdS nanoparticles, Chem Mater , 2002, Vol. 14, P. 1418–1423.
6. Tovstun S. A., Razumov V. F. Preparation of nanoparticles in reverse microemulsions, Russ Chem Rev, 2011, Vol. 80, P. 953–969.
7. Chu Y-C., Wang C.-C., Chen C.-Y. A new approach to hybrid CdS nanoparticles in poly(BA-co-GMAco- GMA-IDA) copolymer membranes, J Membr Sci, 2005, V. 247, P. 201–209.
8. Naeem H., Farooqi Z. H., Shah L. A., Siddiq M. Synthesis and characterization of p(NIPAM-AA-AAm) microgels for tuning of optical properties of silver nanoparticles, J Polym Res, 2012, DOI: 10.1007/s10965-012-9950-1.
9. Li G., Wen Q., Zhang T., Ju Y. Synthesis and properties of silver nanoparticles in chitosanbased thermosensitive semi-interpenetrating hydrogels, J Appl Polym Sci, 2013, Vol. 127, P. 2690–2697.
10. Liu Y., Meng H., Konst S. Injectable Dopamine-Modified Poly(ethylene glycol) Nanocomposite Hydrogel with Enhanced Adhesive Property and Bioactivity, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2014, Vol. 6, P. 16982–16992.
11. Skelton S., Bostwick M., O’Connor K. et al. Biomimetic adhesive containing nanocomposite hydrogel with enhanced materials properties, Soft Matter, 2013, Vol. 9, P. 3825–3833.
12. Toroptseva A. M., Belohorodskaia K. V., Bondarenko V. M. Laboratornyi praktikum po khimii i tekhnolohii vysokomolekuliarnykh soedinenii, L., Khimiia, 1972. –416 p.
13. Reiss P., Protiere M., Li L., Core/Shell Semiconductor Nanocrystals, Small, 2009, Vol. 5 (2), P. 154–168.
14. Bukartyk N. M., Chobit M. R., Borova S. H., Nadashkevych Z. Ya., Tokarev V.S. Syntez ta vlastyvosti karboksyl – i aminovmisnykh hidroheliv na osnovi akrylamidu, Visnyk NU "Lvivska politekhnika" "Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia", 2016. –No 841, P. 466–471.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2017. – № 868Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.