Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40658
Назва: Моніторинг водних ресурсів м. Нововолинська
Інші назви: Monitoring of water resources of Novovolynsk
Автори: Хомко, Н. Ю.
Khomko, N. Y.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Хомко Н. Ю. Моніторинг водних ресурсів м. Нововолинська / Н. Ю. Хомко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 868. — С. 304–309.
Bibliographic description: Khomko N. Y. Monitoring of water resources of Novovolynsk / N. Y. Khomko, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 868. — P. 304–309.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування, 868, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування
Випуск/№ : 868
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 502/504
628.11-047.36
Теми: м. Нововолинськ
водні ресурси
водопостачання
забруднення
стічні води
Novovolynsk
waterresources
water supply
pollution
waste water
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 304-309
Початкова сторінка: 304
Кінцева сторінка: 309
Короткий огляд (реферат): Контроль і управління якістю води є одним із засобів санітарної охорони водойм від антропогенних забруднень та забезпечення максимальної продуктивності водних екосистем і раціонального використання водних ресурсів. Водопостачання м. Нововолинська здійснюється з Північного та Південного водозаборів комунального підприємства “Нововолинськводоканал”. У рік видобувається близько 5,5 млн м3 питної води. Загальний обсяг стічних комунальних, промислових, шахтних вод, які скидаються після очищення у річку Західний Буг, становить приблизно 4,6 млн м3 води. Фактично усі очисні споруди каналізації збудовані до 1990 року на технологіях, розроблених у 60–70-х роках минулого століття, і сьогодні вимагають реконструкції.
Control and management of water quality is a means of sanitary protection of water from man-made pollution and ensure maximum productivity of aquatic ecosystems and water management. Water supply of Novovolynsk carried from the North and South intake municipal enterprise “Novovolynskvodokanal.” In the year produces about 5,5 million m3 of drinking water. The total amount of municipal waste, industrial, mine water discharged after cleaning the river Western Bug is about 4,6 million m3 of water. Almost all the sewage treatment plant built by 1990 on technologies developed in 60-70 years of the last century, and now require reconstruction.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40658
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Хомко Н. Ю., 2017
Перелік літератури: 1. Запольський А. К., Салюк А. І. Основи екології: підруч. / за ред. К. М. Ситника. – К.: Вища шк., 2001. – 358 с.
2. ГОСТ 2874 -82 “Вода питна”.
3. ДСанПіН 2.2.4.-171-10 “Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною”.
4. ГОСТ 2761-84 “Джерела централізованого господарсько-питного водопостачання”.
References: 1. Zapolskyi A. K., Saliuk A. I. Osnovy ekolohii: pidruch., ed. K. M. Sytnyka, K., Vyshcha shk., 2001, 358 p.
2. HOST 2874 -82 "Voda pitna".
3. DSanPiN 2.2.4.-171-10 "Hihiienichni vymohy do vody pytnoi, pryznachenoi dlia spozhyvannia liudynoiu".
4. HOST 2761-84 "Dzherela tsentralizovanoho hospodarsko-pytnoho vodopostachannia".
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2017. – № 868Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.