Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40654
Назва: Дослідження процесу осадження відходів вуглезбагачення у радіальних відстійниках
Інші назви: Research of deposition of sediment process of coalwastes in the radial tanks
Автори: Дулеба, В. П.
Цюра, Н. Я.
Дулеба, С. В.
Duleba, V. P.
Tsiura, N. Ya.
Duleba, S. V.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Дулеба В. П. Дослідження процесу осадження відходів вуглезбагачення у радіальних відстійниках / В. П. Дулеба, Н. Я. Цюра, С. В. Дулеба // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 868. — С. 279–284.
Bibliographic description: Duleba V. P. Research of deposition of sediment process of coalwastes in the radial tanks / V. P. Duleba, N. Ya. Tsiura, S. V. Duleba, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 868. — P. 279–284.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування, 868, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування
Випуск/№ : 868
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 622.77
Теми: розділення
відстійник
суспензія
флокулянт
поліакриламід
separation
tank
suspension
flocculant
polyacrylamide
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 279-284
Початкова сторінка: 279
Кінцева сторінка: 284
Короткий огляд (реферат): Наведено результати дослідження процесу розділення суспензій у промислових відстійниках Червоноградської збагачувальної фабрики з використанням флокулянтів на основі поліакриламіду. Описано процеси, що відбуваються всередині відстійника залежно від способу та швидкості подачі суспензії та їхній вплив на утворення горизонтальних та вертикальних течій. Проведено експериментальне дослідження поля концентрацій твердої фази суспензії по глибині та радіусу відстійника. На основі проведених досліджень зроблені висновки та подані рекомендації щодо підвищення ефективності роботи радіальних відстійників.
The article presents the results of research of the separation process of suspensions in Chervonohrad concentrator plant’s industrial tanks using polyacrylamide flocculant. There were described the processes inside the tank, depending on the method and the rate of flow of the suspension and its influence on the formation of horizontal and vertical movements. Experimental Study of the concentration solids suspension depth and range clarifier. Based on the research conclusions and submitted recommendations to improve the effectiveness of radial settling tanks.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40654
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Дулеба В. П., Цюра Н. Я., Дулеба С. В., 2017
Перелік літератури: 1. Kross H. E. Новый метод подхода к конструированию сгустителя и механизмов сгущения // J. S. Afric I nat. Miningand Metallurgy. – 2000. – V.63, – N 7, – P. 271–298.
2. Кульский Л. А., Строкач П. П. Технология очистки природных вод. – К.: Вища шк., 1981. – 328 с.
3. Singh R. P. Charakteristiks of so polimer, polimer-fibre combinations and grafied polymers as drag reducing agents and their industrial application / R. P. Singh, P. Chang, G. V. Reddy, ets. // Drag Reduct.3rd Int Conf.Bristol, 1984. – P. D4/1-D4/5.
4. Небера В. П. Флокуляция минеральных суспензий. – М.: Недра,1983. – 288 с.
References: 1. Kross H. E. Novyi metod podkhoda k konstruirovaniiu shustitelia i mekhanizmov shushcheniia, J. S. Afric I nat. Miningand Metallurgy, 2000, V.63, N 7, P. 271–298.
2. Kulskii L. A., Strokach P. P. Tekhnolohiia ochistki prirodnykh vod, K., Vishcha shk., 1981, 328 p.
3. Singh R. P. Charakteristiks of so polimer, polimer-fibre combinations and grafied polymers as drag reducing agents and their industrial application, R. P. Singh, P. Chang, G. V. Reddy, ets., Drag Reduct.3rd Int Conf.Bristol, 1984, P. D4/1-D4/5.
4. Nebera V. P. Flokuliatsiia mineralnykh suspenzii, M., Nedra,1983, 288 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2017. – № 868Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.