Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40653
Назва: Cavitation decomposition of benzene under acoustic radiation of ultrasonic range
Інші назви: Кавітаційний розклад бензолу під дією акустичних випромінювань ультразвукового діапазону
Автори: Зінь, О. І.
Сухацький, Ю. В.
Знак, З. О.
Лисенко, А. В.
Zin, O. I.
Sukhatskiy, Yu. V.
Znak, Z. O.
Lysenko, A. V.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Cavitation decomposition of benzene under acoustic radiation of ultrasonic range / O. I. Zin, Yu. V. Sukhatskiy, Z. O. Znak, A. V. Lysenko // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 868. — С. 273–278.
Bibliographic description: Cavitation decomposition of benzene under acoustic radiation of ultrasonic range / O. I. Zin, Yu. V. Sukhatskiy, Z. O. Znak, A. V. Lysenko, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 868. — P. 273–278.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування, 868, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування
Випуск/№ : 868
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 620.193
Теми: очищення стічних вод
бензол
кавітація
окиснення
спектрофото- метрія
wastewater treatment
benzene
cavitation
acoustic signal
resonance
spectrophotometry
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 273-278
Початкова сторінка: 273
Кінцева сторінка: 278
Короткий огляд (реферат): Досліджено розклад бензолу під дією ультразвукових випромінювань, сформо- .ваних за допомогою ультразвукового магнітострикційного випромінювача. На основі спектрофотометричного аналізу розчинів бензолу, з застосуванням акустичних випромінювань ультразвукового діапазону встановлено зміну концентрації бензолу у часі. Встановлено, що ініціювання процесу впродовж 300 с, оброблення є достатнім для подальшого розкладу бензолу без подальшого накладання кавітаційних полів. Це дає підстави стверджувати, що застосування акустичних випромінювань ультразвукового діапазону навіть для ініціювання реакцій розкладу ароматичних сполук, зокрема бензолу, є надзвичайно ефективним.
The decomposition of benzene under ultrasonic radiation generated by ultrasound magnetostriction emitter was investigated. On the basis of spectrophotometric analysis of benzene solutions with the application of acoustic emission of ultrasonic range was found that benzene concentrations change over time. Was established that initiation of the process for processing 300 seconds is sufficient for further decomposition of benzene without further stimulation of cavitation fields. This gives reason to believe that the use of acoustic radiation of ultrasonic range even to initiate decomposition reactions of aromatic compounds, including benzene, is extremely effective
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40653
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Зінь O. I., СухацькийЮ. В., Знак З. О., Лисенко А. В., 2017
Перелік літератури: 1. Яковлев С. В., Карелин Я. А., Ласков Ю. М., Воронов Ю. В. Очистка производственных сточных вод. – 1-е изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1985. – 335 с.
2. Ping Ninga, Hans-Jörg Bartb, Yijiao Jiangc, A. de Haand, C. Tiene: Treatment of organic pollutants in coke plant wastewater by the method of ultrasonic irradiation, catalytic oxidation and activated sludge. Separation and Purification Technology. Vol.41, Issue 2, February 2005, – P. 133–139.
3. Naresh N. Mahamuni, Yusuf G. Adewuyi.: Advanced oxidation processes (AOPs) involving ultrasound for waste water treatment: A review with emphasis on cost estimation. Ultrasonics Sonochemistry. Vol. 17, Issue 6, (August 2010), – P. 953–1082.
4. Лурье Ю. Ю., Рыбникова А. И. Химический анализ производственных сточных вод. – М.: Химия, 1974. – 336 с.
5. Пентин Ю. А. Физические методы исследования в химии // Ю. А. Пентин, Л. В. Вилков. – М: Мир, АСТ, 2003. – 683 с.
6. Маргулис М. А. Звукохимические реакции и сонолюминесценция. – М.: Химия, 1986. – 288 с.
References: 1. Iakovlev S. V., Karelin Ia. A., Laskov Iu. M., Voronov Iu. V. Ochistka proizvodstvennykh stochnykh vod, 1-e izd., pererab. i dop, M., Stroiizdat, 1985, 335 p.
2. Ping Ninga, Hans-Jörg Bartb, Yijiao Jiangc, A. de Haand, C. Tiene: Treatment of organic pollutants in coke plant wastewater by the method of ultrasonic irradiation, catalytic oxidation and activated sludge. Separation and Purification Technology. Vol.41, Issue 2, February 2005, P. 133–139.
3. Naresh N. Mahamuni, Yusuf G. Adewuyi., Advanced oxidation processes (AOPs) involving ultrasound for waste water treatment: A review with emphasis on cost estimation. Ultrasonics Sonochemistry. Vol. 17, Issue 6, (August 2010), P. 953–1082.
4. Lure Iu. Iu., Rybnikova A. I. Khimicheskii analiz proizvodstvennykh stochnykh vod, M., Khimiia, 1974, 336 p.
5. Pentin Iu. A. Fizicheskie metody issledovaniia v khimii, Iu. A. Pentin, L. V. Vilkov, M: Mir, AST, 2003, 683 p.
6. Marhulis M. A. Zvukokhimicheskie reaktsii i sonoliuminestsentsiia, M., Khimiia, 1986, 288 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2017. – № 868Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.