Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40637
Назва: Скринінг біологічної активності хіназолінових тіосульфоестерів з використанням методів хемоінформатики
Інші назви: Searching of biological activity of quina zoline thiosulfoestersusing methods chemoinformatics
Автори: Шах, Ю. І.
Монька, Н. Я.
Хоміцька, Г. М.
Баранович, Д. Б.
Давид, Л.
Василюк, С. В.
Shakh, Yu.
Monka, N.
Khomitska, G.
Baranovych, D.
Davyd, L.
Vasylyuk, S.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Скринінг біологічної активності хіназолінових тіосульфоестерів з використанням методів хемоінформатики / Ю. І. Шах, Н. Я. Монька, Г. М. Хоміцька, Д. Б. Баранович, Л. Давид, С. В. Василюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 868. — С. 171–178.
Bibliographic description: Searching of biological activity of quina zoline thiosulfoestersusing methods chemoinformatics / Yu. Shakh, N. Monka, G. Khomitska, D. Baranovych, L. Davyd, S. Vasylyuk, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 868. — P. 171–178.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування, 868, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування
Випуск/№ : 868
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 547.543
547.26.122
Теми: хіназолінові естери тіосульфокислот
віртуальний скринінг
insilicoметоди
біологічна активність
PASS
молекулярний докінг
quinazoline estersof thiosulfoacids
virtual screening
insilico methods
biological activity
PASS
molecular docking
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 171-178
Початкова сторінка: 171
Кінцева сторінка: 178
Короткий огляд (реферат): Здійснено прогнозований скринінг біологічної активності хіназолінових тіосульфоестерів з використанням програми PASS та молекулярного докінгу. На основі даних віртуального скринінгу виявлено перспективні напрямки експериментальних біологічних досліджень тіосульфоестерів з хіназоліновим фрагментом. За допомогою молекулярного докінгу показано доцільність пошуку серед досліджуваних тіосульфо- естерів нових антидіабетичних препаратів та вибрано сполуку-хіт для цих досліджень, а саме – S-хіназолін-4-іл-4-((1,3-діоксоізоіндолін-2-іл) метил) бензенсульфоно-тіоат.
The predicted searchingofbiological activity of quinazoline thiosulfoestershas been performed with using of program PASS andmolecular docking. The perspective directions of experimental biological researches of thiosulfoesters with quinazoline fragment have been identified on the basis of information of virtual screening. Using molecular docking the expediency of search of new antidiabetic drugs among studied thiosulfoesters has been showed and compound-hit for these studies has been selected, namely – S-quinazolin-4-yl-4 – ((1,3- dioxoisoindolin-2-yl) methyl) benzenesulfonothioate.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40637
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© ШахЮ. І., Монька Н. Я., Хоміцька Г. М., Баранович Д. Б., Давид Л., Василюк С. В., 2017
Перелік літератури: 1. Баранович Д. Б. Синтез та властивості функціональних алілових і арилових естрів 1,1-діокситіолан-3- та арилтіосульфокислот: дис. … канд. хім. наук: 02.00.03 – органічна хімія : захищена 23.09.02: утвер. 11.12.02 / Д. Б. Баранович; Нац. ун-т “Львів. політехнка”. – Львів, 2002. – 171 с.
2. Глориозова Т. А. Тестирование компьютерной системы для предсказания биологической активности PASS на выборке новых химических соединений / Т. А. Глориозова, Д. А. Филимонов, А. А. Лагунин, В. В. Поройков // Хим.-фарм. журнал. – 1998. – Т. 32, № 12. – С. 32–39.
3. Lagunin A. PASS: prediction of activity spectra for biologically active substances / A. Lagunin, A. Stepanchikova, D. Filimonov, V. Poroikov // Bioinformatics. – 2000. – Vol. 16 (8). – P. 747–748.
4. Friesner R. A. Glide: A New Approach for Rapid, Accurate Docking and Scoring. 1. Method and Assessment of Docking Accuracy/ Friesner R. A.; Banks J. L.; Murphy R. B.; Halgren T. A.; Klicic J. J.; Mainz D. T.; Repasky M. P.; Knoll E. H.; Shaw D. E.; Shelley M.; Perry J. K.; Francis P.; Shenkin P. S. // J. Med. Chem. – 2004. – No. 47. – S. 1739–1749.
5. Glide, version 6.2, Schrödinger, LLC, New York, NY, 2014.
6. Protein Preparation Wizard 2014-1; Epik version 2.4, Schrödinger, LLC, New York, NY, 2014; Impact version 5.9, Schrödinger, LLC, New York, NY, 2014; Prime version 3.2, Schrödinger, LLC, New York, NY, 2014.
7. SiteMap, version 3.0, Schrödinger, LLC, New York, NY, 2014.
8. LigPrep, version 2.9, Schrödinger, LLC. – New York, NY, 2014.
References: 1. Baranovych D. B. Syntez ta vlastyvosti funktsionalnykh alilovykh i arylovykh estriv 1,1-dioksytiolan-3- ta aryltiosulfokyslot: dys. … kand. khim. nauk: 02.00.03 – orhanichna khimiia : zakhyshchena 23.09.02: utver. 11.12.02, D. B. Baranovych; Nats. un-t "Lviv. politekhnka", Lviv, 2002, 171 p.
2. Hloriozova T. A. Testirovanie kompiuternoi sistemy dlia predskazaniia biolohicheskoi aktivnosti PASS na vyborke novykh khimicheskikh soedinenii, T. A. Hloriozova, D. A. Filimonov, A. A. Lahunin, V. V. Poroikov, Khim.-farm. zhurnal, 1998, V. 32, No 12, P. 32–39.
3. Lagunin A. PASS: prediction of activity spectra for biologically active substances, A. Lagunin, A. Stepanchikova, D. Filimonov, V. Poroikov, Bioinformatics, 2000, Vol. 16 (8), P. 747–748.
4. Friesner R. A. Glide: A New Approach for Rapid, Accurate Docking and Scoring. 1. Method and Assessment of Docking Accuracy/ Friesner R. A.; Banks J. L.; Murphy R. B.; Halgren T. A.; Klicic J. J.; Mainz D. T.; Repasky M. P.; Knoll E. H.; Shaw D. E.; Shelley M.; Perry J. K.; Francis P.; Shenkin P. S., J. Med. Chem, 2004, No. 47, S. 1739–1749.
5. Glide, version 6.2, Schrödinger, LLC, New York, NY, 2014.
6. Protein Preparation Wizard 2014-1; Epik version 2.4, Schrödinger, LLC, New York, NY, 2014; Impact version 5.9, Schrödinger, LLC, New York, NY, 2014; Prime version 3.2, Schrödinger, LLC, New York, NY, 2014.
7. SiteMap, version 3.0, Schrödinger, LLC, New York, NY, 2014.
8. LigPrep, version 2.9, Schrödinger, LLC, New York, NY, 2014.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2017. – № 868Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.