Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40632
Назва: Встановлення можливості одержання бітумів з нігерійських нафт
Інші назви: Ascertainment of the possibility of obtaining bitumenfrom Nigerian oils
Автори: Топільницький, П. І.
Романчук, В. В.
Бабатунде, Олуфемі Олаолува
Бойченко, С. В.
Topilnytskyy, P.
Romanchuk, V.
Babatunde, Olufemi Olaoluva
Boichenko, S.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Національний авіаційний університет
Бібліографічний опис: Встановлення можливості одержання бітумів з нігерійських нафт / П. І. Топільницький, В. В. Романчук, Олуфемі Олаолува Бабатунде, С. В. Бойченко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 868. — С. 141–146.
Bibliographic description: Ascertainment of the possibility of obtaining bitumenfrom Nigerian oils / P. Topilnytskyy, V. Romanchuk, Olufemi Olaoluva Babatunde, S. Boichenko, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 868. — P. 141–146.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування, 868, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування
Випуск/№ : 868
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
Теми: нафта Нігерії
гудрон
дорожній бітум
якість дорожнього бітуму
Nigerian oil
tar
road bitumen
quality of road bitumen
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 141-146
Початкова сторінка: 141
Кінцева сторінка: 146
Короткий огляд (реферат): Вивчити властивості гудрону, одержаного з нігерійської нафти, та визначити методи одержання з нього дорожнього бітуму БНД 60/90. Якість бітуму повинна відповідати вимогам ДСТУ 4044-2001. Провести окиснення гудрону за температури 180 ºС за різної тривалості процесу. Результати показують, що за допомогою окиснення гудрону з нігерійських нафт за температури 180 °C, отриманий бітум не відповідав вимогам БНД 60/90 за показниками пластичності за 0º і крихкості.
Bitumen is a complex mixture of petroleum high-molecular hydrocarbons and their heteroderivatives. The aim of this work is to examine properties of the tar produced from nigerian oils, to determine the methods of obtaining BND 60/90 road bitumen. The bitumen quality must meet the requirements of DSTU4044-2001. The oxidation of tar at 180 °C was carried out at different time of the process. The results show that via oxidation of tar from Nigerian oils at 180 °C it is impossible to obtain bitumen meeting the requirements for BND 60/90 in terms of ductility at 0º and brittleness.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40632
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Топільницький П. І., Романчук В. В., Бабатунде Олаолува Олуфемі, Бойченко С. В., 2017
Перелік літератури: 1. Гун Р. Б. Нефтяные битумы / Р. Б. Гун. – М.: Химия, 1973. – 432 с.
2. Розенталь Д. А. Битумы. Получение и способы модификации / Д. А. Розенталь, В. Н. Березников, И. Н. Кудрявцева. – Л., 1979. – 86 с.
3. Баннов П. Г. Процессы переработки нефти. Т. 2 / Баннов П. Г. – М.: ЦНИИТЭнефтехим, 2001. – 415 с.
4. Високоякісні бітуми для будівництва українських доріг: моногр. / С. В. Бойченко, М. М. Братичак, А. О. Белятинський, О. Б. Гринищин, П. І. Топільницький, А. П. Пушак, С. В. Пиш’єв / за заг. ред. проф. С. В. Бойченка. – К.: ТОВ “НВФ “Славутич-Дельфін”, 2016. – 194 с.
5. ДСТУ 4044-2001. Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови. Чинний від 27 липня 2001 р, №369. – К.: Держстандарт України, 2001. – 15 с.
References: 1. Hun R. B. Neftianye bitumy, R. B. Hun, M., Khimiia, 1973, 432 p.
2. Rozental D. A. Bitumy. Poluchenie i sposoby modifikatsii, D. A. Rozental, V. N. Bereznikov, I. N. Kudriavtseva, L., 1979, 86 p.
3. Bannov P. H. Protsessy pererabotki nefti. V. 2, Bannov P. H, M., TsNIITEneftekhim, 2001, 415 p.
4. Vysokoiakisni bitumy dlia budivnytstva ukrainskykh dorih: monohr., S. V. Boichenko, M. M. Bratychak, A. O. Beliatynskyi, O. B. Hrynyshchyn, P. I. Topilnytskyi, A. P. Pushak, S. V. Pyshiev, by gen. ed. prof. S. V. Boichenka, K., TOV "NVF "Slavutych-Delfin", 2016, 194 p.
5. DSTU 4044-2001. Bitumy naftovi dorozhni viazki. Tekhnichni umovy. Chynnyi vid 27 lypnia 2001 r, No 369, K., Derzhstandart Ukrainy, 2001, 15 p.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2017. – № 868Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.