Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40630
Назва: Бета-алкілзаміщені акрилові кислоти
Інші назви: The b-alkyl substituted acrylic acids
Автори: Я Почапська, І.
Хлібишин, Ю. Я.
Pochapska, I. Ya.
Ya Khlibyshyn, Yu.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Я Почапська І. Бета-алкілзаміщені акрилові кислоти / І. Я Почапська, Ю. Я. Хлібишин // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 868. — С. 128–132.
Bibliographic description: Pochapska I. Ya. The b-alkyl substituted acrylic acids / I. Ya. Pochapska, Yu. Ya Khlibyshyn, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 868. — P. 128–132.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування, 868, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування
Випуск/№ : 868
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 541.381
Теми: b-лактон
будова
бета-алкілзаміщені акрилові кислоти
хлорид водню
b-lactone
structure
b-alkyl substituted acrylic acid
hydrogen chloride
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 128-132
Початкова сторінка: 128
Кінцева сторінка: 132
Короткий огляд (реферат): Досліджені технологічні аспекти процесу одержання b-алкілзаміщених акрилових кислот у присутності хлористого водню. Встановлено, що вищевказані кислоти були одержані з відповідних b-лактонів у присутності хлористого водню у вигляді 15 %-ї соляної кислоти. Розглянуто особливості одержання цільових продуктів залежно від їх агрегатного стану. Досліджено вплив температури і часу на вихід кислоти, визначено оптимальні умови здійснення реакції. Визначено властивості отриманих бета- алкілзаміщених кислот.
The technological aspects of the process of producing of b- alkyl substituted acrylic acids acid in the present chloral acid have been thoroughly investigated. It was established that the above acids were obtained from the corresponding b-lactones in the presence of hydrogen chloride in 15% of the hydrochloric acid. The features obtaining of desired products according to their physical state were considered.The influence temperature & time by yield acids are studied. The optimal conditions of the process of synthesis b-alkylacrylic acid are determined. The properties of beta-alkylsubstituted acids were determined.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40630
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Почапська І. Я, Хлібишин Ю. Я., 2017
Перелік літератури: 1. Цимбалистов А. В., Чуев В. В., Чуев В. П., Миняйло Ю. А., Оганесян А. А. Сравнительная характеристика акриловых базисных пластмасс // Институт стоматологии. – 2016. – № 4. – С. 98–99.
2. Патент ПНР № 085486 МКИС 07С69/45. Sposob wytwarzania esterow Kwasu akrylowego – НКИ 260/344. – 4 с.
3. Патент США № 2.623.67. The b-acrylic acid / Warren L Beears , Rochester, N.Y. a corporation of New Jersey; НКИ 260/344.-14 с.
4. Gresham T. L, Jansen J. E. and Beears W. L. b-Propiolactone. XIV. b-Isovalerolactone // J. of American Chemical Soc. – 1954. – Vol. 76. – Р. 486–488.
5. Почапська І. Я., Котович Х. 3., Мокрий Є. М. Деякі кінетичні закономірності розкладу b-лактонів //Вісник Національного університету “Львівська політехніка” “Хімія, технологія речовин та їх застосування”. – 1997. – № 333. – С. 107–108.
6. ІІочапська І. Я., Котович Х. 3., Мокрий Є. М. Синтез 3-метил-b-бутиролактону, 3-метил–кротонової кислоти та її похідних // Доповіді НАН України. – 1998. – №10. – С. 157–161.
References: 1. Tsimbalistov A. V., Chuev V. V., Chuev V. P., Miniailo Iu. A., Ohanesian A. A. Sravnitelnaia kharakteristika akrilovykh bazisnykh plastmass, Institut stomatolohii, 2016, No 4, P. 98–99.
2. Patent PNR No 085486 MKIS 07S69/45. Sposob wytwarzania esterow Kwasu akrylowego – NKI 260/344, 4 p.
3. Patent SShA No 2.623.67. The b-acrylic acid, Warren L Beears , Rochester, N.Y. a corporation of New Jersey; NKI 260/344.-14 p.
4. Gresham T. L, Jansen J. E. and Beears W. L. b-Propiolactone. XIV. b-Isovalerolactone, J. of American Chemical Soc, 1954, Vol. 76, R. 486–488.
5. Pochapska I. Ya., Kotovych Kh. 3., Mokryi Ye. M. Deiaki kinetychni zakonomirnosti rozkladu b-laktoniv //Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika" "Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia", 1997, No 333, P. 107–108.
6. IIochapska I. Ya., Kotovych Kh. 3., Mokryi Ye. M. Syntez 3-metyl-b-butyrolaktonu, 3-metyl–krotonovoi kysloty ta yii pokhidnykh, Dopovidi NAN Ukrainy, 1998, No 10, P. 157–161.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2017. – № 868Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.