Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40629
Назва: Сумісне окиснення ненасиченого альдегіду та олефіну
Інші назви: Combined oxidation of unsaturated aldehyde and olefin
Автори: Піх, З. Г.
Небесний, Р. В.
Винницька, С. І.
Pikh, Z. G.
Nebesnyi, R. V.
Vynnytska, S. I.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Піх З. Г. Сумісне окиснення ненасиченого альдегіду та олефіну / З. Г. Піх, Р. В. Небесний, С. І. Винницька // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 868. — С. 122–127.
Bibliographic description: Pikh Z. G. Combined oxidation of unsaturated aldehyde and olefin / Z. G. Pikh, R. V. Nebesnyi, S. I. Vynnytska, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 868. — P. 122–127.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування, 868, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування
Випуск/№ : 868
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 547
542
93
Теми: окиснення
ненасичений альдегід
олефін
перкислота
кисень
oxidation
unsaturated aldehyde
olefin
peracid
oxygen
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 122-127
Початкова сторінка: 122
Кінцева сторінка: 127
Короткий огляд (реферат): Досліджено закономірності сумісного окиснення ненасиченого альдегіду та олефіну молекулярним киснем та перкислотами і показана можливість сумісного одержання насиченої кислоти та оксиду алкану. Встановлений вплив співвідношення реагентів, температури та каталізатора на ступінь конверсії реагентів і селективність утворення ненасиченої кислоти та оксиду алкану під час окиснення суміші субстратів киснем. Проведено порівняння результатів окислення суміші ненасиченого альдегіду та олефіну киснем та перкистою. Показано, що за сумісного окиснення ненасиченого альдегіду та олефіну киснем та перкислотою зростає селективність утворення ненасиченої кислоти.
Regularities of the compatible oxidation of unsaturated aldehyde and olefin by molecular oxygen and peracids were studied. The influence of the ratio of reagent, temperature and catalysts on conversion of reagent and selectivity of the unsaturated acid and alkane oxide formation are determined. Comparison of the results combined oxidation of unsaturated aldehyde and olefin by oxygen and and peracids. It is show that in condition of combined oxidation of unsaturated aldehyde and olefin by molecular oxygen and peracid increase selectivity of formation of unsaturated acid.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40629
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Піх З. Г., Небесний Р. В., Винницька С. І., 2017
Перелік літератури: 1. Піх З. Г Механізм окиснення ненасичених альдегідів киснем / З. Г. Піх, В. Я. Самарик, О. Я. Купцевич // ДАН УССР. – 1991. – Сер. Б, № 6. – С. 121–127.
2. Pikh Z. / . Pikh Z // Oxidation of unsaturated aldehydes by different oxidants. Chemistry and Chemical Technology. – 2007. – Vol. 1. – No. 2. – Р. 61–69.
3. Alan H. Haines / Alan H. Haines// Method for Oxidation of Organic Compounds. Vol. 2. Alkohols, Alkohols Derivates, Alkyl Halides, Nitroalkanes, Alkyl Azides, Carbonyl Compounds, Hydroxyarenes and Aminoarenes // Academic Press. – London, San Diego, New York, Berkly, Boston, Sydney, Tokyo, Toronto, 1988. – 448 p.
4. Пих З. Г., Самарик В. Я. / Пих З. Г., Самарик В. Я. // Окисление ненасыщенных альдегидов пероксикислотами // ЖОрХ, 1993. – Т.29, No. 8. – С. 1553–1568.
5. Маслов С. А. Жидкофазное окисление альдегидов. Успехи химии / С. А. Маслов, Є. А. Блюмберг. – 1976. – Т.45, Вип. 2. – С. 303–328.
References: 1. Pikh Z. H Mekhanizm okysnennia nenasychenykh aldehidiv kysnem, Z. H. Pikh, V. Ya. Samaryk, O. Ya. Kuptsevych, DAN USSR, 1991, Ser. B, No 6, P. 121–127.
2. Pikh Z., . Pikh Z, Oxidation of unsaturated aldehydes by different oxidants. Chemistry and Chemical Technology, 2007, Vol. 1, No. 2, R. 61–69.
3. Alan H. Haines, Alan H. Haines// Method for Oxidation of Organic Compounds. Vol. 2. Alkohols, Alkohols Derivates, Alkyl Halides, Nitroalkanes, Alkyl Azides, Carbonyl Compounds, Hydroxyarenes and Aminoarenes, Academic Press, London, San Diego, New York, Berkly, Boston, Sydney, Tokyo, Toronto, 1988, 448 p.
4. Pikh Z. H., Samarik V. Ia., Pikh Z. H., Samarik V. Ia., Okislenie nenasyshchennykh aldehidov peroksikislotami, ZhOrKh, 1993, V.29, No. 8, P. 1553–1568.
5. Maslov S. A. Zhydkofaznoe okyslenye aldehydov. Uspekhy khymyy, S. A. Maslov, Ye. A. Bliumberh, 1976, V.45, Iss. 2, P. 303–328.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2017. – № 868Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.