Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40626
Назва: Синтез етерів на основі спиртів сивушної олії
Інші назви: Synthesis ether alcohol-based fusel oil
Автори: Брезгіна, М. Ю.
Лудин, А. М.
Реутський, В. В.
Brezgina, M. Y.
Ludyn, A. M.
Reutskyy, V. V.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Брезгіна М. Ю. Синтез етерів на основі спиртів сивушної олії / М. Ю. Брезгіна, А. М. Лудин, В. В. Реутський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 868. — С. 112–116.
Bibliographic description: Brezgina M. Y. Synthesis ether alcohol-based fusel oil / M. Y. Brezgina, A. M. Ludyn, V. V. Reutskyy, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 868. — P. 112–116.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування, 868, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування
Випуск/№ : 868
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 541.145.4
Теми: дегідратація
ефіри
спирти
алкілування
dehydration
ethers
alcohols
alkylation
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 112-116
Початкова сторінка: 112
Кінцева сторінка: 116
Короткий огляд (реферат): Досліджено процес дегідратації вищих спиртів з метою утворення складних ефірів шляхом утилізації відходу спиртового виробництва. Вивчено вплив умов проведення процесу дегідратації на його технологічні параметри. Проведено процес внут- рішньомолекулярної дегідратації спиртів з подальшим алкілуванням етилового спирту. Вивчення впливу синтезованого ефіру на густину, фракцiйний склад бензину, а також на його детонаційні властивості. Визначено, що утворені етери істотно підвищують октанове число бензину та покращують його експлуатаційні властивості.
The process of dehydration of higher alcohols to form esters by the utilization of waste alcohol production is investigated. The influence of the conditions of the dehydration process on its technological parameters is researched. An intramolecular alcohol dehydration process followed by alkylation ethanol was conducted. Study of the synthesized ether on the density, of composition of frctioned gasoline, as well as its detonation properties was made. It was determined that the esters formed substantially increase gasoline octane and improve some of its performance characteristics.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40626
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
Національний університет “Львівська політехніка”,
Перелік літератури: 1. Белянин Б. В., Эрих В. Н. Технический анализ нефтепродуктов и газа. – Л.: Химия, 1975. – С. 66–169.
2. Григорє’в А. О., Кисельов В. П., Кисельов Ю. В. Альтернативний метод визначення детонаційної стійкості моторних палив // Вісті Академії інженерних наук України. – 2002. – № 3(16) – С. 79–82.
3. Кожушко М. І., Лудин А. М. Вплив спиртових відходів на якість моторних палив // Вiсник НУ “ЛП” “Хiмiя, технологiя речовин i їх застосування”. – 2007. – №590. – С. 195–199.
4. КожушкоМ. І., Лудин А. М. Вплив спиртових відходів на якість дизельних палив // Вiсник НУ “ЛП” “Хiмiя, технологiя речовин i їх застосування”. – 2013. – № 761. – С. 189–194.
5. Кожушко М. І., Лудин А. М., Реутський В. В. Використання спиртових відходів // Хімічна промисловість України. – К., 2014. – №1 (120). – С. 22–25.
References: 1. Belianin B. V., Erikh V. N. Tekhnicheskii analiz nefteproduktov i haza, L., Khimiia, 1975, P. 66–169.
2. Hryhoriev A. O., Kyselov V. P., Kyselov Yu. V. Alternatyvnyi metod vyznachennia detonatsiinoi stiikosti motornykh palyv, Visti Akademii inzhenernykh nauk Ukrainy, 2002, No 3(16) – P. 79–82.
3. Kozhushko M. I., Ludyn A. M. Vplyv spyrtovykh vidkhodiv na yakist motornykh palyv, Visnyk NU "LP" "Khimiia, tekhnolohiia rechovyn i yikh zastosuvannia", 2007, No 590, P. 195–199.
4. KozhushkoM. I., Ludyn A. M. Vplyv spyrtovykh vidkhodiv na yakist dyzelnykh palyv, Visnyk NU "LP" "Khimiia, tekhnolohiia rechovyn i yikh zastosuvannia", 2013, No 761, P. 189–194.
5. Kozhushko M. I., Ludyn A. M., Reutskyi V. V. Vykorystannia spyrtovykh vidkhodiv, Khimichna promyslovist Ukrainy, K., 2014, No 1 (120), P. 22–25.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2017. – № 868Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.