Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40622
Назва: Одержання полімерної сірки із відхідних тіосульфатних розчинів очищення газів від сірководню хінгідронним методом
Інші назви: Preparation of polymeric sulfur from of flue-gas desulfurization solutions by quinhydron method
Автори: Знак, З. О.
Оленич, Р. Р.
Полулях, О. В.
Бойко, В. А.
Znak, Z. O.
Olenich, R. R.
Polulyah, O. V.
Boiko, V. A.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Державний вищий навчальний заклад “Національний гірничій університет”
Бібліографічний опис: Одержання полімерної сірки із відхідних тіосульфатних розчинів очищення газів від сірководню хінгідронним методом / З. О. Знак, Р. Р. Оленич, О. В. Полулях, В. А. Бойко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 868. — С. 88–93.
Bibliographic description: Preparation of polymeric sulfur from of flue-gas desulfurization solutions by quinhydron method / Z. O. Znak, R. R. Olenich, O. V. Polulyah, V. A. Boiko, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 868. — P. 88–93.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування, 868, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування
Випуск/№ : 868
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 661.21.06
Теми: натрію тіосульфат
кислотний розклад
полімерна сірка
хінгідрон
sodium thiosulfate
acid decomposition
polymeric sulfur
quinhydrone
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 88-93
Початкова сторінка: 88
Кінцева сторінка: 93
Короткий огляд (реферат): Досліджено вплив хінгідрону на вихід продукту та вміст полімерної сірки у ньому під час кислотного розкладу натрію тіосульфату нітратною та хлоридною кислотами. Встановлено, що збільшення концентрації хінгідрону переважно сприяє збільшенню виходу продукту та вмісту полімерної сірки у ньому. Встановлено вплив температури на вихід продукту та вміст полімерної складової у ньому у разі використання нітратної або хлоридної кислот. Висловлено припущення про можливий механізм стабілізації макромолекул сірки хінгідроном або його компонентами.
The quinhydrone effect on product yield and polymer sulfur content in it during decomposition of sodium thiosulfate by nitric and hydrochloric acids was studied. It was established that increase of quinhydrone concentration usually contributes to rise of product yield and polymer sulfur content in it. The effect of temperature on the product yield and content of the polymer component of it in case of usage nitric or hydrochloric acid was established. Possible mechanism of sulfur macromolecules stabilization by quinhydrone or its components was suggested.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40622
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Знак З. О., Оленич Р. Р., Полулях О. В., Бойко В. А., 2017
Перелік літератури: 1. Знак З. О., Оленич Р. Р. Фізико-хімічні властивості каучукових композицій, вулканізованих полімерною сіркою // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2016. – Т. 52, № 3, – С. 99–104.
2. Знак З. О., Гелеш А. Б., Гуглич С. І. Утилізація тіосульфатних розчинів з одержанням нерозчинної сірки // Вісник ДУ “Львівська політехніка” “Хімія, технологія речовин та їх застосування”. – 1997. – № 333. – С. 19–21.
3. Яворський В. Т., Знак З. О., Гелеш А. Б. Отримання стабілізованої полімерної сірки кислотним розкладом натрію тіосульфату // Вісник ДУ “Львівська політехніка” “Хімія, технологія речовин та їх застосування”. – 1999. – № 361. – С. 11–15.
4. Знак З. О., Оленич Р. Р. Synthesis and Properties of Oligomers Based on Quinhydron // Сучасні напрямки в хімії, біології, фармації та біотехнології: моногр. / гол. ред. В. Новиков. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – С. 220–226.
References: 1. Znak Z. O., Olenych R. R. Fizyko-khimichni vlastyvosti kauchukovykh kompozytsii, vulkanizovanykh polimernoiu sirkoiu, Fizyko-khimichna mekhanika materialiv, 2016, V. 52, No 3, P. 99–104.
2. Znak Z. O., Helesh A. B., Huhlych S. I. Utylizatsiia tiosulfatnykh rozchyniv z oderzhanniam nerozchynnoi sirky, Visnyk DU "Lvivska politekhnika" "Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia", 1997, No 333, P. 19–21.
3. Yavorskyi V. T., Znak Z. O., Helesh A. B. Otrymannia stabilizovanoi polimernoi sirky kyslotnym rozkladom natriiu tiosulfatu, Visnyk DU "Lvivska politekhnika" "Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia", 1999, No 361, P. 11–15.
4. Znak Z. O., Olenych R. R. Synthesis and Properties of Oligomers Based on Quinhydron, Suchasni napriamky v khimii, biolohii, farmatsii ta biotekhnolohii: monohr., hol. red. V. Novykov, Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2015, P. 220–226.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2017. – № 868Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.