Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40620
Назва: Конверсія хлоридних солей з натрію сульфатом під час випаровування хлоридно-сульфатних розчинів
Інші назви: Conversion chloride salts from sodium sulfate during evaporation chloride-sulphate solutions
Автори: Блажівський, К. І.
Максимович, І. Є.
Кочкодан, Х. Я.
Blazhivskyi, K. I.
Maksymovych, I. E.
Kochkodan, Ch. Y.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Блажівський К. І. Конверсія хлоридних солей з натрію сульфатом під час випаровування хлоридно-сульфатних розчинів / К. І. Блажівський, І. Є. Максимович, Х. Я. Кочкодан // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 868. — С. 77–82.
Bibliographic description: Blazhivskyi K. I. Conversion chloride salts from sodium sulfate during evaporation chloride-sulphate solutions / K. I. Blazhivskyi, I. E. Maksymovych, Ch. Y. Kochkodan, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 868. — P. 77–82.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування, 868, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування
Випуск/№ : 868
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 661.832(088.8)
Теми: розчин хвостосховища
конверсія
випаровування
Na2SO4
хлоридні солі
кристалізація
NaCl
tailing solution
conversion
evaporation
Na2SO4
chloride salt
crystallization
NaCl
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 77-82
Початкова сторінка: 77
Кінцева сторінка: 82
Короткий огляд (реферат): Досліджено вплив кількості Na2SO4 і ступеня випаровування на вихід і склад сольових сумішей, одержаних внаслідок конверсії Na2SO4 з хлоридними солями під час випаровування і подальшого охолодження розчинів хвостосховища. З’ясовано, що доданий Na2SO4 частково конвертує з утворенням NaCl, який кристалізується під час випаровування і охолодження випаруваного розчину, частково випадає у вигляді сульфатів натрію та магнію, а решта залишається у кінцевому розчині, витісняючи з нього калію та магнію сульфати.
The influence of Na2SO4 number and degree of evaporation to yield and composition of salt mixtures obtained from conversion of Na2SO4 chloride salts during the evaporation and subsequent cooling solutions tailings. It was found that added Na2SO4partially converts to form NaCl, which crystallizes during evaporation and cooling solution evaporated partly falls as sodium and magnesium sulphate, and the rest remains in the final solution, replacing it with potassium and magnesium sulfates.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40620
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Блажівський К. І., Максимович І. Є., Кочкодан Х. Я., 2017
Перелік літератури: 1. Яворский В. Т. Переработка растворов хвостохранилищ калийных производств Прикарпатья в кондиционные продукты / В. Т. Яворский, Т. В. Перекупко, К. И. Блаживский, И. Е. Максимович, А. В. Перекупко // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2012. – № 5. – С. 71–75.
2. Лунькова Ю. Н., Хабер Н. В. Производство концентрированных калийных удобрений из полиминеральных руд. – К: Техніка, 1980. – 158 с.
3. Переработка природных солей и рассолов: справочник / И. Д. Соколов, А. В. Муравьев, Ю. С. Сафрыгин и др.; под ред. И. Д. Соколова. – Л.: Химия, 1985. – 209 с.
4. Артус М. І. Безхлорний шеніт. Перероблення полімінеральних калійних руд шляхом конверсії хлоридних калійних і калійно-магнієвих мінералів із натрій сульфатом / М. І. Артус, І. Ю. Костів // Хімічна промисловість України. – 2014. – №2(121). – С. 53–57
References: 1. Iavorskii V. T. Pererabotka rastvorov khvostokhranilishch kaliinykh proizvodstv Prikarpatia v konditsionnye produkty, V. T. Iavorskii, T. V. Perekupko, K. I. Blazhivskii, I. E. Maksimovich, A. V. Perekupko, Enerhotekhnolohii i resursosberezhenie, 2012, No 5, P. 71–75.
2. Lunkova Iu. N., Khaber N. V. Proizvodstvo kontsentrirovannykh kaliinykh udobrenii iz polimineralnykh rud, K: Tekhnika, 1980, 158 p.
3. Pererabotka prirodnykh solei i rassolov: spravochnik, I. D. Sokolov, A. V. Muravev, Iu. S. Safryhin and other; ed. I. D. Sokolova, L., Khimiia, 1985, 209 p.
4. Artus M. I. Bezkhlornyi shenit. Pereroblennia polimineralnykh kaliinykh rud shliakhom konversii khlorydnykh kaliinykh i kaliino-mahniievykh mineraliv iz natrii sulfatom, M. I. Artus, I. Yu. Kostiv, Khimichna promyslovist Ukrainy, 2014, No 2(121), P. 53–57
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2017. – № 868Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.