Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40617
Назва: Thermodynamic properties of the solubility of methyl 6-methyl-2-oxo-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
Інші назви: Термодинамічні властивості розчинів метил 6-метил-2-оксо-4-феніл- 1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5-карбоксилату в органічних розчинниках
Автори: Рідка, О. Р.
Матійчук, В. С.
Собечко, І. Б.
Кочубей, В. В.
Сергеєв, В. В.
Ridka, O. R.
Matiychuk, V. S.
Sobechko, I. B.
Kochubey, V. V.
Sergeev, V. V.
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Львівський національний університет імені Івана Франка
Бібліографічний опис: Thermodynamic properties of the solubility of methyl 6-methyl-2-oxo-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate / O. R. Ridka, V. S. Matiychuk, I. B. Sobechko, V. V. Kochubey, V. V. Sergeev // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 868. — С. 57–61.
Bibliographic description: Thermodynamic properties of the solubility of methyl 6-methyl-2-oxo-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate / O. R. Ridka, V. S. Matiychuk, I. B. Sobechko, V. V. Kochubey, V. V. Sergeev, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Khimiia, tekhnolohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 868. — P. 57–61.
Є частиною видання: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування, 868, 2017
Журнал/збірник: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування
Випуск/№ : 868
Дата публікації: 28-бер-2017
Видавництво: Видавництво Львівської політехніки
Місце видання, проведення: Львів
УДК: 544.3
Теми: ентальпія розчинення
ентальпія змішування
ентальпія плавлення
ентропія розчинення
ентропія змішування
ентропія плавлення
метиловий естер 6-метил-2-оксо-4-арил-1 2 3 4-тетрагідропіримідин-5-карбонової кислоти
dissolution
mixing
fusion
enthalpy
entropy
methyl 6-methyl-2-oxo-4- aryl-1 2 3 4-tetrahidropirymidyn-5-carboxylate
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 57-61
Початкова сторінка: 57
Кінцева сторінка: 61
Короткий огляд (реферат): За температурною залежністю розчинності метилового естеру 6-метил-2-оксо-4- арил-1,2,3,4-тетрагідропіримідин-5-карбонової кислоти в ізопропанолі, етилацетаті та бензолі розраховано ентальпію та ентропію його розчинення. З врахуванням ентальпії плавлення, визначеної за даними диференційно-термічного аналізу та перерахованої на 298К, розраховано ентальпії та ентропії змішування за 298 К. Показано вплив розчинника на розчинність та величини ентальпії і ентропії змішування за 298 К
From the temperature dependence of the solubility of methyl 6-methyl-2-oxo-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate in isopropanol, ethyl acetate and acetonitrile dissolution enthalpies and entropies were determined. Enthalpies and entropies of mixing at 298K were calculated using enthalpies of fusion determined by differential-thermal-analysis and adjusted to 298K. The influence of solvent on the solubility and magnitude of the enthalpy and entropy of mixing at 298K was shown.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/40617
Власник авторського права: © Національний університет “Львівська політехніка”, 2017
© Рідка О. Р., Матійчук В. С. Собечко І. Б., Кочубей В. В., Сергеєв В. В., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://webbook.nist.gov
Перелік літератури: 1. Ковтуненко В. О. Лікарські засоби з дією на центральну нервову систему [Drugs with effect on the central nervous system]. – К.: Перун, 1997. – 464 с.
2. Машковский М. Д. Лекарственные средства. [Medicinal products]. – М.: Новая волна, 2012. – 1216 с.
3. Sandhu S., Sandhu J. Past, present and future of the Biginelli reaction: a criticalperspective // ARKAT-USA, Inc. – 2012. – P. 66 – 130.
4. Chemistry Web-book [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://webbook.nist.gov.
5. Собечко И. Б., Ван-Чин-Сян Ю. Я., Кочубей В. В. и др. Термодинамические свойства фуран-2- карбоновой и 3-(2–фурил)-2-пропеновой кислот [The thermodynamic properties of furan-2-carboxylic and 3- (2-furyl) -2-propenoic acids] // Журнал физической химии. – 2014. – Т. 88, № 12. – С. 1885–1892.
6. Собечко И. Б., Прокоп Р. Т., Горак Ю. И. и др. Термодинамические характеристики растворения 1-метил-2-пирролкарбоновой кислоты в органических растворителях [Thermodynamic characteristics of 1-methyl-2-pyrrolecarboxylic acid dissolution in organic solvents] // Вопросы химии и химической технологии. – 2013. – №4. – С. 12–15.
References: 1. Kovtunenko V. O. Likarski zasoby z diieiu na tsentralnu nervovu systemu [Drugs with effect on the central nervous system], K., Perun, 1997, 464 p.
2. Mashkovskii M. D. Lekarstvennye sredstva. [Medicinal products], M., Novaia volna, 2012, 1216 p.
3. Sandhu S., Sandhu J. Past, present and future of the Biginelli reaction: a criticalperspective, ARKAT-USA, Inc, 2012, P. 66 – 130.
4. Chemistry Web-book [Electronic resource], Access mode: http://webbook.nist.gov.
5. Sobechko I. B., Van-Chin-Sian Iu. Ia., Kochubei V. V. and other Termodinamicheskie svoistva furan-2- karbonovoi i 3-(2–furil)-2-propenovoi kislot [The thermodynamic properties of furan-2-carboxylic and 3- (2-furyl) -2-propenoic acids], Zhurnal fizicheskoi khimii, 2014, V. 88, No 12, P. 1885–1892.
6. Sobechko I. B., Prokop R. T., Horak Iu. I. and other Termodinamicheskie kharakteristiki rastvoreniia 1-metil-2-pirrolkarbonovoi kisloty v orhanicheskikh rastvoriteliakh [Thermodynamic characteristics of 1-methyl-2-pyrrolecarboxylic acid dissolution in organic solvents], Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnolohii, 2013, No 4, P. 12–15.
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2017. – № 868Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.