Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39965
Назва: Digital complex for modeling processes in electric circuits with protection and automatic devices
Інші назви: Цифровий комплекс для моделювання процесів в електричних мережах, пристроях їхього захисту й автоматики
Автори: Олександр, Равлик
Назар, Равлик
Oleksandr, Ravlyk
Nazar, Ravlyk
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Lviv Polytechnic National University
Бібліографічний опис: Ravlyk O. Digital complex for modeling processes in electric circuits with protection and automatic devices / Oleksandr Ravlyk, Nazar Ravlyk // Energy Engineering and Control Systems. — Lviv : Printing Center of lviv Politechnic Publishing House, 2017. — Vol 3. — No 1. — P. 23–28.
Є частиною видання: Energy engineering and control systems, 1 (3), 2017
Випуск/№ : 1
Дата публікації: 14-лют-2017
Видавництво: Printing Center of lviv Politechnic Publishing House
Місце видання, проведення: Lviv
Теми: цифровий комплекс
електромеханічні й електромагнітні процеси
моделювання в режимі реального часу
нелінійна модель трансформатора
нелінійна модель електродвигуна
digital complex
electromechanical and electromagnetic processes
modeling in real time
nonlinear model of the transformer
nonlinear model of the electric motor
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 23-28
Початкова сторінка: 23
Кінцева сторінка: 28
Короткий огляд (реферат): Розроблений цифровий комплекс для моделювання електромеханічних і електромагнітних процесів в електричних мережах будь-якої конфігурації з електромагнітними пристроями, пристроями керування, синхронними й асинхронними двигунами, враховуючи їхні системи управління, пристроїв захисту і автоматики, дає змогу виконувати обчислення процесів у діапазоні від горіння дуги і відновлення напруги вимикачів до процесів пуску і самозапуску електродвигунів. Цифровий комплекс призначений для персональних комп’ютерів і комп’ютерних систем у середовищі Windows. Моделювання здійснюється на основі розрахункових схем і їхніх параметрів, сформованих в графічному середовищі. Для формування більшості схем електротехнічних пристроїв і систем захисту передбачено базовий набір графічних елементів, а також односторонні і взаємні зв’язки між ними. Крім взаємних індуктивностей використовують моделі керованих за допомогою функцій управління динамічні та статичні зв’язки, розроблені для моделювання електричних машин. Автори розробили нові ефективні методи формування та рішення рівнянь, що забезпечують значну швидкодію і моделювання в режимі реального часу. Комплекс призначений для інженерних і наукових досліджень, а також для формування систем навчання для студентів і персоналу електричних підприємств.
The developed digital complex for modeling electromechanical and electromagnetic processes in electric circuits of any configuration with electromagnetic devices, control devices, synchronous and asynchronous motors including their control systems, protection devices and automation, allows us to carry out computation ranging from arc and voltage restoration of switches, to process of starting and restarting of electric motors. Digital Complex is designed for personal computers and computer systems in a Windows environment. Decision modeling tasks were performed by means of design schemes and their parameters created in a graphical environment. To form the majority of schemes of electro technical devices and protection systems a basic set of graphic elements, as well as unilateral and reciprocal links between them is provided. In addition to mutual inductances, models of the controlled dynamic and static connections by management functions developed for modeling electrical machines were used. The authors have developed the new effective methods for forming and solving equations for the significant performance and modeling in real time. The proposed complex is intended for engineering and scientific researches, and can be used for the formation of training systems for students and staff of the electric enterprises.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39965
ISSN: 2411-8028
Власник авторського права: © Lviv Politecnic National University,2017
© 2017, The Authors. Published by Lviv Polytechnic National University
References: [1] Electromagnetic Transient Program (EMTP) Application Guide // EPRI Report No: EL – 4650, Project 2149–1, Westinghouse Electric Corp., Pittsburgh, PA, 1986.
[2] Chernykh Y. V. Modeling of electrical devices in MATLAB. SimPowerSystems. – Piter, 2008. – 288 p. (in Russian)
[3] Ravlyk, O. M., Sabadash, I. O, Grechyn, T. M. Using digital modeling for the development and implementation of microprocessor relay protection and automation. Proceedings of the Institute of electrodynamics. Energy. – 2000. – p. 36–41 (in Ukrainian)
[4] Gogolyuk P. T. Grechyn, A. Ravlyk, I. Grinberg. Automated Systems of Scientific Research of Modes and Processes for Power Distribution Systems with Valve Devices and Motor Load. 6th International Conference on Engineering Design and Automation (EDA 2002). – Maui, Hawaii, USA. – 2002. – р. 184–191.
[5] Segeda, M.S., Ravlyk, O.M., Ravlyk, N.O. Digital model of analysis of electromagnetic processes the electrical network of STC based on implicit one-step methods. Technical electrodynamics. – 2003. – No. 4. – p. 65–68 (in Ukrainian)
[6] Ravlyk, O. Comprehensive approach to the mathematical models of elements of electrical networks, protection devices and automation. Scientific Papers of Donetsk National Technical University “Electrical and Power”. – 2008. – No. 8 (140). – p. 114–117 (in Ukrainian)
[7] Ravlyk, O. Formation of state equations that describe processes in electrical networks, systems of protection and automation in contour coordinates. Proceedings of Lviv Polytechnic National University, Electricity and electromechanical systems. – 2008. – No. 615. – p. 116–125 (in Ukrainian)
[8] Ravlyk, O. Methods for solving integral-differential equations finite transients of electrical. Proceedings of Lviv Polytechnic National University, Electricity and electromechanical systems. – 2005. – No. 544. – p. 122–126 (in Ukrainian)
[9] Ravlyk, O.M. Models of electrical machines to study the processes in electrical networks. Proceedings of Lviv Polytechnic National University “Electricity and electromechanical systems”. – 2009. – No. 654. – p. 181–191 (in Ukrainian)
Тип вмісту : Article
Розташовується у зібраннях:Energy Engineering And Control Systems. – 2017. – Vol. 3, No. 1Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.