Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39769
Назва: Теоретико-методологічні підходи до моделювання інноватики в компетентно-орієнтованому навчальному процесі вищої освіти
Автори: Гаращук, Олена
Куценко, Віра
Приналежність: Державна інспекція навчальних закладів України; Державна установа «Інститут економіки природокористування
та сталого розвитку Національної академії наук України»
Бібліографічний опис: Гаращук О. Теоретико-методологічні підходи до моделювання інноватики в компетентно-орієнтованому навчальному процесі вищої освіти / Олена Гаращук, Віра Куценко // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 21–23 листопада 2017 року. — Львів : Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017. — С. 48–52.
Bibliographic description: Harashchuk O. Teoretyko-metodolohichni pidkhody do modeliuvannia innovatyky v kompetentno-oriientovanomu navchalnomu protsesi vyshchoi osvity, Olena Harashchuk, Vira Kutsenko, Innovatsiini kompiuterni tekhnolohii u vyshchii shkoli : materialy 9-oi Naukovo-praktychnoi konferentsii, Lviv, 21–23 listopada 2017 roku. — Lviv : Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka, 2017. — pp. 48–52.
Є частиною видання: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 2017
Конференція/захід: 9-а науково-практична конференція "Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі"
Журнал/збірник: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів
Дата публікації: 21-лис-2017
Видавництво: Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка
Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka
Місце видання, проведення: Львів
Часове охоплення: 21–23 листопада 2017 року
УДК: 37.014.5
330.341.304.4
Теми: інноватика
моделювання
компетенція
освіта
вища школа
освітні технології
критерії
системний підхід
innovation
modeling
competence
education
higher school
educational technologies
criteria
system approach
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 48-52
Початкова сторінка: 48
Кінцева сторінка: 52
Короткий огляд (реферат): Аналізується стан підготовки кадрів у вищій школі. Обґрунтовується необхідність активного впровадження в навчальний процес інноватики, компетентно-орієнтованого підходу. Підкреслюється необхідність підвищення якості підготовки кадрів, використовуючи при цьому модульні, інноваційні технології. Обґрунтовуються шляхи покращення інноваційного потенціалу вищої школи.
The state of personnel training in higher education is analyzed. The necessity of active introduction in the educational process of innovation, a competent-oriented approach is substantiated. It emphasizes the need to improve the quality of training, using modular, innovative technologies. The ways of improving the innovative potential of higher education are justified.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39769
Власник авторського права: © Національний університет «Львівська політехніка», 2017
© Олена Гаращук, Віра Куценко, 2017
Перелік літератури: 1. Вербицкий А. Гуманизация, компетентность, контекст-поиски оснований интеграции / А. Вербицкий, О. Ларионова // Alma-mater. – 2006. – №5. – С. 19-25.
2. Гортышев Ю.Ф. Модернизация образовательного процесса в техническом вузе / Ю.Ф. Гортышев // Ректор вуза. – 2008. – №10. – С. 52-57.
References: 1. Verbitskii A. Humanizatsiia, kompetentnost, kontekst-poiski osnovanii intehratsii, A. Verbitskii, O. Larionova, Alma-mater, 2006, No 5, P. 19-25.
2. Hortyshev Iu.F. Modernizatsiia obrazovatelnoho protsessa v tekhnicheskom vuze, Iu.F. Hortyshev, Rektor vuza, 2008, No 10, P. 52-57.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2017 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.