Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39768
Назва: Виклики застосування інформаційних технологій в освіті
Автори: Лебідь, Соломія
Приналежність: Національний університет «Львівська політехніка»
Бібліографічний опис: Лебідь С. Виклики застосування інформаційних технологій в освіті / Соломія Лебідь // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 21–23 листопада 2017 року. — Львів : Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017. — С. 42–48.
Bibliographic description: Lebid S. Vyklyky zastosuvannia informatsiinykh tekhnolohii v osviti, Solomiia Lebid, Innovatsiini kompiuterni tekhnolohii u vyshchii shkoli : materialy 9-oi Naukovo-praktychnoi konferentsii, Lviv, 21–23 listopada 2017 roku. — Lviv : Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka, 2017. — pp. 42–48.
Є частиною видання: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 2017
Конференція/захід: 9-а науково-практична конференція "Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі"
Журнал/збірник: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів
Дата публікації: 21-лис-2017
Видавництво: Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка
Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka
Місце видання, проведення: Львів
Часове охоплення: 21–23 листопада 2017 року
УДК: 378.02
Теми: інформаційні технології
стабільний розвиток
освіта
information technology
sustainable development
education
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 42-48
Початкова сторінка: 42
Кінцева сторінка: 48
Короткий огляд (реферат): У статті проаналізовано виклики застосування інформаційних технологій у вищій освіті в наш час. Новітні технологічні розробки в галузі інформаційних технологій дозволяють модифікувати та вдосконалювати освітній процес вже майже пів століття. Потреба в нових знаннях ставить перед університетами складні завдання швидкої інтеграції та ефективного використання новітніх практик в освітньому процесі. Нові навчальні практики, що з’явилися з новими технологіями, дозволяють комплексний підхід для створення стабільного навчального процесу. Хоча новітні технології не є обов’язковим фактором, вони дозволяють значно підвищити якість процесу навчання.
The article analyses the challenges of using information technologies in higher education in our time. The latest technological developments in the field of information technology allow us to modify and improve the learning process for almost half a century. The need for new knowledge sets the complex challenges fot universities for rapid integration and effective use of up-to-date practices in the educational process. New training practices emerging with new technologies allow an integrated approach to create a stable learning process. Although the latest technology is not a compulsory factor, it can improve the quality of the learning process significantly.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39768
Власник авторського права: © Національний університет «Львівська політехніка», 2017
© Лебідь Соломія, 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://www.zenka.org/dinosaurs-vs-humans-street-art-timeline/
https://zaxid.net/sluhayte_svoyu_ditinu_n1435323
http://www.medicaldesignandoutsourcing.com/futurist-ray-kurzweil-predicts-printed-organs-nanorobots-connecting-brains-computers-cloud/
https://www.technologyreview.com/s/601441/moores-law-is-dead-now-what/
http://wikieducator.org/Need_and_Importance_of_Information_Technology_in_Education
http://uil.unesco.org/journal-international-review-education/language-learning-support-active-social-inclusion
Перелік літератури: 1. Hamidi F. Meshkat M. Rezaee M. Jafari M. Information technology in education, Procedia Computer Science, Volume 3, 2011, pp. 369-373.
2. Zenka Will virtual and augmented reality move us into the knowledge age? // TEDxJacksonHole: Web page. - JacksonHole, 2010. - http://www.zenka.org/dinosaurs-vs-humans-street-art-timeline/.
3. !FESTACADEMY: Про виклики освіти з владикою Борисом Ґудзяком // !FESTACADEMY: Веб-сторінка. - Львів, 2017. - https://zaxid.net/sluhayte_svoyu_ditinu_n1435323.
4. Dvorak P. Futurist Ray Kurzweil predicts printed organs, nanorobots, and connecting our brains to computers in the cloud // MedicalDesign&Outsourcing. A MassDevice resource: Web page. - 2016. - http://www.medicaldesignandoutsourcing.com/futurist-ray-kurzweil-predicts-printed-organs-nanorobots-connecting-brains-computers-cloud/.
5. Simonite T. Intelligent Machines: Moore’s Law Is Dead. Now What? // MIT Technology Review: Web page. - 2016. - https://www.technologyreview.com/s/601441/moores-law-is-dead-now-what/.
6. Need and Importance of Information Technology in Education // WikiEducator. Free elearning content: Web page. - 2009. - http://wikieducator.org/Need_and_Importance_of_Information_Technology_in_Education.
7. Мартін Ф. Пришестя роботів: Техніка і загроза майбутнього безробіття. Наш формат, Київ, 2016. 8. Language learning to support active social inclusion // UNESCO Institute of Lifelong Learning: Web page. - 2017. - http://uil.unesco.org/journal-international-review-education/language-learning-support-active-social-inclusion.
References: 1. Hamidi F. Meshkat M. Rezaee M. Jafari M. Information technology in education, Procedia Computer Science, Volume 3, 2011, pp. 369-373.
2. Zenka Will virtual and augmented reality move us into the knowledge age?, TEDxJacksonHole: Web page, JacksonHole, 2010, http://www.zenka.org/dinosaurs-vs-humans-street-art-timeline/.
3. !FESTACADEMY: Pro vyklyky osvity z vladykoiu Borysom Gudziakom, !FESTACADEMY: Veb-storinka, Lviv, 2017, https://zaxid.net/sluhayte_svoyu_ditinu_n1435323.
4. Dvorak P. Futurist Ray Kurzweil predicts printed organs, nanorobots, and connecting our brains to computers in the cloud, MedicalDesign&Outsourcing. A MassDevice resource: Web page, 2016, http://www.medicaldesignandoutsourcing.com/futurist-ray-kurzweil-predicts-printed-organs-nanorobots-connecting-brains-computers-cloud/.
5. Simonite T. Intelligent Machines: Moore’s Law Is Dead. Now What?, MIT Technology Review: Web page, 2016, https://www.technologyreview.com/s/601441/moores-law-is-dead-now-what/.
6. Need and Importance of Information Technology in Education, WikiEducator. Free elearning content: Web page, 2009, http://wikieducator.org/Need_and_Importance_of_Information_Technology_in_Education.
7. Martin F. Pryshestia robotiv: Tekhnika i zahroza maibutnoho bezrobittia. Nash format, Kyiv, 2016. 8. Language learning to support active social inclusion, UNESCO Institute of Lifelong Learning: Web page, 2017, http://uil.unesco.org/journal-international-review-education/language-learning-support-active-social-inclusion.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2017 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.