Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39767
Назва: Організація дистанційної освіти в Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого
Автори: Карасюк, Володимир
Глинянський, Сергій
Приналежність: Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Бібліографічний опис: Карасюк В. Організація дистанційної освіти в Національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого / Володимир Карасюк, Сергій Глинянський // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 21–23 листопада 2017 року. — Львів : Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017. — С. 36–42.
Bibliographic description: Karasiuk V. Orhanizatsiia dystantsiinoi osvity v Natsionalnomu yurydychnomu universyteti im. Yaroslava Mudroho, Volodymyr Karasiuk, Serhii Hlynianskyi, Innovatsiini kompiuterni tekhnolohii u vyshchii shkoli : materialy 9-oi Naukovo-praktychnoi konferentsii, Lviv, 21–23 listopada 2017 roku. — Lviv : Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka, 2017. — pp. 36–42.
Є частиною видання: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 2017
Конференція/захід: 9-а науково-практична конференція "Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі"
Журнал/збірник: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів
Дата публікації: 21-лис-2017
Видавництво: Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка
Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka
Місце видання, проведення: Львів
Часове охоплення: 21–23 листопада 2017 року
УДК: 004.9
378.1
Теми: дистанційна освіта
Moodle
хмарні сервіси Microsoft
інтеграція сервісів
якість навчання
distance learning
Moodle
Microsoft cloud services
service integration
quality of training
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 36-42
Початкова сторінка: 36
Кінцева сторінка: 42
Короткий огляд (реферат): Розглянуті особливості будови і експлуатації системи дистанційного навчання в Національному юридичному університеті. Значну увагу приділено технологічним особливостям інтеграції системи LMS Moodle з хмарними сервісами Microsoft. Викладені результати дослідження процесу дистанційного навчання з наголосом на усунення притаманних дистанційній освіті недоліків
The features of the structure and operation of the distance learning system at the National Law University are considered. Considerable attention is paid to the technological features of integrating the LMS Moodle system with Microsoft cloud services. The results of the study of the distance learning process with the emphasis on eliminating the disadvantages inherent in distance education are presented.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39767
Власник авторського права: © Національний університет «Львівська політехніка», 2017
© В . Карасюк, С. Глинянський, 2017 .
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://studway.com.ua/distanciina-osvita/41
Перелік літератури: 1.Мегеденюк М. Як отримати закордонний диплом, не виходячи з дому / Мар’яна Мегединюк // - Studway. - 12.10.2016. [Електронний ресурс]. - Режим доступа: http://studway.com.ua/distanciina-osvita/41
2.Kumar A. Distance education: problems and solutions / Ajay Kumar Attri // - International Journal of Behavioral Social and Movement Sciences. - Vol.01, Oct. 2012, Issue 04. - P. 42 — 58.
3.Tatsyi V Semantic network of knowledge in science of law / V Tatsyi, A.Getman, S. Ivanov, V Karasiuk, O. Lugoviy, O. Sokolov // Automation, Control, and Information Technology (ACIT 2010): Proceedings of the IASTED International Conference on Automation, Control, and Information Technology, June 15 - 18, 2010. - Anaheim, USA, Calgary, Canada, Zurich, Switzerland: ACTA Press 2010. - P. 218 -222.
References: 1.Mehedeniuk M. Iak otrimati zakordonnii diplom, ne vikhodiachi z domu, Mar’iana Mehediniuk, Studway, 12.10.2016. [Electronic resource], Access mode: http://studway.com.ua/distanciina-osvita/41
2.Kumar A. Distance education: problems and solutions, Ajay Kumar Attri, International Journal of Behavioral Social and Movement Sciences, Vol.01, Oct. 2012, Issue 04, P. 42 - 58.
3.Tatsyi V Semantic network of knowledge in science of law, V Tatsyi, A.Getman, S. Ivanov, V Karasiuk, O. Lugoviy, O. Sokolov, Automation, Control, and Information Technology (ACIT 2010): Proceedings of the IASTED International Conference on Automation, Control, and Information Technology, June 15 - 18, 2010, Anaheim, USA, Calgary, Canada, Zurich, Switzerland: ACTA Press 2010, P. 218 -222.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2017 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.