Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39766
Назва: Особливості застосування дистанційного навчання у процесі професійної перепідготовки військовослужбовців у Львівській політехніці
Автори: Захарчук, Мар’яна
Приналежність: Національний університет «Львівська політехніка»
Бібліографічний опис: Захарчук М. Особливості застосування дистанційного навчання у процесі професійної перепідготовки військовослужбовців у Львівській політехніці / Мар’яна Захарчук // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 21–23 листопада 2017 року. — Львів : Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017. — С. 25–36.
Bibliographic description: Zakharchuk M. Osoblyvosti zastosuvannia dystantsiinoho navchannia u protsesi profesiinoi perepidhotovky viiskovosluzhbovtsiv u Lvivskii politekhnitsi, Mar’iana Zakharchuk, Innovatsiini kompiuterni tekhnolohii u vyshchii shkoli : materialy 9-oi Naukovo-praktychnoi konferentsii, Lviv, 21–23 listopada 2017 roku. — Lviv : Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka, 2017. — pp. 25–36.
Є частиною видання: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 2017
Конференція/захід: 9-а науково-практична конференція "Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі"
Журнал/збірник: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів
Дата публікації: 21-лис-2017
Видавництво: Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка
Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka
Місце видання, проведення: Львів
Часове охоплення: 21–23 листопада 2017 року
УДК: 378.046.4
377.018.48
Теми: андрагогіка
дистанційне навчання
перепідготовка
навчання дорослих
слухач
підвищення кваліфікації
andragogy
distance education
retraining
adult education
participant
continuing education
Кількість сторінок: 12
Діапазон сторінок: 25-36
Початкова сторінка: 25
Кінцева сторінка: 36
Короткий огляд (реферат): Розглянуто питання застосування дистанційного навчання у процесі професійної перепідготовки військовослужбовців у Львівській політехніці. Проаналізовано принципи освітнього процесу для дорослих. Розглянуто переваги експериментального навчання. Окреслено рекомендації щодо впровадження технологій дистанційного навчання в освітній процес ВНЗ.
The article considers the issue of the use of distance education in the process of vocational retraining of former military men at Lviv Polytechnic National University. The author has also analyzed the principles of the educational process for adults. There are considered the advantages of experimental learning. Likewise the author has outlined the recommendations on the introduction of distance education technologies to the educational process of universities.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39766
Власник авторського права: © Національний університет «Львівська політехніка», 2017
© Maryana Zakharchuk 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://tip.psychology.org
http://stud.com.ua/57100/pedagogika/spetsifika_osviti_doroslih
https://www.nrcs.usda.gov
Перелік літератури: 1. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / С. А. Смирнов, И. Б. Котова, Е. Н. Шиянов, Т. И. Бабаева и др.: Под ред. С. А. Смирнова. – М., 1988.
2. Станіслав Андрейчук Використання технологій дистанційного навчання у професійній підготовці людей з особливими проблемами // Реформування соціальних служб в Україні: сучасний стан та перспективи. Зб. матеріалів Міжнар. наук.- практ конф./За ред. Неллі Ничкало, Бреда Маккензі. – Львів; Вінніпег: Видавнича фірма «Малті – М» - Львів, 2003.
3. Kearsley G. (2010). Andragogy (M.Knowles). The theory Into practice database / G. Kearsley . Retrieved from http://tip.psychology.org
4. Loreman, T. Integration: coming from the outside / T. Loreman // Interaction. –1999. – Vol. 13(1). – P. 21-23.
5. McLeod, S. A. (2013). Kolb - learning styles. Retrieved from www.simplypsychology.org/learning-kolb.html
6. http://stud.com.ua/57100/pedagogika/spetsifika_osviti_doroslih 7. https://www.nrcs.usda.gov
References: 1. Pedahohika: pedahohicheskie teorii, sistemy, tekhnolohii: Ucheb. posobie dlia stud. sred. ped. ucheb. zavedenii, S. A. Smirnov, I. B. Kotova, E. N. Shiianov, T. I. Babaeva and other: ed. S. A. Smirnova, M., 1988.
2. Stanislav Andreichuk Vykorystannia tekhnolohii dystantsiinoho navchannia u profesiinii pidhotovtsi liudei z osoblyvymy problemamy, Reformuvannia sotsialnykh sluzhb v Ukraini: suchasnyi stan ta perspektyvy. Zb. materialiv Mizhnar. nauk, prakt konf./ed. Nelli Nychkalo, Breda Makkenzi, Lviv; Vinnipeh: Vydavnycha firma "Malti – M" - Lviv, 2003.
3. Kearsley G. (2010). Andragogy (M.Knowles). The theory Into practice database, G. Kearsley . Retrieved from http://tip.psychology.org
4. Loreman, T. Integration: coming from the outside, T. Loreman, Interaction. –1999, Vol. 13(1), P. 21-23.
5. McLeod, S. A. (2013). Kolb - learning styles. Retrieved from www.simplypsychology.org/learning-kolb.html
6. http://stud.com.ua/57100/pedagogika/spetsifika_osviti_doroslih 7. https://www.nrcs.usda.gov
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2017 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.