Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39765
Назва: Освітній портал "Крок до України" як інтерактивний онлайн ресурс для дистанційного вивичення української мови студентами-іноземцями Львівської політехніки
Автори: Медведєва, Олена
Приналежність: Національного університету «Львівська політехніка»
Бібліографічний опис: Медведєва О. Освітній портал "Крок до України" як інтерактивний онлайн ресурс для дистанційного вивичення української мови студентами-іноземцями Львівської політехніки / Олена Медведєва // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 21–23 листопада 2017 року. — Львів : Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017. — С. 19–25.
Bibliographic description: Medvedieva O. Osvitnii portal "Krok do Ukrainy" yak interaktyvnyi onlain resurs dlia dystantsiinoho vyvychennia ukrainskoi movy studentamy-inozemtsiamy Lvivskoi politekhniky, Olena Medvedieva, Innovatsiini kompiuterni tekhnolohii u vyshchii shkoli : materialy 9-oi Naukovo-praktychnoi konferentsii, Lviv, 21–23 listopada 2017 roku. — Lviv : Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka, 2017. — pp. 19–25.
Є частиною видання: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 2017
Конференція/захід: 9-а науково-практична конференція "Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі"
Журнал/збірник: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів
Дата публікації: 21-лис-2017
Видавництво: Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка
Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka
Місце видання, проведення: Львів
Часове охоплення: 21–23 листопада 2017 року
УДК: 811.161.2
004.8
Теми: освітній портал
українська мова як іноземна (УМІ)
дистанційне навчання
види мовленнєвої діяльності
навчально-методичний ресурс
інтерактивні методи навчання
тандем-метод
educational portal
Ukrainian as a foreign language (UFL)
distance learning
types of speech activity
educational and methodological resource
interactive teaching methods
tandem method
Кількість сторінок: 7
Діапазон сторінок: 19-25
Початкова сторінка: 19
Кінцева сторінка: 25
Короткий огляд (реферат): У статті представлено освітній портал «Крок до України» як перший інтерактивний навчально-методичний ресурс для дистанційного вивчення української мови як іноземної (УМІ) студентами-іноземцями Львівської політехніки. У статті зосереджена увага на структурному та контентному аналізі освітнього порталу, подано детальний опис функціонування його навчально-інтерактивних рубрик та підрубрик, визначено переваги дистанційного вивчення УМІ відповідно до видів мовленнєвої діяльності студентів та їхніх рівнів володіння українською мовою.
The educational portal «Step to Ukraine» as the first interactive educational and methodological resource for distance learning of Ukrainian as a foreign language (UFL) by the foreign students of Lviv Polytechnic is presented in the article. The article focuses on the structural and content analysis of the educational portal, provides a detailed description of the functioning of its educational interactive headings and subheadings, the advantages of distance learning of UFL according to the types of students' speech activity and their levels of language proficiency in Ukrainian are determined.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39765
Власник авторського права: © Національний університет «Львівська політехніка», 2017
© Олена Медведєва, 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://krok.miok.lviv.ua/uk/
Перелік літератури: 1. Крок до України: освітній портал для вивчення УМІ. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://krok.miok.lviv.ua/uk/
References: 1. Krok do Ukrainy: osvitnii portal dlia vyvchennia UMI, [Electronic resource], Access mode: http://krok.miok.lviv.ua/uk/
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2017 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.