Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39762
Назва: Варіативна оцінка знань студентів за допомогою системи тест-IQ
Автори: Паламарчук, Євген
Коваленко, Олена
Яцковська, Римма
Приналежність: Вінницький національний технічний університет
Вінницький національний аграрний університет
Бібліографічний опис: Паламарчук Є. Варіативна оцінка знань студентів за допомогою системи тест-IQ / Євген Паламарчук, Олена Коваленко, Римма Яцковська // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 21–23 листопада 2017 року. — Львів : Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017. — С. 188–193.
Bibliographic description: Palamarchuk Ye. Variatyvna otsinka znan studentiv za dopomohoiu systemy test-IQ, Yevhen Palamarchuk, Olena Kovalenko, Rymma Yatskovska, Innovatsiini kompiuterni tekhnolohii u vyshchii shkoli : materialy 9-oi Naukovo-praktychnoi konferentsii, Lviv, 21–23 listopada 2017 roku. — Lviv : Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka, 2017. — pp. 188–193.
Є частиною видання: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 2017
Конференція/захід: 9-а науково-практична конференція "Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі"
Журнал/збірник: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів
Дата публікації: 21-лис-2017
Видавництво: Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка
Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka
Місце видання, проведення: Львів
Часове охоплення: 21–23 листопада 2017 року
УДК: 004
378.147(045)
Теми: оцінка знань
система управління навчанням
тестове завдання
штучний інтелект
перевірка знань
JetIQ
knowledge assessment
learning management system
test task
artificial intelligence
knowledge testing
JetIQ
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 188-193
Початкова сторінка: 188
Кінцева сторінка: 193
Короткий огляд (реферат): Автори представляють результати розробки програмного модулю тестування в системі управління навчанням. Головною особливістю розробки є запровадження супертесту – програми формування типових тестових завдань з автоматичною зміною умови задачі. Такі елементи штучного інтелекту дозволяють підвищити якість тестових завдань та зменшити вірогідність формального виконання задач студентами. Можливості запровадження тренувальних та підсумкових тестів та ігрових елементів щодо мотивації студентів та викладачів (рейтинг тестів, повідомлення щодо результатів тестування) соціалізують систему перевірки знань.
The authors present the results of the development of the program module for testing in the management education system. The main feature of the development is the introduction of a super test - a program for the formation of typical test tasks with automatic change of the task conditions. Such elements of artificial intelligence can improve the quality of test tasks and reduce the probability of formal fulfillment of tasks by students. Possibilities for introducing training and final tests and game elements to motivate students and teachers (rating of tests, reports by test results), socialize of knowledge verification system.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39762
Власник авторського права: © Національний університет «Львівська політехніка», 2017
©Паламарчук Є.А., Коваленко О.О.,Яцковська Р.О. 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: https://iq.vntu.edu.ua/Назва
https://iq.vntu.edu.ua
http://iq.vntu.edu.ua/help/superinstr.pdf.-
Перелік літератури: 1. Грабко В.В., Романюк О.Н., Бісікало О.В., Боцула М.П., Паламарчук Є.А., Коваленко О.О. Система інтеграції електронних ресурсів вищого навчального закладу "Інтегровані електронні ресурси ВНТУ JetIQ «Концепція інтеграції електронних ресурсів ВНТУ» службовий твір (№70723 від 21.11.16). [Електронний ресурс] . - https://iq.vntu.edu.ua/Назва з екрану.
2. Паламарчук Є.А., Бісікало О.В., Коваленко О.О. КП «Навігатор навчальних ресурсів» службовий твір (№70590 від 21.11.16). [Електронний ресурс] . - https://iq.vntu.edu.ua. - Назва з екрану.
3. Супертест [Електронний ресурс] / Доступ: http://iq.vntu.edu.ua/help/superinstr.pdf.- Назва з екрану.
References: 1. Hrabko V.V., Romaniuk O.N., Bisikalo O.V., Botsula M.P., Palamarchuk Ye.A., Kovalenko O.O. Systema intehratsii elektronnykh resursiv vyshchoho navchalnoho zakladu "Intehrovani elektronni resursy VNTU JetIQ "Kontseptsiia intehratsii elektronnykh resursiv VNTU" sluzhbovyi tvir (No 70723 vid 21.11.16). [Electronic resource] , https://iq.vntu.edu.ua/Title from the screen.
2. Palamarchuk Ye.A., Bisikalo O.V., Kovalenko O.O. KP "Navihator navchalnykh resursiv" sluzhbovyi tvir (No 70590 vid 21.11.16). [Electronic resource] , https://iq.vntu.edu.ua, Title from the screen.
3. Supertest [Electronic resource], Dostup: http://iq.vntu.edu.ua/help/superinstr.pdf, Title from the screen.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2017 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.