Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39761
Назва: Інформаційне електронне середовище навчального відділу університету
Автори: Паламарчук, Євген
Коваленко, Олена
Савчук, Тамара
Приналежність: Вінницький національний технічний університет
Бібліографічний опис: Паламарчук Є. Інформаційне електронне середовище навчального відділу університету / Євген Паламарчук, Олена Коваленко, Тамара Савчук // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 21–23 листопада 2017 року. — Львів : Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017. — С. 184–188.
Bibliographic description: Palamarchuk Ye. Informatsiine elektronne seredovyshche navchalnoho viddilu universytetu, Yevhen Palamarchuk, Olena Kovalenko, Tamara Savchuk, Innovatsiini kompiuterni tekhnolohii u vyshchii shkoli : materialy 9-oi Naukovo-praktychnoi konferentsii, Lviv, 21–23 listopada 2017 roku. — Lviv : Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka, 2017. — pp. 184–188.
Є частиною видання: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 2017
Конференція/захід: 9-а науково-практична конференція "Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі"
Журнал/збірник: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів
Дата публікації: 21-лис-2017
Видавництво: Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка
Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka
Місце видання, проведення: Львів
Часове охоплення: 21–23 листопада 2017 року
УДК: 004
378.147(045)
Теми: інформаційне електронне середовище
навчальний відділ
нормативне забезпечення
методичне забезпечення
моніторинг освітньої діяльності
JetIQ
informational electronic environment
educational department
regulatory support
methodical support
monitoring of educational activities
JetIQ
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 184-188
Початкова сторінка: 184
Кінцева сторінка: 188
Короткий огляд (реферат): Автори представляють результати розробки моделі інформаційного електронного середовища навчального відділу університету. Основними функціями середовища є інформування викладачів та співробітників щодо нормативних та розпорядчих документів для здійснення навчально-методичної діяльності; формування запитів внутрішньої та зовнішньої звітності; моніторинг здійснення освітньої діяльності.
The authors present the results of development of the model of the informational electronic environment for the university's teaching department. The main functions of the environment are informing teachers and staff about normative and regulatory documents for educational and methodological activities; formation of requests for internal and external reporting; monitoring of educational activities.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39761
Власник авторського права: © Національний університет «Львівська політехніка», 2017
©Паламарчук Є.А., Коваленко О.О., Савчук Т.О. 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: https://iq.vntu.edu.ua/Назва
https://iq.vntu.edu.ua
Перелік літератури: 1. Грабко В.В., Романюк О.Н., Бісікало О.В., Боцула М.П., Паламарчук Є.А., Коваленко О.О. Система інтеграції електронних ресурсів вищого навчального закладу "Інтегровані електронні ресурси ВНТУ JetIQ службовий твір (№70723 від 21.11.16). [Електронний ресурс] . - https://iq.vntu.edu.ua/Назва з екрану.
2. Грабко В.В., Бісікало О.В., Савчук Т.О., Паламарчук Є.А., Коваленко О.О. Електронний деканат JetIQ» службовий твір (№70724 від 21.11.16). [Електронний ресурс] . - https://iq.vntu.edu.ua. - Назва з екрану.
References: 1. Hrabko V.V., Romaniuk O.N., Bisikalo O.V., Botsula M.P., Palamarchuk Ye.A., Kovalenko O.O. Systema intehratsii elektronnykh resursiv vyshchoho navchalnoho zakladu "Intehrovani elektronni resursy VNTU JetIQ sluzhbovyi tvir (No 70723 vid 21.11.16). [Electronic resource] , https://iq.vntu.edu.ua/Title from the screen.
2. Hrabko V.V., Bisikalo O.V., Savchuk T.O., Palamarchuk Ye.A., Kovalenko O.O. Elektronnyi dekanat JetIQ" sluzhbovyi tvir (No 70724 vid 21.11.16). [Electronic resource] , https://iq.vntu.edu.ua, Title from the screen.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2017 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.