Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39760
Назва: Розробка динамічного внутрішнього сайту кафедри
Автори: Паламарчук, Євген
Квєтний, Роман
Дубовой, Володимир
Приналежність: Вінницький національний технічний університет
Бібліографічний опис: Паламарчук Є. Розробка динамічного внутрішнього сайту кафедри / Євген Паламарчук, Роман Квєтний, Володимир Дубовой // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 21–23 листопада 2017 року. — Львів : Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017. — С. 179–183.
Bibliographic description: Palamarchuk Ye. Rozrobka dynamichnoho vnutrishnoho saitu kafedry, Yevhen Palamarchuk, Roman Kvietnyi, Volodymyr Dubovoi, Innovatsiini kompiuterni tekhnolohii u vyshchii shkoli : materialy 9-oi Naukovo-praktychnoi konferentsii, Lviv, 21–23 listopada 2017 roku. — Lviv : Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka, 2017. — pp. 179–183.
Є частиною видання: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 2017
Конференція/захід: 9-а науково-практична конференція "Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі"
Журнал/збірник: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів
Дата публікації: 21-лис-2017
Видавництво: Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка
Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka
Місце видання, проведення: Львів
Часове охоплення: 21–23 листопада 2017 року
УДК: 004
378.147(045)
Теми: сайт кафедри
динамічний сайт
електронна звітність
інтеграція електронних ресурсів
прозорість інформації
JetIQ
site of the department
dynamic site
electronic reporting
integration of electronic resources
information transparency
JetIQ
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 179-183
Початкова сторінка: 179
Кінцева сторінка: 183
Короткий огляд (реферат): Автори представляють результати розробки і тестування динамічного внутрішнього сайту кафедри. Визначені основні функції сайту: достовірна інформація щодо складу кафедри, методичного забезпечення, результатів наукової роботи; автоматизоване формування звітних таблиць та документів за видами діяльності; інтеграція з іншими електронними ресурсами.
The authors present the results of development and testing of the dynamic internal site of the department. The basic functions of the site are determined: reliable information on the composition of the department, methodological support, results of scientific work; automated formation of reporting tables and documents by type of activity; integration with other electronic resources.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39760
Власник авторського права: © Національний університет «Львівська політехніка», 2017
©Паламарчук Є.А., Квєтний Р.Н., Дубовой В.М., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: https://iq.vntu.edu.ua/Назва
https://iq.vntu.edu.ua
Перелік літератури: 1. Chang, V. (2008). An evaluation instrument for e-learning ecosystem. Paper presented at the IEEE International Conference on Industrial Informatics (INDIN), 1244-1249. doi:10.1109/INDIN.2008.4618293
2. Грабко В.В., Романюк О.Н., Бісікало О.В., Боцула М.П., Паламарчук Є.А., Коваленко О.О. Система інтеграції електронних ресурсів вищого навчального закладу "Інтегровані електронні ресурси ВНТУ JetIQ «Концепція інтеграції електронних ресурсів ВНТУ» службовий твір (№70723 від 21.11.16). [Електронний ресурс] . - https://iq.vntu.edu.ua/Назва з екрану.
3. Паламарчук Є.А., Бісікало О.В., Коваленко О.О. КП «Навігатор навчальних ресурсів» службовий твір (№70590 від 21.11.16). [Електронний ресурс] . - https://iq.vntu.edu.ua. - Назва з екрану.
References: 1. Chang, V. (2008). An evaluation instrument for e-learning ecosystem. Paper presented at the IEEE International Conference on Industrial Informatics (INDIN), 1244-1249. doi:10.1109/INDIN.2008.4618293
2. Hrabko V.V., Romaniuk O.N., Bisikalo O.V., Botsula M.P., Palamarchuk Ye.A., Kovalenko O.O. Systema intehratsii elektronnykh resursiv vyshchoho navchalnoho zakladu "Intehrovani elektronni resursy VNTU JetIQ "Kontseptsiia intehratsii elektronnykh resursiv VNTU" sluzhbovyi tvir (No 70723 vid 21.11.16). [Electronic resource] , https://iq.vntu.edu.ua/Title from the screen.
3. Palamarchuk Ye.A., Bisikalo O.V., Kovalenko O.O. KP "Navihator navchalnykh resursiv" sluzhbovyi tvir (No 70590 vid 21.11.16). [Electronic resource] , https://iq.vntu.edu.ua, Title from the screen.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2017 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.