Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39759
Назва: Інформаційно-аналітична система “SCIENCE LP” для супроводу наукової діяльності Львівської політехніки
Автори: Тушницький, Руслан
Квятковський, Богдан
Приналежність: Національний університет «Львівська політехніка»
Бібліографічний опис: Тушницький Р. Інформаційно-аналітична система “SCIENCE LP” для супроводу наукової діяльності Львівської політехніки / Руслан Тушницький, Богдан Квятковський // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 21–23 листопада 2017 року. — Львів : Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017. — С. 12–19.
Bibliographic description: Tushnitskii R. Informatsiino-analitychna systema "SCIENCE LP" dlia suprovodu naukovoi diialnosti Lvivskoi politekhniky, Ruslan Tushnitskii, Bohdan Kviatkovskii, Innovatsiini kompiuterni tekhnolohii u vyshchii shkoli : materialy 9-oi Naukovo-praktychnoi konferentsii, Lviv, 21–23 listopada 2017 roku. — Lviv : Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka, 2017. — pp. 12–19.
Є частиною видання: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 2017
Конференція/захід: 9-а науково-практична конференція "Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі"
Журнал/збірник: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів
Дата публікації: 21-лис-2017
Видавництво: Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка
Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka
Місце видання, проведення: Львів
Часове охоплення: 21–23 листопада 2017 року
УДК: 004.9
Теми: інформатизація
інформаційно-аналітична система
цифровий університет
система звітності
web-технології
informatization
information-analytical system
a digital university
reporting system
web-technology
Кількість сторінок: 8
Діапазон сторінок: 12-19
Початкова сторінка: 12
Кінцева сторінка: 19
Короткий огляд (реферат): В роботі розглянуто інформаційно-аналітичну систему “ScienceLP” для супроводу наукової діяльності в Національному університеті “Львівська Політехніка”. Наведено архітектуру системи, її основні функціональні можливості, а також технології реалізації системи.
In the paper the “ScienceLP” information-analytical system for the support of scientific research at the National University “Lviv Polytechnic” is considered. The architecture of the system, its major functions and system implementation technology are presented.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39759
Власник авторського права: © Національний університет «Львівська політехніка», 2017
© Руслан Тушницький, Богдан Квятковський, 2017
Перелік літератури: 1. Федасюк Д. Структура інформаційно-аналітичної системи обліку підготовки наукових кадрів університету / Д. Федасюк, В. Макар, Р. Тушницький // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Інформатизація вищого навчального закладу. – 2013. – №775. – С.99-106.
2. Tushnytskyy R., Makar V. Software for Automate the Management of Research at the Lviv Polytechnic National University // Proceedings of the XII International Conference “Perspective Technologies and Methods in MEMS Design” (MEMSTECH’2016). – Lviv-Polyana, 2016. – P. 205-208.
3. Макар В., Тушницький Р. Інформаційно-аналітична система для відділу докторантури та аспірантури Львівської політехніки / В. Макар, Р. Тушницький // Матеріали 5-ї науково-практичної конференції «Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі» (ICT 2013). – Львів, 2013. – C.28–33.
4. Макар В., Тушницький Р. Інформаційно-аналітична система для автоматизації підготовки наукових звітів підрозділів Львівської політехніки / В. Макар, Р. Тушницький // Матеріали 6-ї науково-практичної конференції «Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі» (ICT 2014). – Львів, 2014. – C.177–182.
5. Тушницький Р., Макар В. Інформаційно-аналітична система для автоматизації обліку міжнародної науково-технічної співпраці львівської політехніки // Матеріали 7-ї науково-практичної конференції “Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі” (ICT 2015). – Львів, 2015. – С.5–11.
6. Тушницький Р., Квятковський Б. Інформаційно-аналітична система для автоматизації обліку студентської наукової діяльності // Матеріали 8-ї науково-практичної конференції “Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі” (ICT 2016). – Львів, 2016. – С157-163.
References: 1. Fedasiuk D. Struktura informatsiino-analitychnoi systemy obliku pidhotovky naukovykh kadriv universytetu, D. Fedasiuk, V. Makar, R. Tushnytskyi, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika": Informatyzatsiia vyshchoho navchalnoho zakladu, 2013, No 775, P.99-106.
2. Tushnytskyy R., Makar V. Software for Automate the Management of Research at the Lviv Polytechnic National University, Proceedings of the XII International Conference "Perspective Technologies and Methods in MEMS Design" (MEMSTECH’2016), Lviv-Polyana, 2016, P. 205-208.
3. Makar V., Tushnytskyi R. Informatsiino-analitychna systema dlia viddilu doktorantury ta aspirantury Lvivskoi politekhniky, V. Makar, R. Tushnytskyi, Materialy 5-yi naukovo-praktychnoi konferentsii "Innovatsiini kompiuterni tekhnolohii u vyshchii shkoli" (ICT 2013), Lviv, 2013, P.28–33.
4. Makar V., Tushnytskyi R. Informatsiino-analitychna systema dlia avtomatyzatsii pidhotovky naukovykh zvitiv pidrozdiliv Lvivskoi politekhniky, V. Makar, R. Tushnytskyi, Materialy 6-yi naukovo-praktychnoi konferentsii "Innovatsiini kompiuterni tekhnolohii u vyshchii shkoli" (ICT 2014), Lviv, 2014, P.177–182.
5. Tushnytskyi R., Makar V. Informatsiino-analitychna systema dlia avtomatyzatsii obliku mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi spivpratsi lvivskoi politekhniky, Materialy 7-yi naukovo-praktychnoi konferentsii "Innovatsiini kompiuterni tekhnolohii u vyshchii shkoli" (ICT 2015), Lviv, 2015, P.5–11.
6. Tushnytskyi R., Kviatkovskyi B. Informatsiino-analitychna systema dlia avtomatyzatsii obliku studentskoi naukovoi diialnosti, Materialy 8-yi naukovo-praktychnoi konferentsii "Innovatsiini kompiuterni tekhnolohii u vyshchii shkoli" (ICT 2016), Lviv, 2016, P.157-163.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2017 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.