Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39758
Назва: Розробка освітніх сервісів на основі технологій Open Data
Автори: Щербак, Сергій
Приналежність: Національний університет "Львівська політехніка"
Бібліографічний опис: Щербак С. Розробка освітніх сервісів на основі технологій Open Data / Сергій Щербак // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 21–23 листопада 2017 року. — Львів : Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017. — С. 176–179.
Bibliographic description: Shcherbak S. Rozrobka osvitnikh servisiv na osnovi tekhnolohii Open Data, Serhii Shcherbak, Innovatsiini kompiuterni tekhnolohii u vyshchii shkoli : materialy 9-oi Naukovo-praktychnoi konferentsii, Lviv, 21–23 listopada 2017 roku. — Lviv : Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka, 2017. — pp. 176–179.
Є частиною видання: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 2017
Конференція/захід: 9-а науково-практична конференція "Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі"
Журнал/збірник: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів
Дата публікації: 21-лис-2017
Видавництво: Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка
Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka
Місце видання, проведення: Львів
Часове охоплення: 21–23 листопада 2017 року
УДК: 681.324
Теми: Освітні сервіси
Open Data
Семантичні технології
Індивідуальне навчання
Онтології
E-Learning
Educational Platforms
Educational Services
Open Data
Semantic Technologies
Individual Learning
Ontologies
E-Learning
Educational Platforms
Кількість сторінок: 4
Діапазон сторінок: 176-179
Початкова сторінка: 176
Кінцева сторінка: 179
Короткий огляд (реферат): Досліджено прикладні аспекти розробки освітніх сервісів на основі концепції відкритих даних в умовах сучасної системи освіти та проведено порівняльний аналіз сучасних освітніх онлайн-платформ. Запропонована формальна модель освітніх сервісів для дистанційного навчання представлена як частина мікросервісної архітектури відкритого інформаційного простору та забезпечує динамічне додавання нових спеціалізованих підсистем без необхідності переробки правил освітньої онтології. Ця модель дозволяє розробку стратегії індивідуального навчання для студентів.
We considered practical aspects of development educational services on based Open Data. The proposed formal model of educational services for E-Learning is presented as a part of the microservice architecture of the open information space and provides dynamic addition of the new specialized subsystem without the need for resetting rules of the educational ontology. This model allowed development of individual strategy of E-learning for students.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39758
Власник авторського права: © Національний університет «Львівська політехніка», 2017
© С.С. Щербак, 2017
Перелік літератури: 1. Рогушина Ю. В. Онтологічний аналіз у Web / Ю. В. Рогушина, А. Я. Гладун, В.В. Осадчий, С.М. Прийма – Мелітополь : МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 2015. – 407 с.
2. Гладун А. Я. Семантичні технології: принципи та практики / А. Я. Гладун, Ю. В. Рогушина – К. : ТОВ «ВД АДЕФ-Україна», 2016. – 308 с.
References: 1. Rohushyna Yu. V. Ontolohichnyi analiz u Web, Yu. V. Rohushyna, A. Ya. Hladun, V.V. Osadchyi, S.M. Pryima – Melitopol : MDPU im. Bohdana Khmelnytskoho, 2015, 407 p.
2. Hladun A. Ya. Semantychni tekhnolohii: pryntsypy ta praktyky, A. Ya. Hladun, Yu. V. Rohushyna – K. : TOV "VD ADEF-Ukraine", 2016, 308 p.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2017 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.