Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39754
Назва: Розподіл повноважень користувачів у системі вибору навчальних дисциплін студентами
Автори: Жежнич, Павло
Квятковський, Богдан
Бурак, Теодор
Чирка, Олег
Приналежність: Національний університет "Львівська Політехніка"
Бібліографічний опис: Розподіл повноважень користувачів у системі вибору навчальних дисциплін студентами / Павло Жежнич, Богдан Квятковський, Теодор Бурак, Олег Чирка // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 21–23 листопада 2017 року. — Львів : Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017. — С. 161–164.
Bibliographic description: Rozpodil povnovazhen korystuvachiv u systemi vyboru navchalnykh dystsyplin studentamy, Pavlo Zhezhnich, Bohdan Kviatkovskii, Teodor Burak, Oleh Chirka, Innovatsiini kompiuterni tekhnolohii u vyshchii shkoli : materialy 9-oi Naukovo-praktychnoi konferentsii, Lviv, 21–23 listopada 2017 roku. — Lviv : Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka, 2017. — pp. 161–164.
Є частиною видання: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 2017
Конференція/захід: 9-а науково-практична конференція "Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі"
Журнал/збірник: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів
Дата публікації: 21-лис-2017
Видавництво: Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка
Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka
Місце видання, проведення: Львів
Часове охоплення: 21–23 листопада 2017 року
УДК: 004.588
Теми: student
curriculum
course selection
information system
user permission
Кількість сторінок: 4
Діапазон сторінок: 161-164
Початкова сторінка: 161
Кінцева сторінка: 164
Короткий огляд (реферат): This paper considers an approach to users’ permissions distribution in the information system of students’ course selections. The system provides flexibility of users’ permissions control according to users' reference points and data access at the logical level of the database as well as severity of the process due to limitations on data manipulating.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39754
Власник авторського права: © Національний університет «Львівська політехніка», 2017
© П.І.Жежнич, Б.О.Квятковський, Т.О.Бурак, О.Р.Чирка, 2017
Перелік літератури: 1. Жежнич П. Архітектура системи вибору навчальних дисциплін студентами / Павло Жежнич, Богдан Квятковський, Олег Чирка // Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі : матеріали 8-ої Науково-практичної конференції, 22–24 листопада 2016 року, Львів / Національний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2016. – С. 115–118.
2. Гриценко В. Методологія впровадження інформаційно-аналітичних систем управління університетом / В. Гриценко // Наукові записки. – Випуск 10. – Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 2. Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. - С.107-112.
3. Косіюк М. М. Інтегрована система комп’ютерної підтримки університетського менеджменту / М. М. Косіюк, А. Ю. Мазарчук, К. Е. Більовський // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2015. - Т. 50, вип. 6. - С. 108-119.
4. Рудий Т.В. Засади захисту інформації в інформаційних системах підприємств / Тарас В. Рудий, Леся М. Томаневич, Ольга І. Руда // «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці». – 2014. – №2(152). – С.551-557.
5. Тарасов Д. О. Обмежений набір операцій для роботи з базами даних / Д. О. Тарасов, A. M. Пелещишин, П. І. Жежнич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2001. – № 438 : Інформаційні системи та мережі. – С. 125–131.
6. Myshchyshyn V. Concept of versions of electronic documents in databases / Vitalii Myshchyshyn, Pavlo Zhezhnych // Комп'ютерні науки та інженерія : матеріали VІ Міжнародної конференції молодих вчених CSE-2013, 21–23 листопада 2013 року, Україна, Львів / Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – С. 222-223.
7. Zhezhnych P., Burak T., Chyrka O. On the temporal access control implementation at the logical level of relational databases // Комп'ютерні науки та інформаційні технології: матеріали ХI Міжнародної науково-технічної конференції CSIT 2016 (Львів, 6-10 вересня 2016 р.) - Львів : Видавництво Львівської політехніки. – C. 84 – 87.
8. Львов М.С. Інформаційна система управління вищим навчальним закладом як платформа реалізації управління академічним процесом / М.С.Львов, О.В.Співаковський, Д.Є.Щедролосьєв // Журнал «Комп’ютер у школі та сім’ї». – 2007. – Вип.2. – С.3-6.
References: 1. Zhezhnych P. Arkhitektura systemy vyboru navchalnykh dystsyplin studentamy, Pavlo Zhezhnych, Bohdan Kviatkovskyi, Oleh Chyrka, Innovatsiini kompiuterni tekhnolohii u vyshchii shkoli : materialy 8-oi Naukovo-praktychnoi konferentsii, 22–24 lystopada 2016 roku, Lviv, Natsionalnyi universytet "Lvivska politekhnika", Lviv : Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka, 2016, P. 115–118.
2. Hrytsenko V. Metodolohiia vprovadzhennia informatsiino-analitychnykh system upravlinnia universytetom, V. Hrytsenko, Naukovi zapysky, Issue 10, Serie: Problemy metodyky fizyko-matematychnoi i tekhnolohichnoi osvity. Part 2. Kropyvnytskyi: RVV KDPU im. V. Vynnychenka, 2016, P.107-112.
3. Kosiiuk M. M. Intehrovana systema kompiuternoi pidtrymky universytetskoho menedzhmentu, M. M. Kosiiuk, A. Yu. Mazarchuk, K. E. Bilovskyi, Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 2015, V. 50, Iss. 6, P. 108-119.
4. Rudyi T.V. Zasady zakhystu informatsii v informatsiinykh systemakh pidpryiemstv, Taras V. Rudyi, Lesia M. Tomanevych, Olha I. Ruda, "Matematychni metody, modeli ta informatsiini tekhnolohii v ekonomitsi", 2014, No 2(152), P.551-557.
5. Tarasov D. O. Obmezhenyi nabir operatsii dlia roboty z bazamy danykh, D. O. Tarasov, A. M. Peleshchyshyn, P. I. Zhezhnych, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2001, No 438 : Informatsiini systemy ta merezhi, P. 125–131.
6. Myshchyshyn V. Concept of versions of electronic documents in databases, Vitalii Myshchyshyn, Pavlo Zhezhnych, Kompiuterni nauky ta inzheneriia : materialy VI Mizhnarodnoi konferentsii molodykh vchenykh CSE-2013, 21–23 lystopada 2013 roku, Ukraine, Lviv, Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy, Natsionalnyi universytet "Lvivska politekhnika", Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2013, P. 222-223.
7. Zhezhnych P., Burak T., Chyrka O. On the temporal access control implementation at the logical level of relational databases, Kompiuterni nauky ta informatsiini tekhnolohii: materialy KhI Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii CSIT 2016 (Lviv, 6-10 veresnia 2016 y.) - Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, P. 84 – 87.
8. Lvov M.S. Informatsiina systema upravlinnia vyshchym navchalnym zakladom yak platforma realizatsii upravlinnia akademichnym protsesom, M.S.Lvov, O.V.Spivakovskyi, D.Ye.Shchedrolosiev, Zhurnal "Kompiuter u shkoli ta simi", 2007, Iss.2, P.3-6.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2017 р.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
2017_Zhezhnich_P-Rozpodil_povnovazhen_161-164.pdf1,08 MBAdobe PDFПереглянути/відкрити
2017_Zhezhnich_P-Rozpodil_povnovazhen_161-164__COVER.png996,17 kBimage/pngПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.