Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39753
Назва: Управління бібліотечними ресурсами засобами хмарних сервісів
Автори: Ржеуський, Антоній
Кунанець, Наталія Едуардівна
Тимняк, Зоряна
Приналежність: Національний університет «Львівська політехніка»
Бібліографічний опис: Ржеуський А. Управління бібліотечними ресурсами засобами хмарних сервісів / Антоній Ржеуський, Наталія Кунанець, Зоряна Тимняк // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 21–23 листопада 2017 року. — Львів : Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017. — С. 157–161.
Bibliographic description: Rzheuskii A. Upravlinnia bibliotechnymy resursamy zasobamy khmarnykh servisiv, Antonii Rzheuskyi, Nataliia Kunanets, Zoriana Tymniak, Innovatsiini kompiuterni tekhnolohii u vyshchii shkoli : materialy 9-oi Naukovo-praktychnoi konferentsii, Lviv, 21–23 listopada 2017 roku. — Lviv : Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka, 2017. — pp. 157–161.
Є частиною видання: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 2017
Конференція/захід: 9-а науково-практична конференція "Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі"
Журнал/збірник: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів
Дата публікації: 21-лис-2017
Видавництво: Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка
Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka
Місце видання, проведення: Львів
Часове охоплення: 21–23 листопада 2017 року
УДК: 004.774
021.1-028.27
Теми: бібліотечний соціальний інститут
хмарний менеджер
хмарне сховище
інформаційні ресурси
віртуальний каталог
library social institute
cloud manager
cloud storage
information resources
virtual catalog
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 157-161
Початкова сторінка: 157
Кінцева сторінка: 161
Короткий огляд (реферат): Запропоновано використання засобів хмарних технологій як складових інноваційної моделі управління інформаційними ресурсами бібліотек. Проаналізовано функціональні можливості низки хмарних менеджерів з метою відбору повнофункціонального та безкоштовного хмарного менеджера для впровадження в роботу бібліотечного соціального інституту.
The use of cloud technologies as component of an innovative model of management of libraries’ information resources is proposed. The functionality of a numerous of cloud managers in order to select a full-featured and free cloud manager for implementation in work of library social institute is analyzed.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39753
Власник авторського права: © Національний університет «Львівська політехніка», 2017
© А. В. Ржеуський, Н. Е. Кунанець, З. С. Тимняк 2017
Перелік літератури: 1. Бойко Н. І. Еволюція побудови архітектур інформаційних систем. Перспективи розвитку “хмарної” архітектури / Н. І. Бойко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: збірник наукових праць. – 2015. – № 832: Інформаційні системи та мережі. – С. 348–367.
2. Шаховська Н. Використання хмарних технологій в вищих навчальних закладах / Наталія Шаховська, Ярослав Кісь, Андрій Барна // Інформація, комунікація, суспільство 2017 : матеріали 6-ої Міжнародної наукової конференції ІКС-2017, 18–20 травня 2017 року, Україна, Славське / Національний університет "Львівська політехніка", Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 69–70.
3. Ржеуський А. Використання хмарних технологій у бібліотеках / А. Ржеуський // Бібліотечний вісник. – 2016. – № 4. – С. 13–15.
References: 1. Boiko N. I. Evoliutsiia pobudovy arkhitektur informatsiinykh system. Perspektyvy rozvytku "khmarnoi" arkhitektury, N. I. Boiko, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika": zbirnyk naukovykh prats, 2015, No 832: Informatsiini systemy ta merezhi, P. 348–367.
2. Shakhovska N. Vykorystannia khmarnykh tekhnolohii v vyshchykh navchalnykh zakladakh, Nataliia Shakhovska, Yaroslav Kis, Andrii Barna, Informatsiia, komunikatsiia, suspilstvo 2017 : materialy 6-oi Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii IKS-2017, 18–20 travnia 2017 roku, Ukraine, Slavske, Natsionalnyi universytet "Lvivska politekhnika", Kafedra sotsialnykh komunikatsii ta informatsiinoi diialnosti, Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017, P. 69–70.
3. Rzheuskyi A. Vykorystannia khmarnykh tekhnolohii u bibliotekakh, A. Rzheuskyi, Bibliotechnyi visnyk, 2016, No 4, P. 13–15.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2017 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.