Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39751
Назва: Організація інформаційно-виробничого процесу виготовлення документів про вищу освіту державного зразка у Видавництві Львівської політехніки
Автори: Голощук, Роман
Приналежність: Національний університет “Львівська політехніка”
Бібліографічний опис: Голощук Р. Організація інформаційно-виробничого процесу виготовлення документів про вищу освіту державного зразка у Видавництві Львівської політехніки / Роман Голощук // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 21–23 листопада 2017 року. — Львів : Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017. — С. 146–151.
Bibliographic description: Holoshchuk R. Orhanizatsiia informatsiino-vyrobnychoho protsesu vyhotovlennia dokumentiv pro vyshchu osvitu derzhavnoho zrazka u Vydavnytstvi Lvivskoi politekhniky, Roman Holoshchuk, Innovatsiini kompiuterni tekhnolohii u vyshchii shkoli : materialy 9-oi Naukovo-praktychnoi konferentsii, Lviv, 21–23 listopada 2017 roku. — Lviv : Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka, 2017. — pp. 146–151.
Є частиною видання: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 2017
Конференція/захід: 9-а науково-практична конференція "Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі"
Журнал/збірник: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів
Дата публікації: 21-лис-2017
Видавництво: Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка
Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka
Місце видання, проведення: Львів
Часове охоплення: 21–23 листопада 2017 року
УДК: 004.9
Теми: процес виготовлення документів про вищу освіту державного зразка
Видавництво Львівської політехніки
бланки документів
інформаційна система «Диплом»
the process of development of the state standard documents on higher education
the Publishing House of Lviv Polytechnic
the forms of documents
the information system "Diplom"
Кількість сторінок: 6
Діапазон сторінок: 146-151
Початкова сторінка: 146
Кінцева сторінка: 151
Короткий огляд (реферат): У статті розглянуто особливості організації інформаційно-виробничого процесу виготовлення документів про вищу освіту державного зразка у Видавництві Львівської політехніки.
The organizational peculiarities of the information and production process in the development of state standard documents on higher education at the Publishing House of Lviv Polytechnic are discussed.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39751
Власник авторського права: © Національний університет «Львівська політехніка», 2017
© Роман Голощук, 2017
Перелік літератури: 1. Голощук Роман. Документаційне забезпечення виготовлення студентських квитків у Видавництві Львівської політехніки / Р. Голощук // Інформація, комунікація, суспільство : Матеріали 4-ї Міжнародної наукової конференції ICS-2015. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. - С. 218-219.
2. Голощук Роман. Документаційне та інформаційне забезпечення виготовлення дипломів про вищу освіту у Видавництві Львівської політехніки / Р. Голощук, Ю. Костів // Інформація, комунікація, суспільство : Матеріали 5-ї Міжнародної наукової конференції ICS-2016. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. - С. 268-269.
3. Голощук Роман. Організаційне забезпечення виготовлення документів про вищу освіту державного зразка випускникам Львівської політехніки / Р. Голощук, Ю. Костів // Інформація, комунікація, суспільство : Матеріали 6-ї Міжнародної наукової конференції ICS-2017. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. - 1 електрон. опт.диск (CD-ROM). – С. 201-202.
References: 1. Holoshchuk Roman. Dokumentatsiine zabezpechennia vyhotovlennia studentskykh kvytkiv u Vydavnytstvi Lvivskoi politekhniky, R. Holoshchuk, Informatsiia, komunikatsiia, suspilstvo : Materialy 4-yi Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii ICS-2015, Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2015, P. 218-219.
2. Holoshchuk Roman. Dokumentatsiine ta informatsiine zabezpechennia vyhotovlennia dyplomiv pro vyshchu osvitu u Vydavnytstvi Lvivskoi politekhniky, R. Holoshchuk, Yu. Kostiv, Informatsiia, komunikatsiia, suspilstvo : Materialy 5-yi Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii ICS-2016, Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2016, P. 268-269.
3. Holoshchuk Roman. Orhanizatsiine zabezpechennia vyhotovlennia dokumentiv pro vyshchu osvitu derzhavnoho zrazka vypusknykam Lvivskoi politekhniky, R. Holoshchuk, Yu. Kostiv, Informatsiia, komunikatsiia, suspilstvo : Materialy 6-yi Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii ICS-2017, Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017, 1 elektron. opt.dysk (CD-ROM), P. 201-202.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2017 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.