Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39750
Назва: Досвід Львівської політехніки в організації підвищення кваліфікації працівників підприємства з розподіленою структурою
Автори: Ганиш, Олег
Колодій, Роман
Озірковський, Леонід
Чайківський, Тарас
Приналежність: Коельнер-Україна, Національний університет «Львівська політехніка»
Бібліографічний опис: Досвід Львівської політехніки в організації підвищення кваліфікації працівників підприємства з розподіленою структурою / Олег Ганиш, Роман Колодій, Леонід Озірковський, Тарас Чайківський // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 21–23 листопада 2017 року. — Львів : Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017. — С. 142–146.
Bibliographic description: Dosvid Lvivskoi politekhniky v orhanizatsii pidvyshchennia kvalifikatsii pratsivnykiv pidpryiemstva z rozpodilenoiu strukturoiu, Oleh Hanysh, Roman Kolodii, Leonid Ozirkovskyi, Taras Chaikivskyi, Innovatsiini kompiuterni tekhnolohii u vyshchii shkoli : materialy 9-oi Naukovo-praktychnoi konferentsii, Lviv, 21–23 listopada 2017 roku. — Lviv : Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka, 2017. — pp. 142–146.
Є частиною видання: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 2017
Конференція/захід: 9-а науково-практична конференція "Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі"
Журнал/збірник: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів
Дата публікації: 21-лис-2017
Видавництво: Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка
Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka
Місце видання, проведення: Львів
Часове охоплення: 21–23 листопада 2017 року
УДК: 004.588
378.147
Теми: інформаційні технології
система дистанційного навчання
підвищення кваліфікації
technology
learn management system
staff training
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 142-146
Початкова сторінка: 142
Кінцева сторінка: 146
Короткий огляд (реферат): В статті представлено особливості розробки та застосування системи дистанційного навчання на базі Moodle для підвищення кваліфікації працівників підприємства. Визначено особливості та обмеження традиційного застосування системи дистанційного навчання Moodle та шляхи їх усунення.
In the article the features of development and application of the system of distance learning on the basis of Moodle for the qualification improvement of the employees of the enterprise are presented. The features and limitations of the traditional use of the Moodle distance learning system and the ways of their elimination are determined.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39750
Власник авторського права: © Національний університет «Львівська політехніка», 2017
© Ганиш О.Я., Колодій Р.С., Озірковський Л.Д., Чайківський Т.В., 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: https://www-03.ibm.com/services/learning/pdfs/IBMTraining-TheValueofTraining.pdf
http://www.aect.org/IDCompetition/PhaseTwoDocs/SolutionID25.pdf
https://elearningindustry.com/lms-support-train-your-staff-the-right-way
https://comparisons.financesonline.com/coggno-vs-moodle
http://blog.commlabindia.com/elearning-development/moodle-channel-partner-training
https://www.lambdasolutions.net/resources/the-complete-moodle-user-guide/an-introduction-to-moodle/how-moodle-can-be-used/
Перелік літератури: 1. IBM Training building skills for a smarter planet. The Value of Training, 2014 [Електронний ресурс.] режим доступу: https://www-03.ibm.com/services/learning/pdfs/IBMTraining-TheValueofTraining.pdf.
2. National Patient Safety Goals Training Proposal. 2014, [Електронний ресурс]. режим доступу: http://www.aect.org/IDCompetition/PhaseTwoDocs/SolutionID25.pdf.
3. Aditya Pullagurla LMS Support: Train Your Staff The Right Way!, 2013, [Електронний ресурс.] режим доступу: https://elearningindustry.com/lms-support-train-your-staff-the-right-way.
4. Compare Coggno vs. Moodle vs. Talent LMS [Електронний ресурс.] режим доступу: https://comparisons.financesonline.com/coggno-vs-moodle.
5. Phani Madhav Using the MOODLE LMS to Train the Staff of Your Channel Partners, 2016. [Електронний ресурс.] режим доступу: http://blog.commlabindia.com/elearning-development/moodle-channel-partner-training.
6. 10 Ways Moodle is Used in Business [Електронний ресурс.] режим доступу: https://www.lambdasolutions.net/resources/the-complete-moodle-user-guide/an-introduction-to-moodle/how-moodle-can-be-used/.
7. Cтандартизація електронних дисциплін у Віртуальному навчальному середовищі Львівської політехніки / Дмитро Федасюк, Леонід Озірковський, Тарас Чайківський // Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі : матеріали 4-ої Науково-практичної конференції, 20–22 листопада 2012 року, Львів / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – С. 99–104. – Бібліографія: 7 назв.
8 . 3. Методичні засади покращення засвоєння матеріалу та підвищення успішності методами активних компонентів електронної дисципліни / Р.Т. Чайківська, Т.В. Чайківський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 803 : Інформатизація вищого навчального закладу. – С. 86–90. – Бібліографія: 4 назви.
References: 1. IBM Training building skills for a smarter planet. The Value of Training, 2014 [Elektronnii resurs.] Access mode: https://www-03.ibm.com/services/learning/pdfs/IBMTraining-TheValueofTraining.pdf.
2. National Patient Safety Goals Training Proposal. 2014, [Electronic resource]. Access mode: http://www.aect.org/IDCompetition/PhaseTwoDocs/SolutionID25.pdf.
3. Aditya Pullagurla LMS Support: Train Your Staff The Right Way!, 2013, [Elektronnii resurs.] Access mode: https://elearningindustry.com/lms-support-train-your-staff-the-right-way.
4. Compare Coggno vs. Moodle vs. Talent LMS [Elektronnii resurs.] Access mode: https://comparisons.financesonline.com/coggno-vs-moodle.
5. Phani Madhav Using the MOODLE LMS to Train the Staff of Your Channel Partners, 2016. [Elektronnii resurs.] Access mode: http://blog.commlabindia.com/elearning-development/moodle-channel-partner-training.
6. 10 Ways Moodle is Used in Business [Elektronnii resurs.] Access mode: https://www.lambdasolutions.net/resources/the-complete-moodle-user-guide/an-introduction-to-moodle/how-moodle-can-be-used/.
7. Ctandartyzatsiia elektronnykh dystsyplin u Virtualnomu navchalnomu seredovyshchi Lvivskoi politekhniky, Dmytro Fedasiuk, Leonid Ozirkovskyi, Taras Chaikivskyi, Innovatsiini kompiuterni tekhnolohii u vyshchii shkoli : materialy 4-oi Naukovo-praktychnoi konferentsii, 20–22 lystopada 2012 roku, Lviv, Natsionalnyi universytet "Lvivska politekhnika", Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2012, P. 99–104, Bibliohrafiia: 7 nazv.
8 . 3. Metodychni zasady pokrashchennia zasvoiennia materialu ta pidvyshchennia uspishnosti metodamy aktyvnykh komponentiv elektronnoi dystsypliny, R.T. Chaikivska, T.V. Chaikivskyi, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", 2014, No 803 : Informatyzatsiia vyshchoho navchalnoho zakladu, P. 86–90, Bibliohrafiia: 4 nazvy.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2017 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.