Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39749
Название: Інформаційно-комп’ютерні технології у підготовці майбутніх фахових психологів: потреби і реалії
Авторы: Вінтюк, Юрій
Принадлежность: Національний університет «Львівська політехніка»
Библиографическое описание: Вінтюк Ю. Інформаційно-комп’ютерні технології у підготовці майбутніх фахових психологів: потреби і реалії / Юрій Вінтюк // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 21–23 листопада 2017 року. — Львів : Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017. — С. 136–141.
Bibliographic description: Vintiuk Yu. Informatsiino-kompiuterni tekhnolohii u pidhotovtsi maibutnikh fakhovykh psykholohiv: potreby i realii, Yurii Vintiuk, Innovatsiini kompiuterni tekhnolohii u vyshchii shkoli : materialy 9-oi Naukovo-praktychnoi konferentsii, Lviv, 21–23 listopada 2017 roku. — Lviv : Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka, 2017. — pp. 136–141.
Является частью издания: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 2017
Конференция/мероприятие: 9-а науково-практична конференція "Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі"
Журнал/сборник: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів
Дата публикации: 21-ноя-2017
Издательство: Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка
Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka
Место издания, проведения: Львів
Временной охват: 21–23 листопада 2017 року
УДК: 378
159.9
004
Ключевые слова: інформаційно-комп’ютерні технології
психолого-педагогічні особливості
навчальний процес
information-computer technologies
psychological and pedagogical peculiarities
educational process
Количество страниц: 6
Диапазон страниц: 136-141
Начальная страница: 136
Последняя страница: 141
Краткий осмотр (реферат): Зроблено спробу з’ясувати можливості впровадження ІКТ у процес підготовки майбутніх фахових психологів у ВНЗ, потреби освітнього процесу і стан справ щодо вирішення даної проблеми. Розглянуті можливості застосування комп’ютерних технологій у процесі підготовки фахових психологів; вивчені потреби у забезпеченні навчального процесу ІКТ відповідно з чинними вимогами до вищої освіти. З’ясований наявний стан з впровадженням ІКТ у навчальний процес підготовки майбутніх психологів; встановлені чинники, що обумовлюють впровадження ІКТ у процес підготовки фахових психологів. Зроблені висновки з проведеної роботи і намічено перспективи подальших досліджень у даному напрямку.
An attempt is made to find out the possibilities of implementing ICTs in the process of preparing future professional psychologists in higher educational institutions, the needs of the educational process and the state of affairs in solving this problem. The possibilities of using computer technologies in the process of preparation of professional psychologists are considered; studied the need to ensure the educational process of ICT in accordance with the current requirements for higher education. The existing situation with the introduction of ICT in the educational process of the training of future psychologists is determined; the factors that determine the implementation of ICTs in the process of preparing professional psychologists are established. The conclusions drawn from the work performed and the prospects for further research in this direction are made.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39749
Владелец авторского права: © Національний університет «Львівська політехніка», 2017
© Юрій Вінтюк, 2017
Список литературы: 1. Фіцула М. М. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / М. М. Фіцула. – 2-ге вид. доп. – К. : Академвидав, 2014. – 465 с.
References: 1. Fitsula M. M. Pedahohika vyshchoi shkoly : tutorial, M. M. Fitsula, 2-he vyd. dop, K. : Akademvydav, 2014, 465 p.
Тип содержания: Conference Abstract
Располагается в коллекциях:Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2017 р.Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.