Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39747
Назва: Розвиток інформаційної компетентності педагога в умовах реформування освітньої системи України
Автори: Носкова, Маргарита
Приналежність: Національний університет «Львівська політехніка»
Бібліографічний опис: Носкова М. Розвиток інформаційної компетентності педагога в умовах реформування освітньої системи України / Маргарита Носкова // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 21–23 листопада 2017 року. — Львів : Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017. — С. 132–136.
Bibliographic description: Noskova M. Rozvytok informatsiinoi kompetentnosti pedahoha v umovakh reformuvannia osvitnoi systemy Ukrainy, Marharita Noskova, Innovatsiini kompiuterni tekhnolohii u vyshchii shkoli : materialy 9-oi Naukovo-praktychnoi konferentsii, Lviv, 21–23 listopada 2017 roku. — Lviv : Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka, 2017. — pp. 132–136.
Є частиною видання: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 2017
Конференція/захід: 9-а науково-практична конференція "Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі"
Журнал/збірник: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів
Дата публікації: 21-лис-2017
Видавництво: Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка
Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka
Місце видання, проведення: Львів
Часове охоплення: 21–23 листопада 2017 року
УДК: 378/37.09
004
Теми: інформаційна компетентність
навчання
підвищення кваліфікації викладачів
information competence
training
teaching of teachers
improvement of professional skills of high school lecturers
Кількість сторінок: 5
Діапазон сторінок: 132-136
Початкова сторінка: 132
Кінцева сторінка: 136
Короткий огляд (реферат): Представлено досвід формування та розвитку інформаційної компетентності у студентів педагогічних спеціальностей та науково-педагогічних працівників Національного університету «Львівська політехніка», що здійснюється на кафедрі педагогіки та соціального управління у співпраці з іншими кафедрами та інститутами Університету.
The article presents the experience of formation and development of informational competence among students of pedagogical specialties and scientific and pedagogical workers of the Lviv Polytechnic National University, which is carried out at the Department of Pedagogical and Social Management in cooperation with other departments and institutes of the University.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39747
Власник авторського права: © Національний університет «Львівська політехніка», 2017
© Носкова М.В.,2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
Перелік літератури: 1. Глинський Я.М. Розроблення та використання електронних відеоресурсів навчального призначення \ Я.М. Глинський, Д.В. Федасюк, В.А. Ряжська // Інформаційні технології та засоби навчання. – 2017. - № 58. – Вип. 2. – С. 67-78.
2. Закон України «Про освіту» //Законодавство України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. – Дата звернення: 09.11.2017.
References: 1. Hlynskyi Ya.M. Rozroblennia ta vykorystannia elektronnykh videoresursiv navchalnoho pryznachennia \ Ya.M. Hlynskyi, D.V. Fedasiuk, V.A. Riazhska, Informatsiini tekhnolohii ta zasoby navchannia, 2017, No 58, Iss. 2, P. 67-78.
2. Zakon Ukrainy "Pro osvitu" //Zakonodavstvo Ukrainy, [Electronic resource], Access mode: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19, Date of appeal: 09.11.2017.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2017 р.Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.