Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39746
Назва: Формування структури бази даних оцінки якості методичних матеріалів у системах дистанційної освіти
Автори: Думанський, Нестор
Угрин, Дмитро
Приналежність: Національний університет «Львівська політехніка»
Чернівецький факультет НТУ “Харківський політехнічний інститут”
Бібліографічний опис: Думанський Н. Формування структури бази даних оцінки якості методичних матеріалів у системах дистанційної освіти / Нестор Думанський, Дмитро Угрин // Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 21–23 листопада 2017 року. — Львів : Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка, 2017. — С. 129–131.
Bibliographic description: Dumanskii N. Formuvannia struktury bazy danykh otsinky yakosti metodychnykh materialiv u systemakh dystantsiinoi osvity, Nestor Dumanskii, Dmitro Uhrin, Innovatsiini kompiuterni tekhnolohii u vyshchii shkoli : materialy 9-oi Naukovo-praktychnoi konferentsii, Lviv, 21–23 listopada 2017 roku. — Lviv : Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka, 2017. — pp. 129–131.
Є частиною видання: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів, 2017
Конференція/захід: 9-а науково-практична конференція "Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі"
Журнал/збірник: Інноваційні комп’ютерні технології у вищій школі : матеріали 9-ої Науково-практичної конференції, Львів
Дата публікації: 21-лис-2017
Видавництво: Видавництво Наукового товариства ім. Шевченка
Vydavnytstvo Naukovoho tovarystva im. Shevchenka
Місце видання, проведення: Львів
Часове охоплення: 21–23 листопада 2017 року
УДК: 004.588
378.147
Теми: дистанційна освіта
навчальний матеріал
distance education
educational material
Кількість сторінок: 3
Діапазон сторінок: 129-131
Початкова сторінка: 129
Кінцева сторінка: 131
Короткий огляд (реферат): У статті представлено інформаційну модель структури бази даних для оцінювання навчальних матеріалів слухачами дистанційних курсів.
This paper presents the information model of the structure of the database for evaluation of educational materials by distance attendance students.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/39746
Власник авторського права: © Національний університет «Львівська політехніка», 2017
© Нестор Думанський, Дмитро Угрин, 2017
URL-посилання пов’язаного матеріалу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13/paran18#n18
Перелік літератури: 1. Скіпар І.В. Оцінювання якості навчальних матеріалів у системах дистанційного навчання [Текст] : матеріали 6 Міжнародної наукової конференції «Інформація, комунікація, суспільство 2017» / І.В. Скіпар, Н.О. Думанський. – Л., Вид-во Львівської політехніки, 2017. – С. 221–223.
2. Про затвердження Положення про дистанційне навчання [Електронний ресурс] : наказ Міністерства освіти і науки України 25.04.2013 № 466 // Офіційний вісник України. – №36. – Ст. 202. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13/paran18#n18.
References: 1. Skipar I.V. Otsiniuvannia yakosti navchalnykh materialiv u systemakh dystantsiinoho navchannia [Text] : materialy 6 Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii "Informatsiia, komunikatsiia, suspilstvo 2017", I.V. Skipar, N.O. Dumanskyi, L., Vyd-vo Lvivskoi politekhniky, 2017, P. 221–223.
2. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro dystantsiine navchannia [Electronic resource] : nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy 25.04.2013 No 466, Ofitsiinyi visnyk Ukrainy, No 36, P. 202, Access mode : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13/paran18#n18.
Тип вмісту : Conference Abstract
Розташовується у зібраннях:Інноваційні комп'ютерні технології у вищій школі. – 2017 р.

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
2017_Dumanskii_N-Formuvannia_struktury_129-131.pdf663,04 kBAdobe PDFПереглянути/відкрити
2017_Dumanskii_N-Formuvannia_struktury_129-131__COVER.png313,17 kBimage/pngПереглянути/відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.